Yrityksen käyttöpääomatarpeisiin ei ole tarjolla julkista tukirahoitusta, ja käyttöpääomatarpeet ovat yrityksen ns. normaaleja rahoitustarpeita. Käyttöpääomaa voidaan tarvita moneen erilaiseen tilanteeseen ja käyttöpääomalainaa ei kannata pelätä. Vaikka käyttöpääomatarpeisiin ei saa tukea tai esim. Business Finlandin T&K-lainaa, on hyvä tiedostaa, että julkinen rahoittaja voi tuoda apua ja riskinjakoa käyttöpääomatarpeisiin lainan takauksen muodossa. Riskin pienentämisen lisäksi julkisen takauksen avulla lainaa on mahdollista myös saada määrällisesti enemmän.

Pandemiatilanne on tuonut yritykselle lisää takausinstrumentteja esimerkiksi Euroopan unionin toimesta. Tässä artikkelissa esittelemme useita markkinoilla olevia pysyviä tai väliaikaisia takauksia tai lainoja. Osa on rajattuja tietyn kokoisille tai tiettyihin operaatioihin kohdennettuja, osa taasen yleisiä takausinstrumentteja.

Nyt koronapandemian vallitessa julkiset toimijat ohjaavat tällä hetkellä yrityksiä enemmän takausinstrumenttien pariin, jolloin laina haetaan pankilta ja pankki auttaa takauksen hakemisessa. Suorat Finnveran lainat ovat nykyään harvinaisempia. Hakijan Rating Alfa -luokitus tulisi mielellään olla vähintään A, toki jotkut lainat ovat mahdollisia myös B-luokituksella.

Finnveran takaus- ja lainatuotteet

Takaustuotteet (haetaan pankin kanssa)

Finnveran takaustuotteilla taataan pankista haettavaa lainaa, ja pankki arvioi yrityksen lainakelpoisuuden aina omilla kriteereillään. Finnveran takauksen keskeisin tehtävä onkin toimia lisävakuutena lainalle eli Finnveran takaus ei ole ole automaattinen lainapäätös pankilta.

 • Alkutakaus (alle 3-vuotiaat yritykset)
  Takausosuus enintään 80 %. Takauksen määrä 10 000 – 80 000 euroa (lainasumma 12 500 – 100 000 €). Takaus voidaan myöntää uudelleen, kun edellisestä kulunut aikaa vähintään kaksi kuukautta. Maksimitakausmäärä per yritys on 160 000 euroa. Finnvera ei edellytä omarahoitusosuutta, mutta Finnvera edellyttää yrityksen pääosakkailta omavelkaisia erityistakauksia, joiden tulee kattaa 25 % Finnveran takauksen määrästä. Yrityksessä saa olla vain yksityisomistusta, ei yritysomistajia. Finnveran takausprovisio 1,75 % (ei ainoa lainakulu).
 • Pk-takaus (yli 3-vuotiaat yritykset)
  Takausosuus on aina 80 %. Takauksen määrä 10 000 – 120 000 euroa (lainasumma 12 500 – 150 000 €). Takaus voidaan myöntää uudelleen, kun edellisestä kulunut aikaa vähintään kaksi kuukautta. Maksimitakausmäärä per yritys on 240 000 euroa. Finnvera ei edellytä omarahoitusosuutta, eikä erillistä vakuutta. Jos hankkeen rahoitustarve on takauksen osalta suurempi kuin 120 000 euroa, niin tutustu alla olevaan Finnvera-takaukseen. Finnveran takausprovisio määräytyy yrityksen Rating Alfa-luokituksen perusteella 0,95-1,75 % (ei ainoa lainakulu).
 • Finnvera-takaus
  Takausosuus hankekohtainen, yleisesti 50-80 % luoton/rahoitussitoumuksen määrästä. Takauksen vähimmäismäärä 10 000 euroa, enimmäismäärää ei ole ilmoitettu. Takausprovision suuruuteen vaikuttavat saajayrityksen kannattavuus, liiketoimintaan liittyvä toiminnallinen riski, yrityksen vastavakuus sekä takausaika. 
 • Kansainvälistymistakaus
  Takausosuus enintään 80 %. Takauksen hinta ja ehdot määräytyvät Finnveran yritystutkimuksen mukaan.
 • Vientitakaus
  Takausosuus enintään 80 %. Takausprovision suuruuteen vaikuttavat saajayrityksen kannattavuus, liiketoimintaan liittyvä toiminnallinen riski, yrityksen vastavakuus sekä takausaika.
 • Ympäristötakaus
  Tarkoitettu ympäristönsuojeluinvestointeihin, uusiutuvaan energiaan liittyviin hankkeisiin tai energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin. Myönnetään ensisijaisesti suurille, teollista tai siihen verrattavaa tuotannollista toimintaa harjoittaville yrityksille. Takausosuus enintään 80 %. Takausprovision suuruuteen vaikuttavat saajayrityksen kannattavuus, liiketoimintaan liittyvä toiminnallinen riski, yrityksen vastavakuus sekä takausaika.

Lainatuotteet

 • Käyttöpääomalaina koronakriisin aiheuttamiin rahoitustarpeisiin
  Haettavissa 30.6.2022 asti. Lainan määrä 50 000–300 000 euroa. Henkilötakauksen määrä on yhteensä 20 % osakeyhtiön vastuun määrästä. Yhden osakkaan antama takaus on kuitenkin vähintään 3 000 ja enintään 20 000 euroa. Yrityksen liiketoiminnan tulee olla ollut kannattavaa ennen koronakriisiä.
 • Yrittäjälaina
  Yrittäjälainalla voidaan rahoittaa sijoituksia osakeyhtiön osakepääomaan ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yrittäjälainalla voidaan rahoittaa myös jo toimivan yrityksen osakkeiden ostoa. Lainan maksimimäärä 100 000 euroa luotonsaajaa kohden. Finnveran takausosuus lähtökohtaisesti 80 %. Laina-aika on enintään 10 vuotta; laina-ajan alussa voi olla tapauskohtaisesti 1–2 vuotta lyhennysvapaata.
 • Finnvera-laina
  Finnvera-laina on investointi- ja käyttöpääomalaina. Laina on tarkoitettu pk-yrityksille kotimaisten rakennus-, kone- ja laiteinvestointien, energia- ja ympäristöhankkeiden, käyttöpääomatarpeiden sekä erilaisten omistusjärjestelyjen rahoittamiseen. Lainan vähimmäismäärä on 50 000 euroa ja usein rahoituskokonaisuudessa on mukana pankin myöntämää lainarahoitusta.
 • Kansainvälistymislaina
  Kuten nimi kertoo, on Kansainvälistymislaina on tarkoitettu suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen. Rahoituksen kohteena tulisi olla ulkomaille perustettavan tai siellä toimivan tytär- tai osakkuusyrityksen tai toimipaikan investoinnit, kehittäminen tai kasvu. Laina- tai takausaika on yleensä enintään 10 vuotta, joista kaksi ensimmäistä lainavuotta voivat olla lyhennysvapaita. Lainan määrä ja vakuus neuvotellaan tapauskohtaisesti.
 • Kasvulaina
  Kasvulainaa myönnetään pk- ja midcap-yritysten merkittävien kasvu- tai kansainvälistymishankkeiden ja yritysjärjestelyjen rahoitukseen. Omarahoitusosuus on oltava vähintään 20 %, ja Finnveran lisäksi rahoituskokonaisuuteen osallistuvien muiden rahoittajien osuuden on oltava vähintään 50 %. Vähimmäismäärä yleisesti 500 000€ euroa ja hankkeen kokonaiskoko yleisesti yli 1,5 miljoonaa euroa.
 • Siltarahoitus avustusten maksua edeltävälle ajalle
  Siltalaina on tarkoitettu jo myönnettyjen Business Finlandin ja ELY-keskuksen tukiprojektien rahoittamiseen. Myönnettävän lainan vähimmäismäärä on 50 000 euroa, ja lainan määrä voi olla enintään 70 % maksamatta olevan avustuksen määrästä. Tällöin tukiprojektin minimikoko tuen osalta tulee olla yli 72 000 euroa. Lainalle edellytetään vakuudet normaalin vakuuskäytännön mukaisesti. Laina maksetaan samaa tahtia, kun yritys maksattaa projektin tukivaroja.
 • Joukkovelkakirjarahoitus
  Tarkoitettu investointeihin, toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen tai rahoitusrakenteen järjestelyyn liittyviin tarpeisiin eli yleisiin rahoitustarpeisiin. Finnveran osuus toteutuneista merkinnöistä voi olla enintään 50 prosenttia. Joukkovelkakirjan liikkeeseen laskevalta yritykseltä ei vaadita omarahoitusosuutta.

Huomioitavaa! Lainarahoitustenkin osalta Finnvera kehottaa sinua neuvottelemaan lainasta aina ensin pankin kanssa.

Lisäksi Finnveralla on 12 erilaista Vientitakuu-tuotetta. Finnvera tarjoaa yrityksellesi vientitakuita luottotappioiden varalta ja viennin rahoitukseen. Takuu-tuotteista kannattaa aloittaa keskustelu pankin ja Finnveran mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Haluatko hinta-arvion palveluistamme tai keskustella vain julkisen rahoituksen mahdollisuuksista?

Siinä tapauksessa voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme varaamalla maksuttoman rahoituskonsultoinnnin kanssamme tai pyytämällä hinta-arvion:

Varaa maksuton rahoituskonsultointi TÄSTÄ »

Pyydä hinta-arvio rahoituspalvelustamme TÄSTÄ »

Artikkelin sisältö päivitetty 13.2.2023

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.