Business Finlandin tutkimus- ja kehitysrahoitus myönnetään lainana ja ilman vakuutta. Korko lainalle on yksi prosentti. Laina-ajaksi sovitaan useimmiten joko 7 tai 10 vuotta, laina-ajan ollessa enemmillään kuitenkin jopa 20 vuotta. Lyhennysvapaista vuosista sovitaan aina tapauskohtaisesti, ja niitä voi projektin kestosta ja laajuudesta riippuen olla kolme tai viisi vuotta – tai tarvittaessa enemmänkin. Jos projekti epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassanne, laina voidaan osittain jättää perimättä.

…vai teettekö vain tutkimusta?

Uuden tiedon luomiseen ja tutkimukseen keskittyvät projektit voivat olla myös tukimuotoisia siinä tilanteessa, että projekti synnyttää uutta merkittävää tietopääomaa muttei kuitenkaan vielä tuotetta tai sen konkreettista esiastetta. Lisätietoa tukimuotoisesta tutkimusrahoituksesta tästä.


Lainaa voidaan myöntää projektin kokonaiskustannuksiin nähden seuraavasti:

1. PK-yritykset: Yleisesti 50%, erityistapauksissa 70%.
2. Midcap-yritykset: Yleisesti 50%, erityistapauksissa 70%.
3. Suuret yritykset: maks. 50 %


Millaisiin kustannuksiin?

Hyväksyttäviä kustannuksia tutkimus- ja kehityshankkeisiin ovat rahoitushakemuksen lähettämisen jälkeen syntyneet:

1. Palkat
2. Henkilösivukustannukset
3. Yleiskustannukset
4. Matkakustannukset
5. Aine-ja tarvikekustannukset
6. Laiteostot
7. Laitepoistot/-vuokrat
8. Ostetut palvelut

Hyväksyttäviä kustannuksia pilotointeihin ovat rahoitushakemuksen lähettämisen jälkeen syntyneet:

1. Materiaali- ja tarvikekustannukset
2. Kohteen suunnittelukustannukset
3. Tuotteistamispalvelut
4. Pilotoinnin aikaiset käyttökustannukset
5. Pilotti- tai demonstraatioprojektiin liittyvän tutkimus- ja kehitystyön kustannukset
6. Maa-alueiden, rakennusten sekä koneiden ja laitteiden osalta projektin aikaiset vuokrat tai poistot

Hakeminen ja raportointi

Tutkimus- ja kehitysrahoitusta voi hakea Business Finlandin sähköisessä asiointipalvelussa. Hakemukseen tulee liittää projektisuunnitelma, jossa kuvataan projektin lähtötilannetta, toteutusta, resursseja sekä aikataulua. Lisäksi projektisuunnitelmassa avataan hakijayrityksen kasvuvisiota sekä sitä, miten projektin tuloksia tullaan hyödyntämään projektin päättyttyä.

PK-yritysten kohdalla hakemuksessa tulee esittää myös yrityksen taloudellista tilaa koskevat tiedot tarkemmin kuin suurten yritysten kohdalla. Yrityksellänne on oltava riittävä oma rahoitus projektin toteuttamiseksi. Riittävä rahoitus tarkoittaa, että yrityksenne pystyy kustantamaan koko kehitysprojektin itse ennen kuin se saa Business Finlandin maksamaa avustusta tai lainaa.

Myönteisen rahoituspäätöksen saaneen projektin etenemisestä raportoidaan Business Finlandin asiointipalvelussa, noudattaen rahoituspäätöksessä ilmoitettua aikataulua. Ennakkoa voidaan maksaa enintään 30 % myönnetystä lainarahoituksesta, mutta pääsääntöisesti rahoitus maksetaan väliraportteja vastaan, kun kustannukset ovat toteutuneet ja Business Finland on hyväksynyt projektin etenemisraportin sekä kustannustilityksen.


Haluatko keskustella julkisen rahoituksen mahdollisuuksista?

Siinä tapauksessa voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme varaamalla maksuttoman rahoituskonsultoinnnin kanssamme:

Varaa maksuton rahoituskonsultointi TÄSTÄ »

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.