Maa- ja metsätalousministeriö avasi 18.5.2020 haettavaksi väliaikaisen kriisituen koronaviruspandemiasta kärsiville maaseudun, alkutuotannon ja kalatalouden yrityksille. Tukea voivat hakea maatilojen yhteydessä toimivat yritykset, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset, maatalouden alkutuotannon yritykset sekä kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset.

Tuki on jaettu kolmeen osaan:

 1. Maaseudun yritysten tukeen
 2. Alkutuotannon tukeen
 3. Kalatalouden tukeen

Tähän tekstiin on koottu kunkin pääpiirteet. Lisää tietoa on täällä.

1) Maaseudun yritysten koronatuki

Kuka voi saada tukea?

 • Maaseudun yritykset
  • joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia yrityksille JA
  • joilla on normaaleissa olosuhteissa kannattavan toiminnan edellytykset
 • Maataloustuotteita jalostavat ja myyvät yritykset, jotka työllistävät alle 10 henkilöä ja joiden liikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa
 • Maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan, joka on saman Y-tunnuksen alla harjoitettavaa muuta yritystoimintaa kuin maataloutta, metsätaloutta ja kalataloutta

Mihin tukea voi käyttää?

 • Palkkamenoihin
 • Vuokra- ja kiinteistömenoihin
 • Ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneisiin menoihin
 • Muihin yritystoiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin
 • EI investointeihin eikä tuotantopanosten hankintaan

Kuinka paljon tukea voi saada?

 • 5 000 – 10 000 euroa
 • Enintään 80 % esitetyistä menoista
 • Hakemuksessa on esitettävä hyväksyttäviä menoja vähintään 6250 euroa

Miten tukea haetaan ja milloin se maksetaan?

 • Haetaan sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa
 • Päätöksen tekee oman alueen ELY-keskus
 • Tuki maksetaan myöntöpäätöksen jälkeen muutaman päivän kuluttua

Tarkemmat ehdot ja lisätietoa

2) Alkutuotannon koronatuki

Kuka voi saada tukea?

 • Maatilat ja maatalousalan yritykset
  • joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia JA
  • joilla on normaaleissa olosuhteissa kannattavan toiminnan edellytykset
 • Alkutuotannon alalla toimivat yritykset, joka on kärsinyt suoraan koronakriisistä
 • Esimerkiksi erikoistuneet maatilat, porotilat ja puutarhatilat, joka myyvät tuotteitaan suoraan ravintoloille tai muille ostajille ja joiden tuotteiden menekki on pysähtynyt tai merkittävästi pienentynyt koronakriisin vuoksi

Mihin tukea voi käyttää?

 • Palkkamenoihin
 • Vuokra- ja kiinteistömenoihin
 • Ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneisiin menoihin
 • Muihin yritystoiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin
 • EI investointeihin eikä tuotantopanosten hankintaan

Kuinka paljon tukea voi saada?

 • 5 000 – 10 000 euroa
 • Enintään 80 % esitetyistä menoista
 • Hakemuksessa on esitettävä hyväksyttäviä menoja vähintään 6250 euroa

Miten tukea haetaan ja milloin se maksetaan?

 • Haetaan sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa
 • Päätöksen tekee oman alueen ELY-keskus
 • Tuki maksetaan myöntöpäätöksen jälkeen muutaman päivän kuluttua

Tarkemmat ehdot ja lisätietoa

3) Kalatalouden koronatuki

Kuka voi saada tukea?

 • Kalatalousalan yritykset
  • joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi koronaviruspandemian vuoksi JA
  • joilla on normaaleissa olosuhteissa kannattavan toiminnan edellytykset
 • Koko maa: kalankasvatusta, kalan jalostusta sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaa harjoittavat yritykset
 • Manner-Suomi: ryhmän I kaupalliset kalastajat
 • Ahvenanmaa: päätoimiset kaupalliset kalastajat

Mihin tukea voi käyttää?

 • Palkkamenoihin
 • Vuokra- ja kiinteistömenoihin
 • Ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneisiin menoihin
 • Muihin yritystoiminnan jatkumisen turvaaviin, välttämättömiin menoihin
 • EI investointeihin EIKÄ Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus- ja vesiviljelyalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 717/2014 1 artiklan a–k alakohdissa lueteltuihin käyttötarkoituksiin

Kuinka paljon tukea voi saada?

 • 3 000 – 10 000 euroa
 • Enintään 80 % ELY-keskuksen arvioimasta välttämättömästä taloudellisesta sopeuttamistarpeesta
 • Tukea voidaan myöntää aikaisintaan 19.3.2020 alkaneelle, enintään kuuden kuukauden pituiselle ajanjaksolle
 • Määrässä huomioidaan yrityksen saamat muut koronatuet

Miten tukea haetaan ja milloin se maksetaan?

 • Haetaan sähköisesti keha-keskus.fi
 • Päätöksen tekee oman alueen ELY-keskus
 • Tuki maksetaan yhdessä erässä ennakkona

Tarkemmat ehdot ja lisätietoa

Mikäli haluat keskustella tukirahoituksesta asiantuntijamme kanssa, varaa maksuton keskustelutuokio TÄSTÄ »

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.