fbpx

Maaseudulla sijaitsevien yritysten on mahdollista hakea ELY-keskukselta yritysrahoitusta toimintansa kehittämiseen sekä investointeihin. Maaseudun yritystukia ovat yrityksen perustamistuki, investointituki sekä investoinnin toteutettavuustutkimus. Tässä artikkelissa käsittellään tarkemmin investointitukea sekä investoinnin toteutettavuustutkimusta.

Investointituki

Aloittavat tai toimintaansa laajentavat yritykset voivat saada 20 – 40 % tukea investointihankkeensa kustannuksiin, riippuen yrityksen toimialasta sekä tukivyöhykkeestä. Edellytyksenä tuen saamiselle on aina, että tuettavilla investoinneilla on olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Investointitukea on tavanomaista hyödyntää esimerkiksi tuotantotilojen rakentamisessa tai koneiden/aineettomien investointien hankinnassa.

Yrityksen investointituen saajien valintaperusteet jakautuvat seuraaviin aihealueisiin:

1. Tuettavan toimenpiteen/yrityksen toimipaikan sijainti5 %
2. Tuettavan toimenpiteen tuloksena syntyvät työpaikat15 %
3. Tuettavan toimenpiteen alue-ja kerrannaisvaikutukset10 %
4. Tuettavan toimenpiteen vaikutus yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkina-alueeseen10 %
5. Tuettavan toimenpiteen vaikutus yrityksen toiminnan uudistumiseen30 %
6. Tuettavan toimenpiteen vaikutus yrityksen harjoittamaan yhteistyöhön mukaan lukien kytkennät laajempiin kehittämiskokonaisuuksiin20 %
7. Lisäpisteet tuettavasta toimenpiteestä tunnistettavissa olevista muista erityispiirteistä10 %

Investointitoimenpiteet voivat saada jokaisesta aihealueesta 0-3 pistettä. Otetaan esimerkiksi suunnitellun investointitoimenpiteen tulksena syntyvät työpaikat: jos toimenpiteellä on merkittävä työllistävä vaikutus, toimepide saa kolme pistettä, jos toimenpiteellä on kohtuullinen työllistävä vaikutus, toimenpide saa kaksi pistettä ja niin edelleen. Sulkeissa esitetyt luvut osoittavat valintaperusteiden painotuskertoimet.

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Kuten edellä mainittu, investointituen saamisen edellytyksenä on, että tuettavilla investoinneilla on olennainen merkitys yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Aina ei välttämättä ole täysin selvää, millainen merkitys tai hyöty mistäkin investoinnista voisi olla esimerksi juuri toimintaansa aloittavalle yritykselle. Investoinnin toteutettavuustutkimus voi toimia apuna tämänkaltaisissa ongelmissa.

Maaseudun yritystukea voidaan myöntää investoinnin toteutettavuustutkimukseen eli investoinnin edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen asiantuntijapalveluita hyödyntäen. Toteutettavuustutkimuksella voi selvittää esimerkiksi, onko koneiden hankkiminen järkevämpää käytettynä vai uutena. Koska toteutettavuustutkimuksessa vasta selvitetään, onko tietyn investoinnin tekeminen kannattavaa, ei tuen saaminen edellytä saajaa tutkittavana olevan investoinnin toteuttamiseen. Tukiprosentti on joko 40 % tai 50 %.

Kuka voi hakea maaseudun yritystukea?

Tukea voivat hakea yli 18-vuotiaat luonnolliset henkilöt, osake-, kommandiitti- sekä avoimet yhtiöt, osuuskunnat, pk-yritykset ja maatilat.

Tuettavilla yrityksillä on oltava riittävät edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan liiketoimintaan.Yrityksen työntekijöillä tulee omata riittävä ammattitaito työtehtäviensä mallikkaaseen hoitamiseen. Yritysten tulee sijaita maaseudulla.

Miten ja milloin yritystukea voi hakea?

Maaseudun yritystukia haetaan hakijayrityksen toimialueen ELY-keskukselta tai vaihtoehtoisesti paikalliselta Leader-toimintaryhmältä. Hakemuksen voi täyttää valtion Hyrrä-asiointipalvelussa, jossa haetaan varsinaisen hakemuksen jättämisenja myönteisen tukipäätöksen saamisen jälkeen myös yritystuen maksua.

Hankkeiden toteutumista valvotaan satunnaistarkastuksilla

Yritystuilla rahoitettavat hankkeet rahoitetaan maaseuturahastosta, jonka rahoittamiin EU:n komissio edellyttää tehtävänerillisiä otantatarkastuksia. Tarkastuksia tehdään ennen tuen loppumaksua vähintään viiteen prosenttiin hankkeista, joille yritystuki on myönnetty.

Ruokaviraston tarkastaja tarkastaa hankkeeseen liittyvän kirjapitomateriaalin sekä katsoo, onko toimenpide suoritettu asianmukaisesti ja hankinnat tehty sääntöjen sekä tukipäätöksen mukaisesti. Tarkastuksesta kieltäytyvälle tai tuen sääntöjä rikkoville yritykselle ei voida maksaa tukea, ja myös jo maksettua tukea voidaan periä takaisin.

Huom! Investointituen osalta ELY-keskus valvoo, että investoinnit pysyvät tuetussa käyttötarkoituksessaan ilman omistuksen merkittäviä muutoksia vähintään viisi vuotta viimeisen tuenmaksun jälkeen.

Lisätietoa julkisestarahoituksesta liittyen

Löydät meidän Materiaalit-osiostamme paljon hyödyllistä tietoa julkisesta rahoituksesta: sieltä löytyy asiantuntijaoppaita ja webinaaritallenteita eri aiheista, luonnollisesti maksuttomasti.

Materiaalit-osioon pääset klikkaamalla tätä linkkiä »


Tarvitsetko apua?

Grantsilla olemme auttaneet kymmeniä asiakkaita hakemaan positiivisia tukipäätöksiä. Mikäli siis mielessäsi on hanke, joka tähtää investointiin maaseudulla, niin keskustelu on ehdottomasti paikallaan.

Yhteystietomme ja yhteydenottopyyntölomakkeen löydät TÄÄLTÄ »

Lataa maksuton PK-yrityksen rahoitusopas

Millaista julkisrahoitusta ja tukea PK-yrityksen kehittämiseen on olemassa? Tiesitkö, että esimerkiksi palvelumuotoiluun on mahdollista saada julkista tukirahoitusta? Kevyen tutkimuksemme mukaan 88 % yrityksistä ei tätä tiedä.