fbpx

Finnpartnersin Liikekumppanuustuki – Yrityksille, joiden taloudellisesti kannattava liiketoiminta luo myönteisiä kehitysvaikutuksia kehitysmaissa

Tässä artikkelissa käsitellään Finnpartnershipin Liikekumppanuustuki-rahoitusta. Tämän artikkelin lukemalla saat nopeasti selville, mistä liikekumppanuustuessa on kysymys, millaisten hankkeiden rahoittamiseen tuki sopii sekä miten ja milloin liikekumppanuustukea voi hakea.

Mikä liikekumppanuustuki?

Liikekumppanuustuen tavoitteena on lisätä suomalaisten ja kehitysmaatoimijoiden pitkäaikaista kaupallista yhteistyötä. Hankkeiden tulee luoda kohdemaissa positiivisia kehitysvaikutuksia. Tuki on tarkoitettu kehitysmaihin suuntautuvien hankkeiden selvitys-, pilotointi- ja koulutusvaiheisiin. Tukea ei myönnetä hankkeisiin, joiden tavoitteena on pelkästään tai pääasiassa vientitoiminta tai jakelijoiden etsintä kehitysmaissa.

Liikekumppanuustuen tukiprosentti vaihtelee hankkeen kohdemaan kehitysasteen sekä hakijayrityksen koon mukaan, ja se voi olla joko 30 %, 50 %, 70 % tai 85 %. Mikäli valtion tukiosuus on enemmän kuin 50 %, hanke katsotaan hankitalain mukaiseksi hankintayksiköksi, jolloin hakijan tulee huolehtia hankitalain noudattamisesta hankkeessaan. Liikekumppanuustuki on osa Suomen valtion virallista kehitysapua, joten kyseinen seikka kannattaa pitää mielessä. Hakija voi kuitenkin aina itse valita tukiprosentiksi 50 %, vaikka mahdollisuus suurempaan tukiprosenttiin olisi olemassa.

(Tuettavat kohdealueet)

Liikekumppanuustuki myönnetään lähtökohtaisesti de minimis -ehtoisena tukena. Tuki maksetaan avustuksena takautuvasti toteutuneita ja hyväksyttäviä kustannuksia vastaan. Hankkeesta aiheutuvien kustannusten tulee olla liikekumppanuustuen ehtojen mukaisia, joten liikekumppaanuustuen hakemista harkittaessa kannattaa perehtyä tarkasti, millaisten kustannusten kattamiseen tuki soveltuu. Koska kyseessä on avustus, ei saatua tukea tarvitse maksaa takaisin.

Tukea voivat hakea suomalaiset yritykset tai muut toimijat, jotka toimivat hankkeen toteuttajina. Hakijalla tulee olla riittävät taloudelliset jahenkilöresurssit suunnitellun hankkeen toteuttamiseksi sekä riittävästi kokemusta ja kaupallista osaamista suunnitellun hankkeen toimialalta. Hakijoiden nimi ja toimiala sekä haettavan tuen määrä ovat julkisia, sillä kyseessä on valtion, luonteeltaan julkinen tuki.

Millaisten hankkeiden rahoittamiseen liikekumppanuustuki sopii?

Liikekumppanuustukea myönnetään kannattavan liiketoiminnan aloittaviin hankkeisiin, jotka suuntautuvat kehitysmaihin ja tähtäävät pitkäaikaiseen kaupalliseen yhteystyöhön.

Tuettavassa hankkeessa voidaan perustaa kehitysmaahan yhteisyritys tai tytäryhtiö, harjoittaa kehitysmaatuontia tai muuta pitkäaikaista liiketoimintaa nojaten esimerkiksi alihankinta-, huolto-, osto- tai franchisesopimukseen, pilotoida kv-järjestöjen toiminnan osana toteutettavia kaupallisia teknologioita ja ratkaisuja, toteuttaa kansalaisjärjestöjen ja oppilaitosten tukitoimintoja, jotka suoraan liittyvät yritysten liikekumppanuustukihankkeisiin, kehittää ammattikoulutustoimintaa tai aloittaa uusi koulutus/koulutuslinja.

Hanketyypin lisäksi liikekumppanuustuen myöntämisen kannalta merkityksellistä on hankevaiheella, jota tuella on tarkoitus rahoittaa. Finnpartnershipin tekemän listauksen mukaan tukea voidaan myöntää seuraaviin hankevaiheisiin:

  • partnerin (liikekumppanin tai liikekumppanien) identifiointi
  • esihankeselvitys
  • hankeselvitys
  • liiketoimintasuunnitelman teko
  • ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointi
  • teknologian ja ratkaisujen pilotointi sekä demonstraatiohankkeet kansainvälisten järjestöjen toiminnan osana
  • kehitysmaayrityksen tai muun hyväksytyn kehitysmaatoimijan henkilökunnan koulutus
  • asiantuntijoiden käyttö kehitysmaayrityksen tai -partnerin liiketoiminta-alueen kehittämiseksi
  • ammattikoulutus ja tuki paikalliselle koulutustoiminnalle.

Millä perusteilla hankkeen tukikelpoisuutta arvioidaan?

Liikekumppanuustuen tarkoituksena on edesauttaa kaupallisesti kannattavia hankkeita, jotka auttavat kohdemaan kehitystä ja noudattavat kohdemaan lainsäädäntöä sekä täyttävät kv-tason vaatimukset ympäristö- ja yhteiskunnallisiin asioihin liittyen.

Hankkeiden tukikelpoisuutta arvioidessa Finnpartnership kiinnittää huomiota hankkeiden liiketaloudelliseen kannattavuuteen ja toteutettavuuteen, hankkeiden aiheuttamiin kehitysvaikutuksiin sekä vastuun kantamiseen ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

Miten ja milloin liikekumppanuustukea voi hakea?

Liikekumppanuustukea voi hakea milloin tahansa, ympärivuotisesti. Ennen kuin tuen hakija ryhtyy täyttämään tukihakemusta ulkoministeriön asiointipalvelussa, tulee hakijan tutustua huolellisesti liikekumppanuustuen ehtoihin sekä listaukseen tukihankkeeseen hyväksyttävistä kustannuksista. Hakemuksen täyttämiseen ei kannata käyttää aikaa, mikäli hankkeen kustannukset eivät ole tukikelpoisia.

Tukihakemuksen käsittelyssä ja tukipäätöksen antamisessa kestää tavallisesti kolmesta viiteen kuukautta, joten hakemus kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Hakijan tulee itse seurata hakemuksensa etenemistä asiointipalvelussa, sillä asiointipalveluun saapuneista viesteistä ei tule hakijalle sähköposti-ilmoitusta.


Lisätietoa julkisesta rahoituksesta liittyen

Löydät meidän Materiaalit-osiostamme paljon hyödyllistä tietoa julkisesta rahoituksesta: sieltä löytyy asiantuntijaoppaita ja webinaaritallenteita eri aiheista, luonnollisesti maksuttomasti.

Materiaalit-osioon pääset klikkaamalla tätä linkkiä »

Apua hakemukseen

Grantsilla olemme auttaneet kymmeniä asiakkaita hakemaan positiivisia tukipäätöksiä Liikekumppanuustuki-hankkeisiinsa. Mikäli siis mielessäsi on hanke, joka tähtää positiivisten kehitysvaikutusten syntymiseen hyväksytyillä alueilla, niin keskustelu on ehdottomasti paikallaan.

→ Yhteystietomme ja yhteydenottpyyntölomakkeen löydät TÄÄLTÄ » 

Lataa maksuton PK-yrityksen rahoitusopas

Millaista julkisrahoitusta ja tukea PK-yrityksen kehittämiseen on olemassa? Tiesitkö, että esimerkiksi palvelumuotoiluun on mahdollista saada julkista tukirahoitusta? Kevyen tutkimuksemme mukaan 88 % yrityksistä ei tätä tiedä.