Tempo-rahoitus kansainväliseen kasvun tueksi

Tempo-rahoitus on oikea ratkaisu innovatiivisin keinoin kansainvälisille markkinoille hamuaville suomalaisille pk-yrityksille 

Tempon henki kiteytyy oivallisesti seuraavaan virkkeeseen: ”Kansainvälisty innovatiivisin keinoin.” Tempo-projektin keskeisin tavoite onkin pyrkiä vientiliiketoiminnan kasvattamiseen yrityksen omaa, innovatiivista kilpailuetua skaalaamalla. Ei siis vielä riitä, että yrityksellä on mittavia kansainvälistymistavoitteita tai pitelemätön tekninen innovaatio. Tempoa haettaessa yritykseltä tulee löytyä molemmat.

Tempo on 50 000 euron tukisummallaan maltillisen kokoinen instrumentti, mutta sen suosiota selittää epäilemättä poikkeuksellisen korkea tukiprosentti – 75 %. Toinen erityisen mukava seikka Tempossa on tukirahan maksu, sillä noin 35 000 euroa tuesta maksetaan etupainotteisesti jo rahoituspäätöksen yhteydessä.

Rahoituksen saaminen edellyttää, että yrityksellä on kansainvälisesti kilpailukykyisen innovaation lisäksi sitoutunut ja osaava tiimi sekä riittävästi taloudellisia resursseja kehittämistoiminnan läpivientiin. Tempo-projektissa edellytetään vähintään kahden henkilön työresurssia sekä vähintään 30 000 euron oman pääoman ehtoisen rahoituksen osoittamista.

Millaisia kustannuksia Tempoon voi osoittaa?

Tempo-rahoituksen avulla yritys voi eri tavoin parantaa valmiuksiaan kansainväliseen kasvuun, testata konseptiaan sekä kartoittaa kysyntää vientimarkkinoilla. Tempo-rahoitusta voidaan hyödyntää yrityksen henkilökunnan palkkakuluihin, jotka aiheutuvat kehittämishankkeeseen käytetystä ajasta. Myös palkkojen henkilösivukustannukset sekä ostettavat asiantuntijapalvelut ovat hyväksyttäviä kustannuksia. Näiden lisäksi Tempo-projektissa on mahdollisuus käyttää enintään 20 % palkkakustannusten ja ostopalveluiden summasta muihin kuluihin, kuten markkinointiin, eikä näitä kustannuksia tarvitse raportoida lainkaan.

Tempo-projektista pienehkö osa eli noin kolmannes rahoituksesta voidaan kohdentaa tuote- tai palvelukehitykseen. Tämä tarkoittaa suurin mahdollinen hankekoko huomioiden n. 20 000 euroa. Tässä päästään taas kiteytykseen: ”kansainvälisty innovatiivisin keinoin”. Hankkeen tulee siis painottua kansainvälistymiseen, eikä Tempon tarkoituksena ole rahoittaa yritysten innovointia.

Toivottavasti tuottamamme sisältö on sinulle avuksi kehittämishankkeesi suunnittelussa.

Terveisin,
Aki Pohjola

Grants Funding Oy

 

 

 

Haluatko keskustella Tempo-rahoitukseen erikoistuneen asiantuntijan kanssa asiasta?

Grants Funding Oy • Y-tunnus 2967478-9

2019 © Grants Funding Oy