ELY-keskukset, eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, tarjoavat merkittävän tuen suomalaisille pk-yrityksille heidän kehittämistoimiensa ja investointiensa kautta. Uusia hakuja aukeaa alueittain ja ne ovat auki verrattain lyhyitä aikoja.  
 
Käymme läpi tässä artikkelissa kaksi ajankohtaista hakua – Yrityksen kehittämisavustus Uudellamaalla ja Pirkanmaalla – ja miten yritykset voivat hyödyntää näitä mahdollisuuksia.  

Yrityksen Kehittämisavustus: Uusimaa 

Uudellamaalla tarjottava Yrityksen kehittämisavustus on suunnattu pk-yrityksille, jotka ovat valmiita investoimaan ja kehittämään toimintaansa merkittävästi. Tämän tuen avulla voidaan tukea yrityksen kasvua, kansainvälistymistä, tuotekehitystä ja digitalisaatiota. Hakuaika on 25.3.-3.5.2024, ja tukipotissa on 675 000 euroa. Avustussumman tulee olla vähintään 50 000 euroa, mikä osoittaa ELY-keskuksen halua kohdentaa varat merkittäviin kehittämishankkeisiin. 

Tukikelpoisia kustannuksia ovat muun muassa palkka- ja ostopalvelukustannukset, kansainväliset matka- ja messukulut sekä aineelliset ja aineettomat investoinnit. 

Yrityksen Kehittämisavustus: Pirkanmaa 

Pirkanmaalla, kuten Uudellamaalla, Yrityksen kehittämisavustus keskittyy pk-yritysten tukemiseen niiden kehityshankkeissa. Hakuaika on 2.4.-31.5.2024, ja se keskittyy erityisesti ilmastonmuutoksen hillintään sekä digitalisaation edistämiseen.  

Tärkeänä painopistealueena Pirkanmaalla on pk-yritysten digitaalisen osaamisen kehittäminen ja ilmastonmuutoksen vastaiset toimet. Näin tuetaan alueen yritysten kykyä vastata nykyajan haasteisiin ja hyödyntää teknologisia innovaatioita. 

Hakuprosessi ja rahoituksen kohdentaminen 

Molemmilla alueilla rahoituksen saaminen edellyttää selkeästi määriteltyä hanketta, jonka tavoitteet, toimenpiteet ja resurssit ovat hyvin suunniteltuja. Rahoitus kohdistetaan hankkeisiin, jotka edistävät yrityksen merkittävää kehitystä, eivät perusliiketoiminnan ylläpitämistä. Tämä korostaa ELY-keskusten roolia innovatiivisten ja kasvuhakuisten yritystoimintojen katalysaattoreina. 

Hakemukset tullaan arvioimaan yleisten valintaperusteiden ja pisteyttämään erityisten valintaperusteiden osalta. Arviointi tehdään pääsääntöisesti hakemuksella esitettyjen tietojen ja muiden käytössä olevien tietojen perusteella. Hyvin ja huolellistesti tehty hakemus on siis entistä tärkeämpi. Grants auttaa asiakkaitaan suunnittelemaan ja hakemaan ELY:n sekä muiden rahoittajien kasvurahoitusta. Varaa maksuton tukirahoituskonsultointi TÄÄLTÄ >>.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.