ELY-Keskuksen Yritystenkehittämis-avustus

Millaisia mahdollisuuksia ELY-keskuksen Yritystenkehittämisavustus tarjoaa yrittäjälle?

Yrityksen kehittämisavustus on ELY-keskuksen myöntämä tuki, jota voidaan käyttää yrityksen kasvuinvestointeihin sekä muihin kasvu- ja kansainvälistymisedellytyksiä tukeviin kehittämistoimenpiteisiin. Avustusta myönnetään, jotta hakijayritys voisi toteuttaa kasvuhankkeensa suurempana tai vauhdikkaammin. Tuki haetaan alueelliselta ELY-keskukselta sen erikseen määrittämien tukilinjausten mukaisesti.

Kyseessä on kehittämisavustus, joten avustusta tulee hakea nimenomaan yrityksen kehittämistoimenpiteisiin. Yrityksen kehittämistoimenpiteitä ovat hankkeet sekä investoinnit, joiden avulla tähdätään uuden liiketoiminnan luomiseen tai olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen.

Hyväskyttäviä kustannuksia voivat olla esimerkiksi:

  • Hankkeen toteuttamista varten palkattavan uuden avainhenkilön palkkakustannukset (usein 12 kk ajalta)
  • Merkittävät kiinteät investoinnit (aineelliset ja aineettomat)
  • Asiantuntijapalvelut
  • Matka- ja messukulut
  • Prototyypin valmistamisesta aiheutuvat kulut
  • Lisäksi jo olemassa olevien työntekijöiden palkkakustannuksiakin voidaan tietyin rajoituksin hyväksyä kehittämisavustuksella tuettaviin kustannuksiin, kunhan kyseiset kustannukset liittyvät olennaisesti kehittämishankkeen toteuttamiseen

Millaisille yrityksille kehittämisavustus soveltuu

Kehittämisavustusta voidaan myöntää suomalaisille pk-yrityksille. Edellytyksenä kehittämisavustuksen myöntämiselle on, että yrityksellä on jokin selkeä tavoite, kuten kansainvälistyminen tai liikevaihdon kasvattaminen. Konkreettisen tavoitteen asettamisen lisäksi hakijayrityksiltä edellytetään suunnitelman laatimista kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Kehittämishanketta ei saa aloittaa ennen avustushakemuksen jättämistä. Hankkeen aloittamiseksi ei kuitenkaan lueta erilaisia esiselvityksiä tai lupien hankintaa.

Toivottavasti tuottamamme sisältö on sinulle avuksi kehittämishankkeesi suunnittelussa.

Terveisin,
Aki Pohjola

Grants Funding Oy

 

 

 

Haluatko keskustella ELY:n Kehittämisavustukseen erikoistuneen asiantuntijan kanssa asiasta?

Grants Funding Oy • Y-tunnus 2967478-9

2019 © Grants Funding Oy