Ensimmäiset koronapandemiaan liittyvät tuet julkaistiin noin vuosi sitten. Tämän jälkeen meno on ollut aikamoista yritysrahoitusmarkkinassa. Rahaa on jaettu erilaisten instrumenttien kautta suojautumiseen ja uudistumiseen ennennäkemättömällä tahdilla. Merkittäviä muutoksia on ollut paljon. Uusia rahoitusinstrumentteja on syntynyt, vanhoja muuttunut ja joitakin kuollut.

Merkittäviä muutoksia olivat mm. seuraavat:

 • Business Finland toi markkinoille häiriötuen
 • ELY-keskus toi markkinoille häiriötuen
 • Kaupungit jakoivat yksinyrittäjätukia
 • Finnvera muutti merkittävästi takauspolitiikkaansa
 • TEM punnersi ulos Kustannustuki 1:n
 • Business Finland toi markkinoille TKI-lainan häiriötilanteisiin
 • ELY-keskus alkoi myöntää de minimiksen ulkopuolisia Kehittämisavustuksia
 • TEM julkaisi Kustannustuki 2:n
 • Business Finland ja TEM toivat markkinoille Kiertotalouden investointituen
 • Business Finland jatkoi TKI-lainainstrumenttinsa myöntämistä kahteen eri kertaan
 • ELY-keskus julkaisi REACT-EU -tuen osana Kehittämisavustusta
 • Kustannustuki 3:n on valmistelussa

Näiden lisäksi markkinassa tapahtui roisi määrä pienempiä muutoksia, jotka liittyivät yksittäisten instrumenttien sisällä tapahtuviin muutoksiin. Näistä hyvänä esimerkkinä toimii vaikkapa Innovaatiosetelin osalta 3 kk:n päätoimisuusvaateen ilmestyminen myöntöehtoihin.

Yritysten tilanteet elävät ajassa

Tukikentän lisäksi merkittävää myllerrystä on ollut myös yrityskentässä. Koronavirus on vaikuttanut tavalla tai toisella lähes jokaiseen. Osalla liikevaihtovolyymi on noussut ja toisilla laskenut. Henkilöstötilanne on elänyt ihan kaikilla. Rahoitusasemaan liittyvät kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden mittarit ovat heilahdelleet.

Merkittäviä muutoksia on eri tahojen selvitysten mukaan kohdistunut mm. seuraaviin:

 • Liikevaihto
 • Kasvuhalukkuus
 • IPR:n kehityshalukkuus
 • Oman pääoman tilanne
 • Käyttöpääomatilanne
 • Rekrytointihalukkuus

Yritysten tilanne on suorassa yhteydessä mitä erilaisimpien rahoitusinstrumenttien syntymiseen ja muovautumiseen. Toisaalta taas yritysten jatkuvasti muuttuva tilanne vaikuttaa rahoituksen myöntämismahdollisuuksiin.

Onkin selvää, että ajan tasalla pysyminen vaatii aikamoista perehtyneisyyttä. Kaikki kuitenkin muuttuu ajassa jatkuvasti.

Ratkaisemisen arvoinen ongelma

Tämän ongelman parissa olemme Grantsilla puurtaneet. Asiakkaat ovat oikeutetusti vaatineet monimutkaisen asian yksinkertaistamista. Muutosvolyymi asiakkaidemme tiedoissa ja toisaalta rahoituskentässä on pakottanut etsimään ratkaisua datan käsittelystä. Onhan äärimmäisen hankala pysyä selvillä päivästä toiseen yli 400 asiakkaan muuttuvista tilanteista ja niiden suhteesta instrumenttikantaan. Kuitenkin, se on meidän työmme.

Ensisijaisesti haimme ratkaisua asiantuntijatarpeeseen. Rakensimme työkalua, johon tallentaa asiakastietoa ja jossa voimme automaattisesti seurata muutoksia keskeisissä rahoitukseen vaikuttavissa parametreissa. Näitä tietoja sovitimme sitten rahoitusinstrumenttikantaan, joka myöskin muuttui jatkuvasti. Halusimme saada hälytyksen, kun asiakkaan tilanteessa tapahtuu muutos, joka voisi vaikuttaa rahoitettavuuteen. Työkalu osoittautui lyömättömäksi apulaiseksi.

Keskeisiksi ominaisuuksiksi osoittautuivat:
1. GrantedScore – Kertoo silmäyksellä yrityksesi kasvurahoituspotentiaalin
2. Laaja profilointi – Mahdollistaa itselle soveltuvien instrumenttien tunnistamisen
3. Instrumenttikortit – Osoittavat rahoitusinstrumenttien ominaisuudet ja mahdollisesti korjattavat kohdat liiketoiminnassa
4. Ilmoituskeskus – Sanoo pimpeli-pom, kun tilanteesi muuttuu ajassa
5. Suora asiantuntijayhteys – Mahdollistaa rahoitusasiantuntijan saavuttamisen tehokkaasti, kun kysyttävää syntyy

Nyt olemme siinä pisteessä, että työkalu on valmis tarjottavaksi suoraan asiakkaidemme käyttöön.  Siksi kutsunkin sinut vilkaisemaan sen ominaisuuksia, hyötyjä ja hinnoittelua.

Tutustu GrantedAI -palveluun TÄSTÄ »

Terveisin,
Aki

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.