Finnpartnersin Liikekumppanuustuki – Yrityksille, joiden taloudellisesti kannattava liiketoiminta luo myönteisiä kehitysvaikutuksia kehitysmaissa

Tässä artikkelissa käsitellään Finnpartnershipin Liikekumppanuustuki-rahoitusta. Finnpartnership on ulkoministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinoima rahoitus. Tämän artikkelin lukemalla saat nopeasti selville, mistä liikekumppanuustuessa on kysymys, millaisten hankkeiden rahoittamiseen tuki sopii sekä miten ja milloin liikekumppanuustukea voi hakea.

Mikä liikekumppanuustuki?

Liikekumppanuustuen tavoitteena on lisätä suomalaisten ja kehitysmaatoimijoiden pitkäaikaista kaupallista yhteistyötä. Hankkeiden tulee luoda kohdemaissa positiivisia kehitysvaikutuksia. Tuki on tarkoitettu kehitysmaihin suuntautuvien hankkeiden selvitys-, pilotointi- ja koulutusvaiheisiin sekä olemassa olevan liiketoiminnan kehittämiseen.  Tukea ei myönnetä hankkeisiin, joiden tavoitteena on pelkästään tai pääasiassa vientitoiminta tai jakelijoiden etsintä kehitysmaissa.

Liikekumppanuustuen tukiprosentti vaihtelee hankkeen kohdemaan kehitysasteen sekä hakijayrityksen koon mukaan, ja se voi olla joko 30 %, 50 %, 70 % tai 85 %. Pk-yrityksen tukiprosentit ovat 50%, 70% ja 80%. Hakija voi kuitenkin aina itse valita tukiprosentiksi 50 %, vaikka mahdollisuus suurempaan tukiprosenttiin olisi olemassa.

Pk-yrityksen tukiprosentit riippuen kohdemaan tilanteesta, alla oleva kartta kertoo eri maiden tilanteen ja sitä kautta tukiprosentin:

 • Ylemmän keskitulotason maat: 50%
 • Alemman keskitulotason maat: 70%
 • Hauraat valtiot: 85%

Tuettavat kohdemaat listana

Vuonna 2021 erittäin hauraita valtioita ovat: Afganistan, Burundi, Eritrea, Etelä-Sudan, Gambia, Guinea-Bissau, Haiti, Irak, Jemen, Jordania, Keski-Afrikan tasavalta, Kiribati, Komorit, Kongon tasavalta, Libanon, Libya, Marshallinsaaret, Mikronesia, Palestiinalaisalueet, Papua-Uusi-Guinea, Somalia, Sudan, Syyria, Tšad, Tuvalu, Venezuela ja Zimbabwe.

Ylemmän keskitulotason kehitysmaihin suuntautuvia hankkeita voidaan tukea vain, jos niillä on suoria kehitysvaikutuksia.

Liikekumppanuustuki myönnetään lähtökohtaisesti de minimis -ehtoisena tukena. Tuki maksetaan avustuksena takautuvasti toteutuneita ja hyväksyttäviä kustannuksia vastaan. Hankkeesta aiheutuvien kustannusten tulee olla liikekumppanuustuen ehtojen mukaisia, joten liikekumppaanuustuen hakemista harkittaessa kannattaa perehtyä tarkasti, millaisten kustannusten kattamiseen tuki soveltuu. Koska kyseessä on avustus, ei saatua tukea tarvitse maksaa takaisin.

Tukea voivat hakea suomalaiset yritykset tai muut toimijat, jotka toimivat hankkeen toteuttajina. Hakijalla tulee olla riittävät taloudelliset ja henkilöresurssit suunnitellun hankkeen toteuttamiseksi sekä riittävästi kokemusta ja kaupallista osaamista suunnitellun hankkeen toimialalta. Hakijoiden nimi ja toimiala sekä haettavan tuen määrä ovat julkisia, sillä kyseessä on valtion, luonteeltaan julkinen tuki.

Selvitä julkisen rahoituksen rahoituskelpoisuutesi maksuttomalla pikatestillämme. Pikatestin pääset täyttämään TÄSTÄ.

Millaisten hankkeiden rahoittamiseen liikekumppanuustuki sopii?

Liikekumppanuustukea myönnetään kannattavan liiketoiminnan aloittaviin hankkeisiin, jotka suuntautuvat kehitysmaihin ja tähtäävät pitkäaikaiseen kaupalliseen yhteystyöhön.

Tuettavassa hankkeessa voidaan perustaa kehitysmaahan yhteisyritys tai tytäryhtiö, harjoittaa kehitysmaatuontia tai muuta pitkäaikaista liiketoimintaa nojaten esimerkiksi alihankinta-, huolto-, osto- tai franchisesopimukseen, pilotoida kv-järjestöjen toiminnan osana toteutettavia kaupallisia teknologioita ja ratkaisuja, toteuttaa kansalaisjärjestöjen ja oppilaitosten tukitoimintoja, jotka suoraan liittyvät yritysten liikekumppanuustukihankkeisiin, kehittää ammattikoulutustoimintaa tai aloittaa uusi koulutus/koulutuslinja.

Hanketyypin lisäksi liikekumppanuustuen myöntämisen kannalta merkityksellistä on hankevaiheella, jota tuella on tarkoitus rahoittaa. Finnpartnershipin tekemän listauksen mukaan tukea voidaan myöntää seuraaviin hankevaiheisiin:

 • partnerin (liikekumppanin tai liikekumppanien) identifiointi
 • esihankeselvitys
 • hankeselvitys
 • liiketoimintasuunnitelman teko
 • ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arviointi
 • teknologian ja ratkaisujen pilotointi sekä demonstraatiohankkeet kansainvälisten järjestöjen toiminnan osana
 • kehitysmaayrityksen tai muun hyväksytyn kehitysmaatoimijan henkilökunnan koulutus
 • asiantuntijoiden käyttö kehitysmaayrityksen tai -partnerin liiketoiminta-alueen kehittämiseksi
 • ammattikoulutus ja tuki paikalliselle koulutustoiminnalle.

Millä perusteilla hankkeen tukikelpoisuutta arvioidaan?

Liikekumppanuustuen tarkoituksena on edesauttaa kaupallisesti kannattavia hankkeita, jotka auttavat kohdemaan kehitystä ja noudattavat kohdemaan lainsäädäntöä sekä täyttävät kv-tason vaatimukset ympäristö- ja yhteiskunnallisiin asioihin liittyen.

Ohessa taulukko YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joita hankkeissa esimerkiksi tulisi edistää, yhtä tai useampaa.

Tavoite 1: Ei köyhyyttäTavoite 2: Ei nälkääTavoite 3: Terveyttä ja hyvinvointiaTavoite 4: Hyvä koulutus
Tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvoTavoite 6: Puhdas vesi ja sanitaatioTavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaaTavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
Tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuurejaTavoite 10: Eriarvoisuuden vähentäminenTavoite 11: Kestävät kaupungit ja yhteisötTavoite 12: Vastuullista kuluttamista
Tavoite 13: IlmastotekojaTavoite 14: Vedenalainen elämäTavoite 15: Maanpäällinen elämäTavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto
Tavoite 17: Yhteistyö ja kumppanuus

Hankkeiden tukikelpoisuutta arvioidessa Finnpartnership kiinnittää huomiota hankkeiden liiketaloudelliseen kannattavuuteen ja toteutettavuuteen, hankkeiden aiheuttamiin kehitysvaikutuksiin sekä vastuun kantamiseen ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

Miten ja milloin liikekumppanuustukea voi hakea?

Liikekumppanuustukea voi hakea milloin tahansa, ympärivuotisesti. Ennen kuin tuen hakija ryhtyy täyttämään tukihakemusta ulkoministeriön asiointipalvelussa, tulee hakijan tutustua huolellisesti liikekumppanuustuen ehtoihin sekä listaukseen tukihankkeeseen hyväksyttävistä kustannuksista. Hakemuksen täyttämiseen ei kannata käyttää aikaa, mikäli hankkeen kustannukset eivät ole tukikelpoisia.

Tukihakemuksen käsittelyssä ja tukipäätöksen antamisessa kestää tavallisesti kahdesta viiteen kuukautta, joten hakemus kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Hanke voi alkaa eli kuluja voi synnyttää, kun hakemus on kirjattu rahoittajan järjestelmään. Hakijan tulee itse seurata hakemuksensa etenemistä asiointipalvelussa, sillä asiointipalveluun saapuneista viesteistä ei tule hakijalle sähköposti-ilmoitusta.


Lisätietoa Finnparnership-rahoituksesta

Olemme tehnyt aiheesta myös webinaarin, jossa lisätietoa aiheesta. Webinaaritallenteen pääset katsomaan klikkaamalla tätä linkkiä »

Haluatko keskustella tästä aiheesta tai yleisesti julkisen rahoituksen mahdollisuuksista?

Siinä tapauksessa voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme varaamalla maksuttoman rahoituskonsultoinnin kanssamme:

Varaa maksuton rahoituskonsultointi TÄSTÄ »

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.