Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvat rahoitushaut käynnistyivät 23.08.2021. Kestävän kasvun ohjelmalla pyritään vauhdittamaan ensisijaisesti yritysten kilpailukykyä, investointeja ja nostamaan osaamisen tasoa. Kestävän kasvun ohjelmalla edistetään elinkeinorakenteen uudistumista ja suomalaisten yritysten kestäviin ratkaisuihin perustuvaa kilpailuetua.

Jokaisen Suomen kestävän kasvun ohjelmassa rahoitettavan hankkeen tulee täyttää DNSH-vaatimukset (”Do No Significant Harm”). Tämä tarkoittaa sitä, että hankkeissa tehtävät toimenpiteet eivät saa aiheuttaa ympäristölle merkittävää haittaa EU:n elpymisvälineen vaatimusten mukaisesti.

Kerromme alla lyhyesti kolmesta mielenkiintoisesta rahoitusinstrumentistä, jotka kuuluvat osaksi EU:n elpymisvälineen (RRF – Recovery and Resilience Facility) -ohjelmaa.

Akkuteollisuuden piloitointi-, demonstraatio- ja investointihankkeet

Rahoitushaun avulla akkuteollisuuden yritykset voivat hakea rahoitusta eri pilotointi-, demonstraatio- ja investointihankkeilleen. Tarkoituksena on edistää akkuarvoketjun ja akkumateriaalinen kierrätyksen pilotointeja sekä investointeja Suomessa.

Tärkeimpänä kriteerinä on, että yrityksen on oltava rekisteröity Suomeen ja sen on toteuttavat hankkeensa Suomessa.

Akkuteollisuuden rahoitushaku on jaettu hankkeiden osalta kahteen hankeluokkaan:

1. Kierrätys ja uudelleenkäyttö investoitihankkeet (RFF)

Investointihankkeilla halutaan vauhdittaa akkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Tukikelpoisia kustannuksia ovat hankkeiden ylimääräiset investointikustannukset, jotka ovat aiheutuneet alan teknisen kehitystason ylittävistä ratkaisuista tai EU:n normeista.

Rahoitus kohdistetaan:

 • Ensimmäisiin kaupallisiin laitosinvestointeihin
 • Uuden teknologian käyttöönottoon
 • Uudelleenkäyttöä ja kierrätystä edistäviin digitaalisiin alustoihin ja palveluinvestointeihin

Fossiilisten polttoaineiden käyttöä edistäviä, kaatopaikkoja, polttolaitoksia ja mekaanisia biologisiin käsittelylaitoksiin liittyviä hankkeita ei voida rahoittaa.

2. Ympäristösuojelun EU:n normit ylittävän tason investointihankkeet (Kansallinen rahoitus)

Kansallisella rahoituksella on tarkoituksena rahoittaa akkuarvoketjun pilotointi- ja demonstraatiohankkeita. Kuten kierrätys ja uudelleenkäytön investointihankkeissa, tukikelpoisia investointeja ovat ylimääräiset investointikustannukset, joita aiheutuu EU:n normien tai teknisen kehitystason ratkaisuista.

Rahoitettavat pilotointi- ja demonstraatiohankkeet kohdentuva arvoketjusssa:

 • Akkukemikaaleihin
 • Akkukennoihin
 • Investointihankkeisiin, jotka ylittävät ja parantavat EU:n ympäristösuojelun tasoa

Poissuljettuna ovat akkuteollisuuden hankkeet , jotka keskittyvät:

 • Raaka-aineisiin
 • Akkujen sovelluksiin
 • Latausjärjestelmiin

Kansallista rahoitusta voidaan myöntää investointiavustuksena, jos rahoitusta saava kohde tulee kaupalliseen tuotantokäyttöön.

Vuonna 2021 käsiteltävät hakemukset tulee jättää viimeistään Business Finlandille 30.9.2021 ja haku sulkeutuu kokonaan 30.11.2021.

Selvitä julkisen rahoituksen rahoituskelpoisuutesi maksuttomalla pikatestillämme. Pikatestin pääset täyttämään TÄSTÄ.

Kasvuyritysten vihreä siirtymä: Innovaatiorahoitushaku

Innvovaatiorahoitushaku on kohdistettu startup-, pk- midcap-yrityksille, jotka uusien projektiensa avulla haluavat edistää kestävää kehistystä, hillitä ilmastonmuutosta ja joilla on kykyä kasvaa kansainvälisillä markkinoilla.

Rahoitusta voidaan hakea eri projekteihin, kuten:

 • Energiatehokkuuteen
 • Ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin
 • ilmastonmuutokseen sopeutumiseen
 • Uusiin energiaratkaisuihin
 • Kiertotalouteen

Business Finland vaatimusten mukaisesti projekteissa on:

 • Synnyttävä uutta osaamista ja tietoa yritykselle sekä yhteisölle
 • Oltava tavallisen suurempi riski yhdistettynä suureen markkinapotenttiaaliin
 • Projektin päättymisen jälkeistä tulosten kaupallistamiseen tarvittaa kehitystyötä

Vuonna 2021 myönnettävän rahoituksen osalta hakemus on jätettävä viimeistään 15.10.2021 ja hankkeiden tulee päättyä viimeistää 2025.

Vähähiilinen rakennettu ympäristö -innovaatiorahoitushaku

Rahoitushaulla halutaan vauhdittaa rakennusalan ilmastonmuutosta torjuvien teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa. Erityisesti pääkohteena ovat yritykset ja tutkimusorganisaatiot. Kunnat ja julkiset hankintayksiköt voivat hakea innovatiivisten julkisten hankintojen tukea.

Rahoitusta voidaan myöntää yritysten itsenäisiin tutkimusprojekteihin ja co-innovation projekteihin.

Hakija, jolla on halua ratkaista merkittäviä tulevaisuuden haasteita voi myös suunnata projektinsa veturiyritysten mukaisiin kehitysalueisiin.

Rakennusalan tuetut projektit tulee liittyä esimerkiksi:

 • Energiatehokkuuteen
 • Ilmasto- ja ympäristöratkaisuihin
 • Uusiin energiaratkaisuihin
 • Vähähiiliseen rakennettuun ympäristöön ja niistä syntyviin digitaalisiin ratkaisuihin

Kuten vihreän siirtymän haussa projekteissa on:

 • Synnyttävä uutta osaamista ja tietoa yritykselle sekä yhteisölle
 • Oltava tavallisen suurempi riski yhdistettynä suureen markkinapotenttiaaliin
 • Projektin päättymisen jälkeistä tulosten kaupallistamiseen tarvittaa kehitystyötä

Hakemus on jätettävä vuonna 2021 myönnettävän rahoituksen osalta viimeistään 15.10.2021 ja hankkeiden on päätyttävä 2025.

Kun aihe kiinnostaa, niin kehotamme keskustelemaan asiantuntijamme kanssa aiheesta

Jätä joko yhteydenottopyyntö oheisen linkin kautta, tai ole puhelimitse yhteydessä asiantuntijoihimme.

Jätä yhteydenottopyyntö TÄSTÄ »

Tästä ja muista rahoituskentän muutoksista saat ensimmäisenä tiedon GrantedAI-sovelluksestamme. Ota GrantedAI:n 7 päivän koekäyttöjakso käyttöön TÄSTÄ

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.