Käyttökate, tunnettu myös nimellä EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization), on yrityksen taloudellisen suorituskyvyn mittari, joka kuvaa yrityksen operatiivista tulosta ennen korkoja, veroja ja poistoja. Käyttökate keskittyy yrityksen perusliiketoiminnan tuottamaan rahavirtaan ja on näin ollen hyödyllinen mittari arvioitaessa yrityksen operatiivista tehokkuutta ja kykyä tuottaa kassavirtaa.

Miten käyttökate liittyy yrityksen rahoitukseen

Käyttökate on keskeinen tunnusluku yrityksen rahoituksen kannalta, sillä se antaa sijoittajille ja lainanantajille kuvan yrityksen kyvystä generoida varoja, joilla voidaan kattaa käyttöpääoman tarpeet, investoida toiminnan kasvuun ja palvella velkaa. EBITDA on usein lähtökohta velanhoitokyvyn arvioinnissa ja sitä käytetään tunnuslukuna velkaantumisasteen (gearing ratio) ja korkokatteen (interest coverage ratio) laskemisessa. Nämä tunnusluvut ovat tärkeitä, kun yritys hakee rahoitusta, sillä ne auttavat rahoittajia arvioimaan yrityksen taloudellista vakautta ja riskitasoa.

Käyttökate tilanteessa, jossa haetaan kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta

Kun yritys hakee kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta, kuten Business Finlandilta tai ELY-keskukselta, käyttökate on merkittävä mittari hankkeen rahoituskelpoisuuden arvioinnissa. Julkiset rahoittajat tarkastelevat yrityksen taloudellista tilannetta ja sen kykyä hallita ja toteuttaa kehityshanketta. Vahva EBITDA voi viestiä rahoittajalle, että yrityksellä on riittävästi operatiivista kassavirtaa rahoittamaan osan hankkeen kustannuksista itse, mikä vähentää rahoituksen riskiä ja voi parantaa mahdollisuuksia saada rahoitusta.

Lisäksi, julkiset rahoittajat voivat käyttää käuyttökatetta arvioidessaan yrityksen kykyä selviytyä hankkeen jälkeisestä ajanjaksosta, jolloin rahoitus on jo käytetty, mutta hankkeen tulokset eivät välttämättä ole vielä täysin realisoituneet. Käyttökate antaa viitteitä siitä, kuinka hyvin yritys pystyy jatkamaan toimintaansa ja kasvattamaan liiketoimintaansa ilman jatkuvaa ulkopuolista rahoitusta.

On tärkeää huomata, että vaikka käyttökate on hyödyllinen tunnusluku, se ei huomioi kaikkia kassavirran näkökohtia, kuten investointitarpeita tai käyttöpääoman muutoksia. Siksi julkiset rahoittajat tarkastelevat usein myös muita taloudellisia mittareita ja yrityksen kokonaisvaltaista rahoitussuunnitelmaa.

Haluatko lisätietoa yrityksenne tukirahoitusmahdollisuuksista? Varaa maksuton asiantuntijakonsultointi.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.