Trustmary auttaa asiakkaitaan keräämään ja jakamaan arvosteluita, joilla on merkitystä. Trustmary koostaa kehittämänsä softan avulla arvosteluita sekä palautteita, joita yritykset voivat hyödyntää oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa potentiaalisille asiakkailleen, samalla prosessin tuloksia jatkuvasti mitaten.

Seuraavaksi Trustmaryn perustajiin kuuluva talousjohtaja Valtteri Ylimäki kertaa yrityksensä kasvutarinaa sekä tukirahoitusyhteistyötä Grantsin kanssa.

Opiskelijakavereiden ideasta yritykseksi

Valtteri muutti Jyväskylään vuonna 2009 opiskelemaan tietojärjestelmätieteitä Jyväskylän Yliopistoon. Siellä opiskellessaan hän tapasi myös tulevan yhtiökumppaninsa Johannes Karjulan. Opiskeluiden ollessa loppusuoralla Johannes alkoi houkutella Valtteria mukaan yritysideaansa.

Tarkoituksena oli levittää tyytyväisten asiakkaiden kokemuksia maailmalle ja valjastaa siitä markkinoinnille voimavara, joka oli tuohon aikaan yrityskentässä hyvin alihyödynnetty. Miehet ideoivat bisnesideaansa reilun puolen vuoden ajan muun muassa yhteisten vesijuoksuharjoitusten ohessa. Lopulta vuoden 2015 jälkipuoliskolla Trustmary perustettiin Valtterin, Johanneksen, Arttu Hahon ja Perttu Paukkerin toimesta.

Videotuotannosta softafirmaksi

Trustmaryn vaiheita kerratessaan Valtteri toteaa ensimmäisten muutaman vuoden olleen todella kovaa kasvun aikaa.

“Myimme asiakaskokemusvideoita ja tekstejä, joilla ratkaisimme samaa markkinaongelmaa kuin tälläkin hetkellä – miten saada tyytyväisten asiakkaiden ääni kuuluviin. Samalla lähdimme kansainvälistymään, meillä oli Ruotsissa yhtiö ja tehtiin Yhdysvaltoihin asti kuvausreissuja asiakkaille.”

Kuvaajaverkostoa laajentaessaan miehet kuitenkin huomasivat, että tuotetta on haastavaa skaalata kansainvälisesti ihmistyövoimalla. Markkinaongelman ratkaiseminen softan voimin ja SaaS-liiketoimintaan siirtyminen kiinnosti, joten Trustmary alkoi kehittää softaa, joka saisi valjastettua arvostelut sekä asiakaspalautteet ihmisten silmille oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Päätös SaaS-matkalle lähtemisestä viimeisteltiin koronan alkaessa, kun kuvausmatkojen käytännön toteutus samalla vaikeutui.

Kansainvälistyminen käynnistettiin yksityisen rahoittajan tuella

Trustmaryn kehittyessä softafirmaksi yritys sai myös rahoittajan taakseen, kun Suomen SaaS-puolen ykkössijoittajiin kuuluva Vendep Capital hyppäsi kelkkaan mukaan syksyllä 2021. Vendepin rahoituksen turvin toimintaa vietiin siihen suuntaan, että tavoitteeksi otettiin isoksi kansainväliseksi softafirmaksi kehittyminen.

“Kesällä 2022 myimme vanhan videoliiketoiminnan kokonaan pois ja vuoden 2023 aikana saimme tuotevetoisen kasvun käyntiin ulkomailla. Uusia asiakkaita alkoi tulla ympäri maailmaa niin, ettei meidän itse tarvinnut kontaktoida ketään. Asiakkaat löytävät meidät etsiessään ratkaisua ongelmaansa, ottavat softan käyttöön ja kun tietyt rajat paukkuvat, niin softa muuttuu maksulliseksi.”


Ketsuppipullo alkoi tätä myötä avautua kansainvälisillä markkinoilla sen verran, että fiilis kasvun rakentumisesta vahvistui.

Yhteistyö Grantsin kanssa lähti liikkeelle paineen ulkoistamisesta

Trustmary oli aiemmin hakenut tukirahoituksia omin voimin ja ollut mukana myös Business Finlandin NIY-ohjelmassa, jonka päättymisen jälkeen aloiteltiin yhteistyötä Grantsin kanssa

Valtteri toteaa heidän olleen niin tiiviisti sidottuina NIY-projektiin, etteivät olleet yrityksenä juuri miettineet muita tukirahoitusvaihtoehtoja. Kun de minimis -kiintiöt alkoivat nollautua ja NIY ei enää sitonut Trustmarya, niin yrityksessä alettiin tarkastella muitakin tukirahoitusprojekteja.

“Mulla oli pari ydinsyytä yhteistyön aloittamiseen Grantsin kanssa.  En itse tiennyt mitä kaikkea tukirahaa on tarjolla ja mitkä niistä meille sopisivat, eikä ollut aikaa tätä selvitellä. Toisaalta halusin ulkoistaa itseltäni painetta tukirahoitusprojektien vetämisestä. Halusin, ettei minun tarvitse enää miettiä, osaanko kirjoittaa hakemuksia varmasti oikein tai olla asiointipalvelussa jännittämässä, että tuleeko sieltä kielteinen vai myönteinen päätös.”

Valtteri Ylimäki

Valtteri toteaa luottavansa Grantsin kanssa toimiessaan siihen, että hänellä on apunaan asiantuntijat, jotka osaavat jo hakemuksen suunnitteluvaiheessa isolla todennäköisyydellä kertoa, onko Trustmarylla mahdollisuudet saada kyseistä rahoitusta. Oman työajan säästö sekä stressin poisto tukirahoitusprosessista olivat syyt, jonka takia Trustmary päätti ulkoistaa tukirahoitusasiat ammattilaisille aloittamalla yhteistyön Grantsin kanssa.

Valtteri Ylimäki

Käytännön tekeminen aloitettiin rahoitussuunnittelulla ja kolmella tukirahoitusprojektilla

Yhteistyön alussa Trustmary otti GrantedAI-kasvurahoitustietokannan käyttöön, jota he olivatkin jo testiversiona kokeilleet.  Sitten GrantedAI:n puolelle täytettiin Trustmaryn profilointitiedot ja katsottiin, mitkä rahoitukset voisivat sopia yritykselle. “Siinä kohtaa todettiin, että kansainvälistymispuolella meille sopisi Talent, eri markkinoiden tutkimiseen Market Explorer ja erään AI-projektin kehittämiseen ELY:n kehittämisavustus”, Ylimäki muistelee.

Oheisten rahoitushakujen pohjalta alettiin rakentaa Trustmaryn seuraavan parin vuoden rahoitussuunnitelmaa. Trustmaryn porukka kertoi Teams-palaverissa Grantsin asiantuntijoille ajatuksiaan rahoituksiin liittyvien hankkeiden osalta. Keskustelun pohjalta Grantsin rahoitusasiantuntijat tekivät analyysin, että miten kyseiset kehityshankkeet sopivat suunniteltuihin rahoituksiin. Tämän jälkeen Grants muotoili rahoitushakemuksista luonnokset, jotka Trustmaryn päässä vielä viimeisteltiin ja lähetettiin.

Saimme myönteiset päätökset kaikkiin näihin kolmeen rahoitukseen, joita Grantsin kanssa haimme. Toteutimme ne suunnitelman mukaisesti vähän limittäin, Talent ja Market Explorer ensin ja ELY-kehittämisavustus niiden jälkeen.”

Apua raportointiin ja rahoitusmahdollisuuksien tunnistamiseen

Ensimmäisistä yhteisistä tukirahoitusprojekteista Talent ja Market Explorer ovat jo viimeistelty sekä raportoitu. “Raportoinnissa kerroin Grantsille mitä hankkeissa tapahtui, Grantsin asiantuntijat kuuntelivat ja kirjoittivat raportit, jotka minä vielä tsekkasin sekä lähetin eteenpäin”, Valtteri Ylimäki täsmentää.

Arjen helpottaminen ja paineen väheneminen olivat yksi yhteistyön päätavoitteista. Valtteri toteaa tavoitteiden toteutuneen hienosti yhteisten rahoitusprojektien osalta. Hän sai itse keskittyä täysimääräisesti kehitysprojektien toteuttamiseen. Vaikka tukirahoituskenttä oli Trustmarylle jo pitkälti tuttu, niin Grants tarjosi apua myös uusien rahoitusmahdollisuuksien tunnistamiseen.

“Business Finlandin Talent ja Market Explorer me oltaisiin varmaan osattu itsekin tunnistaa ja hakea, mutta ELY-keskuksen kehittämisavustusta ei oltaisi tunnistettu tai osattu sillä aikataululla hakeakaan”, Ylimäki täsmentää.

Jatkuvan kumppanuuden hyödyt

Valtteri toteaa jatkuvan tukirahoituskumppanuuden suurimman hyödyn liittyvän yhteiseen rahoitussuunniteluun. “Rahoitussuunnitelman kautta saimme tulevien vuosien roadmapin, joka kertoo missä järjestyksessä sekä millä aikataululla tulevia rahoituksia haetaan ja miten niihin hyödynnetään Grantsin resursseja.”

Grantsin kanssa tehdyn rahoitussuunnittelun kautta pidetään samalla huolta siitä, että Trustmaryn de-minimis -kiintiö hyödynnetään optimaalisesti.

”Yhdessä Grantsin kanssa pidämme huolen, että tunnistamme kaikki yrityksemme suuntaa ja strategiaa tukevat tukimahdollisuudet ja hyödynnämme niitä täysimääräisesti de minimis -kiintiön puitteissa”

Valtteri Ylimäki

Ylimäki kertoo jatkuvan kumppanuuden hyötyjen näyttäytyvän heidän arjessaan niin, että yhteyshenkilöt pysyvät samoina ja hakemus- sekä raportointivaiheessa on aina mukana tuttu ihminen. Se tekee yhteistyöstä helppoa. “Kun olet tavannut Grantsin asiantuntijan monta kertaa, niin hän osaa jo hyvin kirjoittaa ulosantisi järkeväksi tekstiksi. Asiantuntijat ymmärtävät jo puolesta lauseesta, että mitä pohjimmiltani tarkoitan.”

Kumppanuuden jatkonäkymät

Yhteistyön tulevaisuudesta puhuttaessa Valtteri Ylimäki korostaa jatkumon merkitystä:

“Tänä vuonna de minimis -kiintiö nousi 300 000 euroon, mikä antaa meillekin lisää pelivaraa. On hienoa, että meillä on kumppanina yritys ja asiantuntijat, jotka tuntevat Trustmaryn historian sekä tuotteen hyvin yksityiskohtaisesti ja ovat jo auttaneet meitä kolmessa isossa projektissa.”

Tulevista kehitysprojekteista ja niihin liittyvistä rahoituksista Trustmarylla on mielessä muutama mahdollisuus. Valtteri toteaa, että lisäksi voi ilmetä uusia mahdollisuuksia, joista he eivät ole tietoisia, mutta jotka Grants osaa tunnistaa. Yhdessä suunnittelemalla Trustmarylle rakennetaan tuleville vuosille tukirahoituspaketti, josta on merkittävää hyötyä yrityksen kasvun ja kansainvälistymisen kehittämiseen.

Tukirahoituksia hakevien kannattaa keskustella Grantsin kanssa

Lopuksi Valtteri toteaa, että kaikkien tukirahoitusta hakevien tai sitä suunnittelevien yritysten kannattaa keskustella Grantsin kanssa. Ensimmäistä kertaa tukia hakevien yritysten kannattaa hyödyntää kumppania, jos heillä ei itsellään ole aikaa perehtyä aiheeseen laajemmin. Aiemmin tukirahoituksia menestyksekkäästi hakeneet yritykset saavat taasen Grantsista sparrauskaverin tulevien tukirahoituskuvioiden suunnitteluun ja validointiin. Sekä toki myös apua raportointi- ja hakemustekstien tuottamispaineiden ulkoistamiseen.

“Grantsin tuottama hyöty voi yrityksestä riippuen olla tieto siitä, ettei vielä kannata hakea tukia tai sitten konkreettista tukirahoitusasioiden eteenpäinvientiä. Mikäli teet jotain uutta ja innovatiivista tai viet toimintaa ulkomaille, niin Grantsin asiantuntemuksesta tukirahoituspuolella on yrityksellesi varmasti hyötyä.” 

Haluatko lisätietoa yrityksenne tukirahoitusmahdollisuuksista? Varaa maksuton asiantuntijakonsultointi.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.