fbpx

Vientimarkkinoille tähtääville pk- ja startup-yrityksille on tarjolla Business Finlandin Into-rahoitus, jonka tarkoitus on kasvattaa yrityksen innovaatio-osaamista sekä tukea yrityksen tuotteiden ja palveluiden innovaatiovaiheen tutkimus- ja kehityskustannuksia. Into-rahoitus on näin erinomainen tukimuoto osaksi yrityksen kehittämishankkeiden kokonaisrahoitusta.

Into-rahoituksen tekee erityiseksi se seikka, että sillä voit hankkia yritykseesi alan parhainta osaamista kehittämään yrityksesi tuotteita ja/tai palveluita sekä edistämään yrityksessä tapahtuvaa laajamittaista innovaatiotoimintaa. Tämä onnistuu esim. lainaamalla huippuosaajia suuresta yrityksestä tai tutkimusorganisaatiosta tai vaikkapa hankkimalla valmiita tutkimustuloksia yrityksen käyttöön.

Into-rahoitus tarjoaa näin erinomaisen mahdollisuuden yritykselle laaja-alaiseen ja monipuoliseen innovaatio-osaamisen sekä uusien liiketoimintamallien ja ratkaisujen kehittämiseen.

Mitä?

Into-rahoituksesta yritys saa tukea asiantuntijapalveluiden hankintaan niin ostopalveluina kuin asiantuntijan palkkakustannuksiinkin. Lisäksi Into-rahoitusta voi käyttää mm. innovaatioon liittyvien IPR-oikeuksien hankkimiseen.

Milloin?

Into-rahoitus on omimmillaan, kun yritys

 • haluaa kehittää yrityksen liiketoimintaa hyödyntäen uusia ideoita ja markkinatietoa,
 • kehittää uusia liiketoimintatoimintamalleja ja ratkaisuja,
 • lisää henkilöstön innovaatio-osaamista ja systematisoi innovaatioprosessia ja
 • haluaa saattaa IPR-asiat ajan tasalle.

Mihin?

Into-rahoituksella tuettavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi:

 • Innovaatiotoiminnan sekä uusien liiketoiminta-, tuote- ja palvelukonseptien kehittäminen ulkopuolisen asiantuntijan avulla
 • Innovointiin liittyvät tutkimukset ja selvitykset
 • IPR-strategiaan ja IPR-oikeuksien hankintaan ja lisensointiin liittyvät selvitykset
 • Patenttien, lisenssien ja muun aineettoman omaisuuden hankinta
 • Asiantuntijan lainaaminen suuresta yrityksestä tai tutkimusorganisaatiosta
 • Tutkimustulosten hankinta ja tutkimustulosten hyödyntämiseen liittyvät neuvontapalvelut
 • Asiantuntijan määräaikainen palkkaaminen suuresta yrityksestä tai tutkimusorganisaatiosta.

Mittarointi?

Into-rahoituksella tuettavilta projekteilta edellytetään tavoitteellista ja mitattavaa päämäärää. Yrityksen kanssa sovitaan tyypillisesti 2–5 erilaista mittaria, joilla projektin etenemistä ja tavoitteiden toteutumista seurataan. Tavoitteita voivat olla esim.:

 • IPR-strategian valmistuminen
 • Toimenpidelista IPR:ien hyödyntämiseksi liiketoiminnassa
 • Projektiin palkatun asiantuntijan avulla luotujen tutkimustulosten ja osaamisen hyödyntäminen tuotekehityksessä ja työn vaikutus yrityksen toimintaan
 • Uudet käytännöt innovaatiotoiminnan systematisoimiseksi
 • Yrityksen uudenlaisen innovaatio-osaamisen todentaminen käytännössä

Missä määrin?

Into-rahoituksen määrä riippuu yrityksen tavoitteista ja resursseista, kuitenkin aina niin, että myönnetty tukirahoitus on enintään 50 % projektin kokonaiskustannuksista. Projektin kokonaiskustannukselle ei ole erikseen määritettyä ylärajaa, mutta asiantuntijapalveluiden hankintojen enimmäismäärä on 200 000 €. Into-rahoituksella tuettavien projektien pienin mahdollinen kokonaiskustannus on 30 000 €, josta tukiosuus on 15 000 €.

Esimerkki hyväksyttävistä kustannuksista:

 • Ostopalvelut
 • Matkat ja palkkakulut – jos ne liittyvät asiantuntijan määräaikaiseen palkkaamiseen tai patentin tai muun teollisuusoikeussuojan hakemiseen
 • Henkilösivukustannukset (maks. 50 % palkoista)
 • Yleiskustannukset

Kun tarvitset tukea tai apua

Asiantuntijamme auttavat kysymyksissäsi, sekä tarpeen tullen myös hakemuksen muodostamisessa.

Mikäli olet kiinnostunut keskustelemaan aiheesta asiantuntijoidemme kanssa, niin alla listatut asiantuntijamme ovat mielellään avuksi. Tai varaa aika suoraan alla olevasta kalenterista.

Varaa aika suoraan Teams-konsultointiin asiantuntijamme kanssa

Lataa maksuton PK-yrityksen rahoitusopas

Millaista julkisrahoitusta ja tukea PK-yrityksen kehittämiseen on olemassa? Tiesitkö, että esimerkiksi palvelumuotoiluun on mahdollista saada julkista tukirahoitusta? Kevyen tutkimuksemme mukaan 88 % yrityksistä ei tätä tiedä.