Uudistunut ELY-keskuksen Kehittämisavustus tuo mukanaan uudistuksia myös kustannusmalleihin, joilla projekteja voidaan rahoittaa. Asiakkaidemme keskuudessa kiinnostusta on herättänyt ns. kertakorvausmalli, joka mahdollistaa selkeälinjaisten ja lyhyiden projektien toteuttamisen tehokkaasti. Mikä parasta, kustannusmallilla toteutettujen projektien tukiprosentti voi olla jopa 60%.

Keskeisimmät hyödyt ja ominaisuudet

A) Suunnattu uuden kasvuliiketoiminnan käynnistämistä suunnitteleville pk-yrityksille
B) Suoraviivaistaa lyhyiden ja selkeälinjaisten projektien rahoittamista
C) Nopeuttaa hankkeen maksatusta
D) Kustannusten enimmäismäärä voi olla 60 000€
E) Tukiprosentti jopa 60%

Millaisiin projekteihin kertakorvausmalli soveltuu?

Kertakorvausmalli on ensisijaisesti kohdennettu pk-yrityksille, jotka selvittävät uudenkaltaisen ja kasvupotentiaalisen liiketoiminnan käynnistämistä. Kustannusmallilla tuetaan esimerkiksi:

  • Uuden tuotteen tai palvelun toteutettavuuskyvykkyyttä,
  • Uuden kansainvälisen markkina-alueen pilotointi- ja selvitysprojekteja
  • Lisäksi kustannusmalli soveltuu suorien EU-rahoitushakemusten valmisteluun.

Normaaliin tapaan projektille asetetaan selkeälinjaiset tavoitteet, sekä mitattavissa ja todennettavissa oleva tavoite (tai tuotos). Ytimeltään tavoitteena on pitää projekti nopeana ja tiiviinä, sillä kertakorvausmallilla tuettavien projektien maksimikesto voi olla kuusi kuukautta. Projektien tukiprosentti voi olla jopa 60% myönnetyistä kustannuksista.

Hakeminen ja projektisuunnitelma

Kertakorvausprojektia haettaessa muotoillaan yksityiskohtainen ja toteuttamiskelpoinen projektisuunitelma. Suunnitelma viestii selkeästi tavoiteltavat tuotokset, tavoitteiden saavuttamiseksi tehtävä työ, yksityiskohtainen erittely syntyvistä kustannuksista per tuotos ja kokonaistoteutuksen aikataulu. Projektit voivat sisältää ostettavia asiantuntijapalveluja, materiaaleja, matkakuluja, sekä palkkakuluja.

Erikseen on määritelty:
– Uuden tuotteen tai palvelun toteutettavuusselvityksen enimmäiskustannus on 20 000€ per tuotos
– Kansainvälistymisselvityksen enimmäiskustannus on 20 000€ per tuotos
– EU-rahoitushakemusvalmistelujen enimmäiskustannus on 10 000€ per tuotos
– Kotimaisessa tai ulkomaisessa pilotoinnissa enimmäiskustannus on 20 000€


Keskustellaan tarkemmin

Mikäli kyseinen aihe kiinnostaa tai synnyttää kysymyksiä, niin kehotan keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa mahdollisuuksistasi. Helpoiten tavoitat meidät joko lomakkeen kautta, tai perinteisin metodein soittamalla tai mailaamalla:

  • Jari Hakanen / jari.hakanen@grants.fi / 0400 555 033
  • Miikka Liimatainen / miikka.liimatainen@grants.fi / 040 508 5712
  • Reetu Tuominen / reetu.tuominen@grants.fi / 040 5555 190

Voit varata yhteisen keskusteluajankohdan lomakkeella TÄSTÄ »

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.