LiteScore on uusi ja innovatiivinen tapa arvioida yrityksen tukirahoituspotentiaalia. Se käyttää monipuolisesti julkisia datalähteitä arvioidessaan yrityksen tukirahoituspotentiaalia ja tarjoaa yritykselle reaaliaikaisen palautteen sen mahdollisuuksista hyötyä julkisesta tukirahoituskentästä.

Kattavasti dataa käsittelevä pisteytys

LiteScore-algoritmi käsittelee useita eri parametreja yrityksestä. Muun muassa seuraavat osa-alueet ovat pisteytykseen vaikuttavia tekijöitä:

 • Aiempi tukirahoitusmenestys – Miten yritys on julkisen tiedon mukaan aiemmin menestynyt julkisessa rahoituskentässä?
 • Toimintahistoria – Millainen rekisterihistoria yrityksellä on ja miten se soveltuu julkisen rahoituksen kenttään?
 • Toimiala – Millä toimialalla yritys toimii ja miten toimialan menests suhteutuu toisiin julkisen rahotuksen kentässä?
 • Liikevaihtoluokka – Millä volyymilla yritys toimii?
 • Käyttökateasema – Mikä on yrityksen kyky kantaa kasvuriskiä kannattavuuden näkökulmasta?
 • Taseen koko – Millaisia pääomia yritykseen sitoutuu?
 • Omavaraisuusaste – Missä määrin yrityksen riski kohdistuu omistajiin?
 • Henkilöstömääräkategoria – Minkä kokoisella tiimillä yritys toimii?
 • Geologinen toiminta-alue – Minkä alueen rahoituksen piiriin yhtiö kohdistuu?

Tieto analysoidaan suhteessa eri rahoittajien painotuksiin ja pohjavaatimuksiin. Tämä antaa yritykselle selkeän kuvan siitä, millaiset mahdollisuudet menestymiselle on yritystasolla.

Värikoodaus helpottaa hahmottamista

LiteScore tarjoaa yritykselle myös värikoodatut arviot sen mahdollisuuksista hyötyä julkisen rahoituksen mahdollisuuksista. Värikoodaus auttaa erityisesti suurempia asiakasmassoja käsitteleviä tahoja ymmärtämään nopeasti kokonaisportfolion tilaa.

 • Vihreä tarkoittaa erinomaisia mahdollisuuksia – Suositeltavaa edetä tarkempaan projektikartoitukseen
 • Keltainen neutraalia tilannetta – Suositeltavaa tutkia madollisuuksiin vaikuttavat tekijät tarkemmin
 • Punainen heikkoja mahdollisuuksia – Suositeltavaa rakentaa edellytysten kehittämiseen tähtäävä projekti

Tämä auttaa yrityksen johtoa ymmärtämään nopeasti, missä tilanteessa se on ja mitä seuraavaksi pitäisi tehdä.

Helppo ja nopea tapa analysoida omat tai asiakkaan mahdollisuudet

LiteScore on erinomainen apuväline yrityksille, jotka haluavat selvittää omia tai asiakkaidensa mahdollisuuksiaan saada julkista tukea. Se tarjoaa nopean ja luotettavan tavan arvioida yrityksen tukirahoituspotentiaalia ja auttaa yritystä tekemään perusteltuja päätöksiä kehittämishankkeiden suhteen. Se on myös erinomainen työkalu yritysten rahoittajille, jotka haluavat arvioida yritysten tukirahoituspotentiaalia ennen päätöksentekoa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että LiteScore on tehokas ja luotettava tapa arvioida yrityksen tukirahoituspotentiaalia. Se tarjoaa yritykselle reaaliaikaisen palautteen sen mahdollisuuksista saada tukea ja auttaa yritystä tekemään perusteltuja päätöksiä kehittämishankkeiden suhteen. Se on erinomainen apuväline niin yrityksille kuin rahoittajillekin.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.