Business Finland julkaisi 21.1.2022 uuden rahoituksen, jonka haku on auki tällä tietoa 21.1.-30.6.2022 välisen ajan. Rahoitushaun tavoitteena on edistää teollisuuden vähähiilistymistä ja kiertotaloutta, digitaalista uudistumista ja teollisen palveluviennin kasvattamista.

Millaisesta rahoituksesta on kyse?

Rahoituksen tukiprosentti on pk-yrityksille 50%, midcap- ja suuryrityksille 40% projektin kokonaiskustannuksista.

Rahoituksen tavoitteena on tukea suomalaisia osakeyhtiömuotoisia yrityksiä, joilla on tavoitteena kasvaa ja kansainvälistyä. Projektien tulee olla tutkimus- ja/tai kehityshankkeita. Projektien tulee koskea teollisuuden vähähiilistymistä ja kiertotaloutta, digitaalista uudistumista ja teollisen palveluviennin kasvattamista.

Tavoitteet ja kriteerit

Rahoituksen hakemisen tavoitteita ja kriteerejä ovat hankkeiden tavoiteltava kansainvälinen kasvu (liikevaihto) sekä vaikutus yrityksen uudistumiseen, tavoiteltava merkittävä hiilidioksidipäästön aleneminen, niin omille kuin myös asiakkaan tuotteille. Lisäksi myös kiertotalouden ja digitaalinen uudistuminen, mahdollinen yhteistarjoaman muodostuminen.

Yleiset rahoituskriteerit pätevät tässäkin rahoituksessa, eli yrityksellä tulee olla osaaminen ja kyvykkyys toteuttaa hanke sekä hankkeella tulee olla uskottava toteutussuunnitelma projektille sekä omarahoitukselle.

Selvitä julkisen rahoituksen rahoituskelpoisuutesi maksuttomalla pikatestillämme, niin autamme sinua eteenpäin. Pikatestin pääset täyttämään TÄSTÄ.

Millaisia hankkeita tuetaan ja mihin tarkoitukseen rahoitusta voi saada?

Projektien tulee olla tutkimus- ja/tai kehityshankkeita, joiden aiheena voi olla esimerkiksi teollisten vähähiilisten palvelujen ja palveluliiketoiminnan kehittäminen mm. tuotepalveluna sekä digitaalisen uudistumisen ja datatalouden hyödyntäminen mm. vähähiilisissä arvoketjuissa.

Projektit voivat olla myös teollisuudessa syntyvän hiilidioksidin talteenoton sekä uudelleenkäytön tutkimus- ja/tai kehityshankkeita. Projektit voivat olla teollisen vetyekosysteemin kehittämistä, jossa käytetään uusiutuvaa energiaa ja vetyä kierrätetään sekä energiana että rakennusaineena lopputuotteissa (mm. kemikaalit, uudet proteiinit).

Rahoitetuissa hankkeissa tulee syntyä yritykselle ja yhteistyöverkostolle uutta osaamista ja tietoa aiheesta. Rahoitus on tarkoitettu yrityksille, jotka ovat valmiita ottamaan projektissa tavallista suurempaa riskiä ja onnistuessaan projektin tulokset sisältävät suuren markkinapotentiaalin. Yritys on valmis projektin jälkeiseen kaupallistamiseen liittyvään kehitystyöhön, joka on usein tarpeen.

Lopuksi…

Rahoitusta myönnetään alustavan suunnitelman mukaisesti vuosina 2022 ja 2023 yhteensä 4 miljoonaa euroa. Projektien pitää päättyä 31.12.2025 mennessä.   Rahoitus ei kuulu tietojemme mukaan de minimis-asetuksen piirin.

Rahoitus on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility eli RRF) ja se toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Lisäksi jokaisen Suomen kestävän kasvun ohjelmasta rahoitettavan hankkeen on täytettävä ns ”Do No Significant Harm”- vaatimukset. DNSH on vaatimus siitä, että mitkään toimenpiteet eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa.

Rahoituksen tarkempia tietoja tullaan päivittämään, rahoittaja tulee pitämään aiheesta infotilaisuuden, jonka jälkeen päivitämme artikkelia lisää. Infotilaisuuden ajankohtaa ei ole vielä julkaistu.

Haluatko hinta-arvion palveluistamme tai keskustella vain julkisen rahoituksen mahdollisuuksista?

Siinä tapauksessa voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme varaamalla maksuttoman rahoituskonsultoinnnin kanssamme tai pyytämällä hinta-arvion:

Varaa maksuton rahoituskonsultointi TÄSTÄ »

Pyydä hinta-arvio rahoituspalvelustamme TÄSTÄ »

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.