fbpx

Kesällä 2021 Innovaatioseteli on tauolla aikavälillä 15.6. – 14.8.

Tämä artikkeli käsittelee Business Finlandin innovaatioseteliä, jolla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yrityksellesi. Artikkeli perehdyttää sinut innovaatiosetelin käyttötarkoituksiin ja myöntämisedellytyksiin sekä siihen, millaiselle yritykselle kyseinen rahoitusinstrumentti sopii.

Innovaatioseteliä on mahdollista hyödyntää yksittäiseen kansainvälistymiseen liittyvän ulkopuolisen innovaatiopalvelun ostamiseen. Innovaatioseteli ei siis ole varsinainen hanketuki, vaan yhden yksittäisen ostopalvelun tukemiseen tarkoitettu rahoitus. Setelin tarkoituksena on kannustaa yrityksiä innovoimaan ja löytämään kasvunsa tueksi uusia tuote-tai palveluideoita.

Innovaatioseteli on 6200 euron arvoinen (5000 € + alv.). Innovaatiosetelissä on 1000 € + alv. omarahoitusosuus (riippumatta projektin koosta), joka tulee maksaa suoraan palveluntuottajalle projektin päätyttyä. Kun palveluntuottaja on saanut omarahoitusosuuden suorituksen ja asiakas on raportoinut projektin, palveluntuottaja voi lähettää enintään 4000 € + alv. laskun Business Finlandiin.

Innovaatiosetelin nimessä esiintyvä sana ”seteli” viittaa siihen, että kyseessä on hyvin maltillinen rahoitussumma; seteleitä kun ei ole totuttu painamaan minkä suuruisina tahansa. Innovaatioseteli eroaa seteleistä niiden yleisimmässä merkityksessä siten, että innovaatioseteliä voidaan käyttää maksuvälineenä ainoastaan innovaatiotoimintaan liittyvien asiantuntijapalveluiden ostamisessa. Tuen voi käyttää ostopalveluun enintään kahdelta nimetyltä palveluntarjoajalta.

Millaiselle yritykselle ja millaiseen käyttöön innovaatioseteli sopii?

Innovaatioseteli voidaaan lähtökohtaisesti myöntää pk-yrityksille, joilla on uusi tuote-tai palveluidea, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia ja jonka eteenpäin viemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Ulkopuolisen osaamisen tarve voi esiintyä seuraavilla tavoilla:

  • Uuden tuote-/palveluidean jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta halutaan selvittää nopeasti esimerkiksi demojen, prototyyppien, testauksen ja kokeilujen avulla
  • Yritys tarvitsee ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa, arviota ja testaus- tai mittauspalvelua
  • Tukea tarvitaan patentteihin, mallisuojiin ja tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin
  • Yritys haluaa hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoimintansa kehittämisessä
  • Uuteen tuotteeseen tai palveluun liittyy ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitaan ulkopuolista apua

Alla on lueteltu muutamia konkreettisia esimerkkejä siitä, millaisiin käyttökohteisiin innovaatioseteli soveltuu / ei sovellu.

Soveltuu esimerkiksi:Ei sovellu:
+ tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut- yrityksen omiin palkkakustannuksiin, matkoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja vuokriin sekä laiteostoihin
+ asiantuntijalausunnot, kokeilut sekä ketterä tuote-ja palvelukehitys- asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity innovaatiotoimintaan, kuten yleiset liiketoiminnan konsultointipalvelut

Innovaatioseteli ei sovellu myöskään de minimis -rahoituksen ulkopuolelle rajattujen toimialojen ja toimintojen kehittämiseen.

Mitä palveluntarjoajaa valitessa tulee ottaa huomioon?

Jotta haluttu palveluntarjoaja voidaan valita innovaatiosetelillä ostettavan palvelun toteuttajaksi, tulee sen täyttää Business Finlandin asettamat vaatimukset. Edellytyksenä innovaatiosetelin myöntämiselle on, että valitulla palveluntarjoajalla ei ole maksuhäiriöitä taikka verovelkaa. Valitun palveluntarjoajan asiakastiedon Rating Alfa on vähintään A. Innovaatiosetelin tarkoituksenvastaisen käytön estämiseksi on myös huomioitava, että palveluntarjoajalla ja innovaatiosetelin hakijalla ei saa olla intressiyhteyttä.

Innovaatiosetelin hakeminen ja prosessin eteneminen

  1. Innovaation/kasvuidean tunnistaminen ja sen selvittäminen, millaista apua sen kehittämisessä tarvitaan
  2. Sopivan palveluntarjoajan etsiminen ja valitsimen
  3. Työsuunnitelman laatiminen yhdessä valitun palveluntarjoajan kanssa
  4. Innovaatiosetelin myöntämisedellytysten täyttymisen varmistaminen ja hakemuksen täyttäminen Business FInlandin rahoituspalvelussa
  5. Rahoituspäätöksen myöntäminen (Business FInland) ja hyväksyminen (hakija)
  6. Loppuraportin laatiminen (hakija) ja hyväksyminen (Business Finland)

Muuta huomioitavaa

Innovaatioseteli voidaan myöntää yritykselle, jolle ei ole myönnetty Tekesin tai Business Finlandin rahoitusta kuluvan eikä edellisen vuoden aikana. Näin ollen Innovaatioseteliä on haettava ennen muuta mahdollista Business Finland -rahoitusta. Innovaatioseteli myönnetään de minimis -tukena. Kyseinen rahoitus on Euroopan komission määrittelemää yritystukea pieniin kehitysprojekteihin. De minimis -tukea ei voi saada loputtomiin, vaan sen ylärajaksi on määritelty 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Innovaatioseteliä myönnettäessä tarkastetaan, onko hakijalle myönnetty de minimis -ehtoista tukea jo aiemmin.

Lisätietoa julkisesta rahoituksesta

Löydät meidän Materiaalit-osiostamme paljon hyödyllistä tietoa julkisesta rahoituksesta: sieltä löytyy asiantuntijaoppaita ja webinaaritallenteita eri aiheista, luonnollisesti maksuttomasti.

Materiaalit-osioon pääset klikkaamalla tätä linkkiä »


Tarvitsetko apua?

Grantsilla olemme auttaneet kymmeniä asiakkaita hakemaan positiivisia tukipäätöksiä kansainvälistymishankkeisiinsa. Mikäli siis mielessäsi on hanke, joka tähtää maailmalle, niin keskustelu on ehdottomasti paikallaan.

Yhteystietomme ja yhteydenottopyyntölomakkeen löydät TÄÄLTÄ » 

Lataa maksuton PK-yrityksen rahoitusopas

Millaista julkisrahoitusta ja tukea PK-yrityksen kehittämiseen on olemassa? Tiesitkö, että esimerkiksi palvelumuotoiluun on mahdollista saada julkista tukirahoitusta? Kevyen tutkimuksemme mukaan 88 % yrityksistä ei tätä tiedä.