Yritykset, jotka hakevat julkista tukea kehityshankkeisiinsa, saattavat huomata yllättäen muuttuvansa hankintayksiköksi. Tämä tapahtuu silloin, kun julkisen tuen osuus hankinnasta ylittää 50 prosenttia. Tällöin yrityksen on noudatettava hankintalakia (1397/2016), joka säätelee julkisten hankintojen tekemistä.

Business Finlandin Hankintalakiohjeesta lainaten: ”Kun hankinnan tekijä saa hankintaansa Business Finlandin rahoitukseen sisältyvää tai muuta julkista tukea yli 50 prosenttia, tulee rahoituksen saajasta hankintayksikkö ja tämän on noudatettava hankinnan tekemisessä lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) eli hankintalakia.”

Tämä tarkoittaa käytännössä, että esimerkiksi Finnpartnershipin liikekumppanuustuen, Business Finlandin innovaatiosetelin tai Tempo-rahoituksen avulla toteutettavat hankinnat voivat usein kuulua tämän lain piiriin. Vaikka laki ei pakota kilpailuttamaan kaikkia hankintoja, suosittelemme tekemään vähintään kevyen kilpailutuksen. Näin lisäät todennäköisyyttä saada tukirahoitusta ja helpotat kriittistä raportointivaihetta.

On tärkeää huomata, että hankintaprosessin dokumentointi on pakollista. Kaikki hankintaan liittyvät asiakirjat, kuten tarjouspyynnöt, sähköpostiviestit, tositteet, tarjoukset, tilausvahvistukset ja hankintasopimukset, tulee säilyttää hankkeen loppuraportointiin asti. Tämä varmistaa läpinäkyvyyden ja mahdollistaa hankinnan asianmukaisen tarkastelun.

Jos hankintaprosessi tuntuu haastavalta Grantsin Toimittajapalvelu tarjoaa apua pienhankintojen kilpailuttamisessa. Palvelu auttaa laatimaan tarjouspyynnöt ja arvioimaan hankkeen rahoitettavuuden, mikä tekee koko prosessista sujuvampaa ja helpompaa.

Yhteenvetona, kun yritys saa merkittävän osan julkista tukea hankkeelleen, on tärkeää olla tietoinen hankintayksikön velvollisuuksista ja noudattaa hankintalakia. Asianmukainen kilpailuttaminen ja dokumentointi ovat avainasemassa onnistuneen hankkeen toteuttamisessa ja julkisen tuen tehokkaassa hyödyntämisessä.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.