Meillä on ollut ilo ja kunnia tarjota tämän kevään ja kesän aikana paikka kahdelle kasvurahoitusprojekteista kiinnostuneelle harjoittelijalle. Millaista harjoittelu Grantsilla on ollut?

Anssi

Olin vaihto-opiskelijana Alicantessa viime syksynä, kun huomasin Grantsin hakevan rahoitusasiantuntijoita ja päätin kysyä, olisiko mahdollista suorittaa viiden kuukauden mittaista työharjoittelua julkisen rahoituksen parissa. Viestintää tehtiin puolin ja toisin, kunnes sovimme haastatteluajankohdan, kunhan palaisin takaisin Suomeen. Alkuvuodesta pidimme haastattelun ja sovimme harjoittelun alkavan maaliskuun alkupuolella.

Aiemmin olen työskennellyt ravintola-alalla ja tehnyt töitä myös muissa asiakaspalvelutehtävissä. Opiskelen tällä hetkellä viimeistä vuotta Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa ja teen myös opinnäytetyöni Grantsille. Opintoni ovat painottuneet finanssialaan, myyntiin ja asiakaskokemukseen. Työskentely Grantsilla on ollut hyvin erilaista, mitä olen aikaisemmin tehnyt ja täällä on saanut paljon oppia julkiseen rahoitukseen liittyvissä asioissa. Harjoittelun aikana olen saanut paljon sellaista tietoa asioista, mitä ei koulussa opeteta ja päässyt syventymään erilaisiin rahoittajiin ja rahoitusinstrumentteihin.

Työt aloitin normaalisti toimistolla, jolloin paikalla oli suurin osa työntekijöistä. Kuitenkin loppukuusta suurin osa työntekijöistä siirtyi etätöihin koronan takia. Yhteyttä sai kuitenkin muihin nopeasti pikaviestimillä tai soittamalla, jos jokin asia askarrutti tai omille mielipiteille halusi varmistuksen. Myös viikoittain pidettävät palaverit kokosivat hyvin yhteen sen, mitä itse ja muut ovat viikon aikana tekemässä. Se myös rytmitti hyvin omaa tekemistä, kun tiesi mitä viikon aikana pitäisi saada valmiiksi.

Harjoittelu Grantsilla on antanut paljon ja harjoittelun edetessä olen saanut enemmän vastuuta myös asiakasprojekteissa. Lisäksi täällä olen myös päässyt tekemään markkinointiin liittyvää sisällöntuotantoa. Nuoressa yrityksessä, jossa toimintamalleja kehitetään koko ajan tehokkaammiksi, on päässyt tuomaan myös omia ajatuksia esille, mikä ei isommissa ja vanhemmissa organisaatioissa ole mahdollista. Se luo työporukalle yhteenkuuluvuuden tunnetta, koska yrityksen toiminnan kehittämiseen pääsee aidosti vaikuttamaan.

Harjoittelun aikana olen päässyt kokonaisvaltaisesti mukaan kaikille rahoitusprojektien osa-alueille, joka on tuonut hyvän ymmärryksen, kuinka julkinen rahoitus ja rahoittajat toimivat. Tätä tietoa ja osaamista pääsee varmasti hyödyntämään tulevaisuudessa. Haluankin lopuksi kiittää työkavereita kaikesta saadusta opista ja ohjauksesta näiden viiden kuukauden aikana. Nähdään jatkossa vielä opinnäytetyön tiimoilta.

Salla

Tulin Grantsiin imemään oppia kolmen kuukauden mittaiselle harjoittelujaksolle, joka kuului suorittamaani hanke- ja projektityön koulutukseen. Olen aiemmalta taustaltani kieli- ja viestintäasiantuntija, ja minulla on kokemusta myös hanketyöstä.

Halusin juuri Grantsiin, koska kirjoittaminen ja tekstien kanssa työskenteleminen on se minun juttuni ja koska olin jo aiemmassa työsuhteessani kirjoittanut muutamia avustushakemuksia. Lisäksi ketterä kasvuyritys kiinnosti työympäristönä; vastaavasta minulla ei ollut aiempaa kokemusta.

Aloitin harjoitteluni huhtikuussa pahimman koronakriisin keskellä, etänä kotitoimistolta käsin. Olin tehnyt etätöitä aiemminkin, mutta tämä oli ensimmäinen kerta, kun perehdytyskin hoidettiin täysin etänä. Ja varsin mainiosti hoidettiinkin! Vaikka olen työskennellyt nämä kolme kuukautta omassa rauhassani kotona, ei minun ole tarvinnut tuntea oloani yksinäiseksi. Kaikki ovat pikaviestin päässä, ja matalahierarkkisessa organisaatiossa myös kynnys kysyä on todella matala. Lisäksi tiiviissä porukassa on lämmin yhteishenki ja avoin viestintäkulttuuri myös etänä.

Parasta Grantsissa on ollut se, että olen päässyt niin moneen mukaan. Olen päässyt sekä tekemään sitä, missä olen hyvä, eli kirjoittamaan ja viilaamaan tekstejä, että oppimaan paljon uutta. Olen ollut mukana esimerkiksi asiakastyössä, hankemuotoilussa, markkinoinnissa ja kehittämistyössä. On ollut todella mielenkiintoista päästä tutustumaan eri alojen asiakasyrityksiimme ja oppimaan uutta myös sitä kautta.

Olen saanut kullanarvoista kokemusta rahoitusprojekteista ja julkisesta tukirahoituksesta sekä kehittynyt merkittävästi hanke- ja hakemustekstien laatijana. Koen sekä saaneeni että antaneeni näiden kolmen kuukauden aikana todella paljon.

Sydämessäni tulee olemaan aina erityinen paikka Grantsille. ❤️

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.