Tämä artikkeli käsittelee Business Finlandin innovaatioseteliä, jolla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yrityksellesi. Artikkeli perehdyttää sinut innovaatiosetelin käyttötarkoituksiin ja myöntämisedellytyksiin sekä siihen, millaiselle yritykselle kyseinen rahoitusinstrumentti sopii.

Innovaatioseteliä on mahdollista hyödyntää yksittäiseen kansainvälistymiseen liittyvän ulkopuolisen innovaatiopalvelun ostamiseen. Innovaatioseteli ei siis ole varsinainen hanketuki, vaan yhden yksittäisen ostopalvelun tukemiseen tarkoitettu rahoitus. Setelin tarkoituksena on kannustaa yrityksiä innovoimaan ja löytämään kasvunsa tueksi uusia tuote-tai palveluideoita.

Innovaatioseteli on 6 000 euron arvoinen (alv 0 %). Innovaatioseteli on 75 % tukirahoitusta, eli siinä on yritykselle 25 % omarahoitusosuus.

Avustus maksetaan yrityksellesi sen jälkeen, kun olet hyväksynyt palveluntuottajan (yksi tai useampi) toimittaman työn ja maksanut tämän palkkion. Eli yritykseltäsi tulee löytyä 6 000 euroa, jolla maksat palvelun ensiksi palveluntuottajalle, ennen kuin tuki maksetaan yrityksellesi.


Millaiselle yritykselle ja millaiseen käyttöön innovaatioseteli sopii?

Innovaatioseteli voidaaan lähtökohtaisesti myöntää alle 5-vuotiaille pienyrituyksille, joilla on uusi tuote-tai palveluidea, jolla on kansainvälistä kasvupotentiaalia ja jonka eteenpäin viemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Ulkopuolisen osaamisen tarve voi esiintyä seuraavilla tavoilla:

 • Uuden tuote-/palveluidean jatkokehityskelpoisuutta, käytettävyyttä tai markkinakelpoisuutta halutaan selvittää nopeasti esimerkiksi demojen, prototyyppien, testauksen ja kokeilujen avulla
 • Yritys tarvitsee ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa, arviota ja testaus- tai mittauspalvelua
 • Yritys on kehittämässä uutta tuote- tai palveluideaa, jolle on jo tehty suunnitelmia kansainvälistymiseen
 • Tukea tarvitaan patentteihin, mallisuojiin ja tavaramerkkeihin liittyviin selvityksiin
 • Yritys haluaa hyödyntää tieteen ja tutkimuksen tuloksia liiketoimintansa kehittämisessä
 • Uuteen tuotteeseen tai palveluun liittyy ongelma, jonka ratkaisemiseen tarvitaan ulkopuolista apua
 • Yrityksellä on idea uudeksi kansainvälisille markkinoille suunnatuksi tuotteeksi tai palvelutuotteeksi ja idean kehityskelpoisuutta halutaan selvittää ulkopuolista osaamista hyödyntämällä.

Alla on lueteltu muutamia konkreettisia esimerkkejä siitä, millaisiin käyttökohteisiin innovaatioseteli soveltuu / ei sovellu.

Soveltuu esimerkiksi:Ei sovellu:
+ tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut- yrityksen omiin palkkakustannuksiin, matkoihin, aineisiin, tarvikkeisiin ja vuokriin sekä laiteostoihin
+ asiantuntijalausunnot, kokeilut sekä ketterä tuote-ja palvelukehitys- asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity innovaatiotoimintaan, kuten yleiset liiketoiminnan konsultointipalvelut

Innovaatioseteli ei sovellu myöskään de minimis -rahoituksen ulkopuolelle rajattujen toimialojen ja toimintojen kehittämiseen.

Milloin Innovaatioseteliä ei voi hakea?

 • yrityksellenne on jo myönnetty Innovaatioseteli
 • yritys on suuryritys, toiminimi tai ahvenanmaalainen yritys
 • yrittäjyys on sivutoimista tai yrityksellä ei ole työntekijöitä. Innovaatiosetelin myöntäminen edellyttää päätoimista yrittäjyyttä hakijayrityksessä vähintään 3 kuukauden ajalta ennen innovaatiosetelin hakemista. Seteli voidaan myös myöntää, mikäli yrittäjä on sivutoiminen mutta yrityksessä on kokoaikainen työntekijä, jonka työsuhde on ollut voimassa vähintään 3 kuukauden ajan ennen innovaatiosetelin hakemista.
 • yritys on säätiö, yhdistys tai julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio
 • yrityksellä on verovelkaa, ilmoituspuutteita tai soviteltu veronmaksuohjelma
 • yrityksen Asiakastiedon Rating Alfa on huonompi kuin A
 • yritys ei kuulu ennakonperintärekisteriin
 • yrityksellä ei ole kansainvälistymissuunnitelmia
 • yritys on toimialalla, jolle ei voida myöntää de minimis –ehtoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • yrityksen tai konsernin de minimis –kiintiö ylittyy
 • yritykselle (tai samaan konserniin kuuluvalle yritykselle) on myönnetty kuluvana tai edellisenä vuonna Tekesin tai Business Finlandin rahoitusta
 • yrityksellä on käynnissä Business Finlandin tai Tekesin rahoittama projekti
 • yritys on jättänyt muun rahoitushakemuksen Business Finlandille
 • HUOM! Energiatukea, Explorer-tuoteperhettä, Messuavustusta ja AV-alan tuotantokannustinta koskevat päätökset/hakemukset/projektit eivät ole este Innovaatiosetelin hakemiselle
 • kyse on tiedon hankkimisesta uusista vientimarkkinoista
 • kyse on rahoituksen selvittämiseen, hankintaan tai rahoittajien/sijoittajien/osakkaiden kartoittamiseen liittyvästä palvelusta
 • kyse on jo myynnissä olevan tuotteen tai palvelun jatkokehittämisestä/uudistamisesta
 • palvelu liittyy yrityksen omaan käyttöön (ei myytäväksi) tarkoitetun tuotteen tai palvelun kehittämiseen
 • ulkopuolinen osaaminen ei ole yritykselle uutta omaan osaamiseen nähden

Mitä palveluntarjoajaa valitessa tulee ottaa huomioon?

Voit valita yrityksellesi sopivan palveluntarjoajan vapaasti, kun hakemus on lähetetty 1.1.2022 tai sen jälkeen. Eli Business Finland ei tarkista palveluntarjoajien kelpoisuutta.

Innovaatiosetelin hakeminen ja prosessin eteneminen

 1. Innovaation/kasvuidean tunnistaminen ja sen selvittäminen, millaista apua sen kehittämisessä tarvitaan
 2. Sopivan palveluntarjoajan etsiminen ja valitseminen
 3. Työsuunnitelman laatiminen yhdessä valitun palveluntarjoajan kanssa
 4. Innovaatiosetelin myöntämisedellytysten täyttymisen varmistaminen ja hakemuksen täyttäminen Business FInlandin rahoituspalvelussa
 5. Rahoituspäätöksen myöntäminen (Business Finland) ja hyväksyminen (hakija)
 6. Palvelun toteutus ja palvelun maksaminen palvelun tuottajalle
 7. Loppuraportin laatiminen (hakija) ja hyväksyminen (Business Finland)
 8. Tuen maksatus yritykselle

Muuta huomioitavaa

Innovaatioseteli voidaan myöntää yritykselle, jolle ei ole myönnetty Tekesin tai Business Finlandin rahoitusta kuluvan eikä edellisen vuoden aikana. Näin ollen Innovaatioseteliä on haettava ennen muuta mahdollista Business Finland -rahoitusta. Innovaatioseteli myönnetään de minimis -tukena. Kyseinen rahoitus on Euroopan komission määrittelemää yritystukea pieniin kehitysprojekteihin. De minimis -tukea ei voi saada loputtomiin, vaan sen ylärajaksi on määritelty 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Innovaatioseteliä myönnettäessä tarkastetaan, onko hakijalle myönnetty de minimis -ehtoista tukea jo aiemmin.

Lisätietoa julkisesta rahoituksesta

Löydät meidän Materiaalit-osiostamme paljon hyödyllistä tietoa julkisesta rahoituksesta: sieltä löytyy asiantuntijaoppaita ja webinaaritallenteita eri aiheista, luonnollisesti maksuttomasti.

Materiaalit-osioon pääset klikkaamalla tätä linkkiä »


Haluatko keskustella tästä aiheesta tai yleisesti julkisen rahoituksen mahdollisuuksista?

Siinä tapauksessa voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme varaamalla maksuttoman rahoituskonsultoinnin kanssamme:

Varaa maksuton rahoituskonsultointi TÄSTÄ »

Artikkelin sisältö päivitetty 13.2.2024

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.