Kiertotalouden investointituella on rajattu hakuaika, joka päättyy 16.4.2021

Business FInland on julkaissut uudenkarhean tuen, joka on kohdistettu Suomessa toimivien yritysten kiertotalousinvestointeihin, jotka parantavat ympäristönsuojelun tasoa yli EU:n normien tai lisäävät jätteen kierrätystä nykyisen teknisen kehitstason ylittävillä ratkaisuilla. Tuen tavoitteena on edistää kiertotalouden edistymistä Suomessa.

Tukea voivat hakea ja saada Suomeen rekisteröidyt yritykset, joiden investointien voidaan katsoa luovan edellytyksiä kiertotalouden ja vihreän kasvun sekä liiketoiminnan ja työllisyyden kasvulle. Tukea voidaan myöntää kaiken kokoisille yrityksille.

Hakevan yrityksen tavoitteena on oltava:

 • halu muuttaa investoinnillaan perinteisiä toiminta- ja tuotantotapoja kiertotalouden ja vihreän kasvun edistämiseksi
 • tavoitteena tehdä Suomeen kohdistuvia kiertotalousinvestointeja, jotka mahdollistavat liiketoiminnan ja työpaikkojen kasvun Suomessa ja/tai kansainvälisesti
 •  taloudelliset edellytykset investoinnin omarahoitusosuuden kattamiseen sekä jatkuvaan taloudelliseen liiketoimintaan. Kannattamattoman toiminnan tukeminen ei ole perusteltua kansantalouden edun, yritystoiminnan tehokkuuden eikä toimivan kilpailun näkökulmasta.

Tuen kohteena voivat olla

 • Teolliseen rakentamiseen liittyvät investoinnit (esimerkiksi projektit, joissa investoidaan uuteen kiertotalousteknologiaan, kiertotalouden innovatiiviseen laitokseen tai laitoksen kiertotalouskonversioon)
 • Liiketoimintaekosysteemien kiertotaloutta parantavat investoinnit (esim. teollisuuspuistojen tai muiden ekosysteemien yhteiset innovatiiviset laitosinvestointihankkeet)
 • Digitaaliset ratkaisut, joilla päästään ympäristönormit ylittävään toimintaan tai tehostetaan ja lisätään jätteiden kierrätystä (esim. investoinnit, joissa digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä tehostetaan materiaalikiertoa tai ylitetään vallitsevat ympäristönormit)
 • Jätteen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä koskevat investoinnit (esim. kierrätystä lisäävät tai tehostavat investoinnit innovatiiviseen laitokseen tai tuotantolinjaan muiden toimijoiden kuin tuensaajan tuottaman jätteen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön)

Rahoituksen käyttökohteita

Tukea myönnetään lähtökohtaisesti investointeihin, joilla yritykset ylittävät toiminnassaan sovellettavia unionin normeja tai alan nykyisen kehitystason. Ehdoissa määritellään, että tukikelpoiset kustannukset määrittyvät tarvittaessa vertaamalla esitettävän investoinnin kustannuksia unionin normien tai alan teknisen kehitystason mukaisen, vaihtoehtoisen ratkaisun kustannuksiin.

Rahoitusta voi kohdentaa projektin kestoaikana tehtävään työhön, joka aiheutuu

 1. koneiden tai laitteiden hankinnasta ja asennuksesta
 2. aineettomien oikeuksien hankinnasta
 3. rakennuksen, rakennelman- tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden tai tarvikkeiden hankkimisesta tai niihin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkimisesta, suunnittelusta tai työpalkoista
 4. tietoverkkojen tai muiden vastaavien verkkojen suunnittelusta, rakentamisesta tai laitehankinnoista tai verkkojen rakentamiseksi tai käyttämiseksi välttämättömien käyttöoikeuksien hankinnasta
 5. investoinnin käyttöönotosta tai sen edellyttämästä käyttöhenkilökunnan koulutuksesta

Hyväksyttävät kustannukset

Projektille hyväksyttävistä kustannuksista on linjattu siten, että hankkeelle voidaan hyväksyä kustannukset ajalta, jolloin kyseisiä välineitä ja palveluita käytetään hankkeessa ja ne liittyvät välittömästi investointihankkeeseen. Tukiprosentiksi pk-yrityksille on määritetty maksimissaan 45 %.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan mm.

 • palkkakustannukset
 • henkilösivukustannukset
 • ulkopuolelta ostettavat palvelut
 • aineet ja tarvikkeet
 • laiteostot

Rahoitus ei rasita de minimis -kiintiötä eikä EU-komission tilapäistä tukiohjelman kiintiötä.

Heräsikö kiinnostus tukea kohtaan?

Asiantuntijamme auttavat kysymyksissäsi sekä tarpeen tullen myös hakemuksen muodostamisessa.

Mikäli olet kiinnostunut keskustelemaan aiheesta asiantuntijoidemme kanssa, niin alla listatut asiantuntijamme ovat mielellään avuksi. Tai varaa aika suoraan alla olevasta kalenterista.

Varaa aika suoraan Teams-konsultointiin asiantuntijamme kanssa


Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.