Mitä Tempo-rahoitus tarkoittaa ja mihin sitä voi hyödyntää?

Business Finlandin Tempo-rahoitus on tarkoitettu pk-yrityksille, jotka tähtäävät kasvuun kansainvälisillä markkinoilla innovaatioiden avulla. Rahoituksella yritys voi valmistella kansainvälistä kasvua ideansa toimivuutta testaamalla sekä kartoittamalla tuotteen kysyntää ja toimivuutta uudella markkinalla.

Tempo-projektin tyypillinen kesto on noin 6–8 kk ja sen päätavoitteena on yrityksen kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen. Projektin jälkeen yrityksellä tulisi olla riittävä ymmärrys kansainvälisille markkinoille menemisestä.

Ketkä voivat saada rahoitusta ja millainen tukiosuus Tempo-projektissa on?

Tempo-rahoitusta voivat saada alle 5-vuotiaat osakeyhtiöt, jotka eivät ole aiemmin hyödyntäneet Business Finlandin Tempo- tai Kiito-rahoituksia. Yrityksellä tulee olla innovatiivinen tuote, kilpailuetu ja kasvuvisio. Lisäksi yrityksellä tulee olla vähintään kahden henkilön Suomessa työskentelevä tiimi sekä 30 000 euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta.

Tempo-rahoituksen tukiosuus on enintään 60 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 % projektin kustannuksista, jotka voivat olla maksimissaan 80 000 euroa. Yrityksen omavastuuosuus on siis 25 % Heti rahoituspäätöksen jälkeen rahoituksesta maksetaan 70 prosenttia ja loput 30 % projektin loppuraportin yhteydessä.

Mitä tavoitteita Tempo-projektissa tulee asettaa?

Tempo-projektille tulee asettaa aina 2-5  konkreettista tavoitetta, joiden toteutumista on helppo mitata ja seurata.

Tyypillisiä Tempo-projektin tavoitteita ovat esimerkiksi valmis kansainvälistymisstrategia, myynnin aloittaminen uudessa maassa, kumppaniverkoston kartoittaminen ja  asiakaspilottien toteuttaminen.

Tavoitteista keskustellaan Business Finlandin kanssa, kun hakemus otetaan käsittelyyn ja ne kannattaa asettaa realistisesti. Business Finland seuraa tavoitteiden toteutumista ja niiden saavuttamisella on merkitystä, mikäli yritys hakee myöhemmin muita rahoitusinstrumentteja Business Finlandilta.

Miten voin hakea Tempo-rahoitusta ja kuinka pitkiin käsittelyaikoihin kannattaa varautua?

Voit hakea Tempo-rahoitusta Business Finlandin asiointipalvelussa. Suunnittele projekti huolella ennen hakemuksen lähettämistä ja määrittele sen tavoitteet. Varmista lisäksi oman rahoituksen riittävyys. Päätöksen Tempo-hakemukseen saa useimmiten noin kuukaudessa. 

Mitä Tempo-projektista tulee raportoida?

Tempo-projektin toteutus sekä kustannukset tulee raportoida Business Finlandille ja toimittaa heidän pyytämänsä lisätiedot. Raportoinnissa erityisen tärkeää on kuvata projektille asetettujen, virallisten tavoitteiden sekä projektisuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutumista. Viimeiset 30 % tuesta maksetaan loppuraportin yhteydessä.

Mikäli halua lisätietoa Tempo-rahoituksen hyödyntämisestä yrityksesi kansainvälistymiseen tai apua rahoituksen hakemiseen ja raportointiin, niin varaa maksuton konsultointi Grantsin asiantuntijan kanssa.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.