Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshankkeet

Työsuojelurahaston tutkimus- ja kehityshankkeet

Työsuojelurahasto ja sen toiminta perustuvat työsuojelurahastolakiin. Rahaston toimintaa valvoo työsuojelusta ja sen valvonnasta vastaava ministeriö. Rahaston on tarkoitus ajaa tapaturmavakuutusvelvollisten työnantajien sekä kyseisten työnantajien palveluksessa...