Business Finlandin energiatuen tarkoituksena on edesauttaa uusien sekä innovatiivisten energiaratkaisujen kehittämistä, käyttöönottoa sekä markkinoille saattamista, ja sen tavoitteena on vähähiilisyys. Kyseessä ei välttämättä ole ehdoiltaan se kaikista yksinkertaisin tuki-instrumentti, sillä tuen saamiseen liittyy useita poikkeuksia, ja esimerkiksi tukiprosentti erilaisten hankkeiden välillä voi vaihdella melko paljon.

Ei hätää! Tämän artikkelin lukemalla saat nopeasti hyvät perustiedot energiatuesta. Artikkeli tiivistää keskeisimmät energiatukeen liittyvät kysymykset ja antaa näihin selkeät vastaukset.

Millaisiin hankkeisiin?

Energiatukea voidaan myöntää investointihankkeisiin sekä selvityshankkeisiin. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on, että hanke edistää uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, energiansäästöä tai energian tuotannon tai käytön tehostamista taikka muutoin energiajärjestelmän muuttumista vähähiiliseksi. Energiatuella tulee olla merkittävä vaikutus hankkeen käynnistämiseen. Etusijan saavat hyvin valmistellut hankkeet sekä huolellisesti laaditut tukihakemukset.

Tavanomaiset liiketoiminnan perustamis-, laajennus-, kannattavuus-, kehitys-, suunnittelu-, markkinointi- tai testausselvitykset eivät sovellu energiatuella tuettaviksi hankkeiksi.

Kenelle?

Energiatukea voivat hakea kaikenkokoiset yritykset, kunnat sekä muut yhteisöt. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on, että hanketta tai hankkeeseen sisältyvää uutta teknologiaa ei toteutettaisi ilman tukea sekä se, että tuettavaa hanketta ei ole aloitettu ennen tuen myöntämistä koskevaa päätöstä.

Koska energiatukea ei pystytä myöntämään jokaiselle yllä mainitut kriteerit täyttävälle hakijalle, hakijoissa arvioidaan myös maksukykyisyyttä, taloudellisten velvoitteiden hoitamiskykyä ja mahdollisia maksuhäiriöitä, projektisuunnitelman laatua sekä hakijan muuta rahoitusta hankkeelle.

Tukea ei sen luonteen ja tarkoituksen vuoksi voida myöntää valtionavustusta saaville perustamishankkeille tai organisaatioille, joiden toiminta rahoitetaan valtion talousarvioista, asunto-osakeyhtiöille, asuinkiinteistöille tai maatiloille.

Millaisiin kuluihin?

Energiatuen tukiprosentti vaihtelee selvityshankkeissa 40–50 % välillä ja investointihankkeissa 10–40% välillä, riippuen investointien kohteesta sekä hakijan ominaisuuksista. Tuettavien investointihankkeiden alaraja on 10 000 euroa.

Hankkeeseen voidaan hyväksyä kustannuksiksi:

  • hankkeeseen kohdistuvat rahapalkat työajan seurannan mukaisesti
  • henkilösivukustannukset
  • matkakustannukset (vain selvityshankkeissa)
  • aine- ja tarvikekustannukset
  • laitehankinnat
  • ostetut palvelut
  • mahdolliset tilintarkastajan tarkastusraportin kustannukset

Hyväksyttävien kustannusten tulee olla hankkeesta aiheutuneita menoja, jotka ovat syntyneet aikaisintaan myönteisen rahoituspäätöksen saamispäivästä alkaen.

Miten haetaan?

Energiatukea voi hakea ympäri vuoden Business Finlandin verkkosivuilla toimivassa asiointipalvelussa. Asiointipalvelun kautta voi tarpeen tullen täydentää omaa hakemusta tai muutoin seurata hakemuksen käsittelyn etenemistä. Ennen hakemuksen täyttämistä hakijan tulee perehtyä energiatuen rahoitusehtoihin, varmistaakseen tuen sopivuus suunnittelemaansa hankkeeseen.

Hakemukseen kuuluu projektisuunnitelma, jossa kuvataan tukea hakevan organisaation toimintaa, omistusta, tunnuslukuja sekä investoinnin kohteena olevaa tuotantoprosessia tai kiinteistöä. Projektisuunnitelmaan tulee sisällyttää myös kustannuserittely, kannattavuuslaskelma, tieto investointiin liittyvien viranomaislupien tilanteesta sekä avata investoinnin tavoitteita. Hakemuksen etenemiseksi hakemukseen tulee liittää kaikki siihen vaadittavat liitteet.

Business Finland käsittelee järjestelmän kautta tehdyt hakemukset tavallisesti noin kahdessa kuukaudessa. Tuen maksaminen edellyttää myönteisen rahoituspäätöksen lisäksi, että rahoituksen saaja käy hyväksymässä rahoituspäätöksen Business Finlandin asiointipalvelussa.

Miten raportoidaan?

Tuen myöntämisen yhteydessä annettavassa tukipäätöksessä määritellään jokaiselle hankkeelle oma kestoaika. Rahoituksen saajan tulee pitää projektikirjanpitoa hankkeen kaikista kustannuksista koko hankkeen kestoajalta. Tilintarkastaja on velvollinen antamaan tarkastusraportin havainnoista, joita hän tekee hankkeen kustannuksiin tai niiden seurantaan liittyen.

Hankkeen päättyessä tuen saajan tulee tehdä hankkeesta loppuraportti sekä kustannustilitys rahoituspäätöksessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Päivämäärän kanssa on oltava tarkkana, sillä loppuraportin tai kustannustilityksen myöhästyminen ja laiminlyönti estää tuen maksamisen. Raportointi ja tilitys tehdään muiden hakemukseen liittyvien asioiden tapaan Business Finlandin asiointipalvelussa.

Kun tarvitset apua energiatukeen liittyvissä asioissa, niin ota rohkeasti yhteyttä Grantsin asiantuntijoihin, tai jätä yhteydenottopyyntö TÄSTÄ »

Lisätietoa julkisesta rahoituksesta

Löydät meidän Materiaalit-osiostamme paljon hyödyllistä tietoa julkisesta rahoituksesta: sieltä löytyy asiantuntijaoppaita ja webinaaritallenteita eri aiheista, luonnollisesti maksuttomasti.

Materiaalit-osioon pääset klikkaamalla tätä linkkiä »

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.