fbpx

Business Finland voi myöntää tutkimus- ja kehitysrahoitusta tuotekehityksen nopeuttamiseen, uusien tuotteiden, palveluiden tai liiketoimintamallien kehittämiseen taikka uuden ratkaisun toiminnan testaamiseen yhdessä asiakkaiden kanssa.

Tässä artikkelissa kerrotaan tarkemmin, millaisille yrityksille tutkimus-ja kehitysrahoitus soveltuu ja kuinka rahoitusta voi hakea.

Millasille yrityksille?

Tutkimus- ja kehitysrahoitus sopii vientimarkkinoille kasvaville PK-yrityksille, kv-kasvuun tähtääviä t&k-projekteja tekeville midcap-yrityksille sekä suurten yritysten haastaviin tutkimus- ja kehitysprojekteihin. Suurten yritysten kohdalla ei vielä riitä, että rahoitettavalla projektilla on positiivisia vaikutuksia yrityksen omaan kilpailuetuun, vaan projektilla tulee ole vaikutuksia myös hakijayrityksen verkostoihin kuuluvien PK-yritysten osaamiseen sekä vientiin.

Lainaa…

Business Finlandin tutkimus- ja kehitysrahoitus myönnetään useimmiten lainana ja yleisimmin ilman vakuutta. Korko lainalle on joko yksi prosentti tai kolme prosenttiyksikköä alle peruskoron, sen mukaan, kumpi asettuu korkeammaksi. Joka tapauksessa laina on siis hyvin edullista!

Laina-ajaksi sovitaan useimmiten joko 7 tai 10 vuotta, laina-ajan ollessa enemmillään kuitenkin jopa 20 vuotta. Lyhennysvapaista vuosista sovitaan aina tapauskohtaisesti, ja niitä voi projektin kestosta ja laajuudesta riippuen olla esimerkiksi viisi vuotta.

…vai tukea?

Uuden tiedon luomiseen ja tutkimukseen keskittyvät projektit voivat olla myös tukimuotoisia siinä tilanteessa, että projekti synnyttää uutta merkittävää tietopääomaa muttei kuitenkaan vielä tuotetta tai sen konkreettista esiastetta.

Tukimuotoinen rahoitus on yleisesti ottaen suurimmillaan 50 % hyväksyttävistä kustannuksista, mutta kansainvälisten yhteistyöprojektien osalta tukiprosentti on mahdollista hilata jopa 65 prosenttiin.

Lainaa voidaan myöntää projektin kokonaiskustannuksiin nähden seuraavasti:
1. PK-yritykset: maks. 70 %
2. Midcap-yritykset: maks. 70 %
3. Suuret yritykset: maks. 70 %

Millaisiin hankkeisiin?

Esimerkkejä rahoitettavasta hankkeesta:

1. Uusien tuotteiden, palveluiden, tuotantomenetelmien ja liiketoimintamallien kehittämiseen tai uudistamiseen.
2. Uuden, innovatiivisen ratkaisun toimivuuden pilotointiin yhdessä asiakkaiden kanssa.
3. Uuden tiedon luomiseen ja yhteistyön tekemiseen yliopistojen sekä tutkimuslaitosten kanssa. Uutta luovaa tutkimuksellista työtä Business Finland rahoittaa lainan sijasta avustuksella.

Millaisiin kustannuksiin?

Hyväksyttäviä kustannuksia 1. ja 3. -kohdan tutkimus- ja kehityshankkeisiin ovat rahoitushakemuksen lähettämisen jälkeen syntyneet:
1. Palkat
2. Henkilösivukustannukset
3. Yleiskustannukset
4. Matkakustannukset
5. Aine-ja tarvikekustannukset
6. Laiteostot
7. Laitepoistot/-vuokrat
8. Ostetut palvelut
Hyväksyttäviä kustannuksia 2.-kohdan pilotointeihin ovat rahoitushakemuksen lähettämisen jälkeen syntyneet:
1. Materiaali- ja tarvikekustannukset
2. Kohteen suunnittelukustannukset
3. Tuotteistamispalvelut
4. Pilotoinnin aikaiset käyttökustannukset
5. Pilotti- tai demonstraatioprojektiin liittyvän tutkimus- ja kehitystyön kustannukset
6. Maa-alueiden, rakennusten sekä koneiden ja laitteiden osalta projektin aikaiset vuokrat tai poistot

Hakeminen ja raportointi

Tutkimus- ja kehitysrahoitusta voi hakea Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa. Hakemukseen tulee liittää projektisuunnitelma, jossa kuvataan projektin lähtötilannetta, toteutusta, resursseja sekä aikataulua. Lisäksi projektisuunnitelmassa avataan hakijayrityksen kasvuvisiota sekä sitä, miten projektin tuloksia tullaan hyödyntämään projektin päättyttyä. PK-yritysten kohdalla hakemuksessa tulee esittää myös yrityksen taloudellista tilaa koskevat tiedot tarkemmin kuin suurten yritysten kohdalla.

Myönteisen rahoituspäätöksen saaneen projektin etenemisestä raportoidaan Business Finlandin asiointipalvelussa, noudattaen rahoituspäätöksessä ilmoitettua aikataulua. Ennakkoa voidaan maksaa enintään 30 % myönnetystä lainarahoituksesta, mutta pääsääntöisesti rahoitus maksetaan väliraportteja vastaan, kun kustannukset ovat toteutuneet ja Business Finland on hyväksynyt projektin etenemisraportin sekä kustannustilityksen.


Lisätietoa julkisesta rahoituksesta

Löydät meidän Materiaalit-osiostamme paljon hyödyllistä tietoa julkisesta rahoituksesta: sieltä löytyy asiantuntijaoppaita ja webinaaritallenteita eri aiheista, luonnollisesti maksuttomasti.

Materiaalit-osioon pääset klikkaamalla tätä linkkiä »

Otathan rohkeasti yhteyttä, niin autamme!

Grantsilla autamme viikoittain asiakkaitamme hakemaan positiivisia rahoituspäätöksiä. Mikäli siis mielessäsi on hanke, joka tähtää merkittävään kansainväliseen kasvuun, niin keskustelu on ehdottomasti paikallaan.

Yhteystietomme ja yhteydenottopyyntölomakkeeseen täältä »

Lataa maksuton PK-yrityksen rahoitusopas

Millaista julkisrahoitusta ja tukea PK-yrityksen kehittämiseen on olemassa? Tiesitkö, että esimerkiksi palvelumuotoiluun on mahdollista saada julkista tukirahoitusta? Kevyen tutkimuksemme mukaan 88 % yrityksistä ei tätä tiedä.