Mitä Market Explorer -rahoitus tarkoittaa ja mihin sitä voi hyödyntää?

Business Finlandin Market Explorer -rahoituksella voit hankkia tietoa uudesta kansainvälisestä markkinasta. Rahoituksen avulla voit esimerkiksi muodostaa kansainvälistymissuunnitelman, selvittää kilpailutilannetta, kartoittaa kumppaniverkostoa tai toteuttaa koemarkkinointia uudelle kv-markkinalle.

Voit kohdistaa projektille yrityksesi olemassa olevan henkilöstön työaikaa ja palkkakuluja, rekrytoida uusia henkilöitä ja hankkia asiantuntijapalveluita yrityksesi kansainvälistymisen tukemiseen.

Rahoitus on avustusta, jonka Business Finland maksaa yrityksellesi jälkikäteen raportoimiesi toteutuneiden kustannusten perusteella. Yrityksesi tulee siis pystyä kustantamaan koko projektin kulut itse ennen avustuksen maksamista.


Ketkä voivat saada rahoitusta ja millainen tukiosuus Market Explorer -projektissa on?

Market Explorer -rahoitus on tarkoitettu yli 5-vuotiaille PK- ja midcap-yrityksille, joiden Rating Alfa -luokitus on vähintään A. Yrityksellä on oltava oma, vähintään idea- tai pilotointivaiheessa oleva tuote, palvelu tai liiketoimintamalli sekä sitoutunut tiimi. Ratkaisulla on oltava uskottava kilpailuetu kansainvälisillä markkinoilla.

Rahoituksen määrä on 5 000–40 000 euroa ja se kattaa 50 % projektisi kustannuksista. Projektin kokonaisbudjetti voi siis olla 10 000–80 000 €. Rahoitusta ei voida käyttää toimialoilla, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely).

Projektin maksimikestoaika on yksi vuosi. Yrityksesi voi saada Market Explorer -rahoituksen useita kertoja. Rahoitusta myönnettäessä huomioidaan, ovatko edelliset projektit johtaneet kansainväliseen liiketoimintaan.


Mitä tavoitteita projektissa tulee asettaa?

Market Explorer-hakemuksessa projektille tulee määrittää 2–5 mitattavaa tavoitetta. Tavoitteiden tulee liittyä projektin konkreettisiin tuloksiin ja liiketoimintasi kehittymiseen.

Tyypillisiä projektin tavoitteita ovat esimerkiksi liiketoimintamahdollisuuksien selvitys uudella markkinalla, potentiaalisten asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden kartoittaminen, markkina-analyysit ja kilpailutilanteen selvitys.

Tavoitteet kirjataan rahoituspäätökseen ja niiden saavuttamisella on merkittävä vaikutus mahdollisen jatkorahoituksen saamiseen Business Finlandilta.


Miten voin hakea rahoitusta ja kuinka pitkiin käsittelyaikoihin kannattaa varautua?

Voit hakea rahoitusta Business Finlandin asiointipalvelussa. Suunnittele projekti huolella ennen hakemuksen lähettämistä ja määrittele sen konkreettiset mitattavat tavoitteet. Varmista lisäksi oman rahoituksen riittävyys koko projektin ajaksi. Päätöksen hakemukseen saa useimmiten noin kuukaudessa. 


Miten Market Explorer-projektista tulee raportoida?

Kuten jo aiemmin todettua, rahoitus maksetaan vasta projektin päättyessä, kun olet suorittanut Business Finlandin ohjeiden mukaisen loppuraportoinnin projektin sisällöllisestä onnistumisesta, tavoitteiden saavuttamisesta ja kustannusten toteutumisesta.

Mikäli halua lisätietoa rahoituksen hyödyntämisestä yrityksesi kansainvälistymiseen tai apua rahoituksen hakemiseen ja raportointiin, niin varaa maksuton konsultointi Grantsin asiantuntijan kanssa.


Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.