Liikevaihto tarkoittaa yrityksen tietyn ajanjakson aikana myynnistä saamiaan tuloja ilman arvonlisäveroa ja muita myyntiin liittyviä veroja. Se kuvaa yrityksen tuotteiden ja palveluiden myynnistä kertyneen rahamäärän suuruutta ja on yksi keskeisimmistä mittareista arvioitaessa yrityksen kokoa ja toiminnan laajuutta. Liikevaihto ei sisällä muita tuloja, kuten sijoitustuottoja tai muita satunnaisia eriä, vaan keskittyy puhtaasti yrityksen perustoiminnan tulokseen.

Miten liikevaihto liittyy yrityksen rahoitukseen

Liikevaihto on merkittävä indikaattori yrityksen taloudellisessa analyysissä ja rahoituksen hankinnassa. Se antaa sijoittajille ja rahoittajille kuvan yrityksen markkina-asemasta ja kasvupotentiaalista. Korkea tai kasvava liikevaihto viestii yleensä positiivisesta asiakaskysynnästä ja liiketoiminnan elinvoimaisuudesta, mikä voi helpottaa rahoituksen saantia. Toisaalta, jos liikevaihto on laskussa, se voi viitata markkinaosuuden menetykseen tai muihin liiketoiminnallisiin haasteisiin, mikä voi tehdä rahoituksen hankkimisesta vaikeampaa.

Miten liikevaihto liittyy tilanteeseen, jossa haetaan kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta

Kun yritys hakee kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta, kuten Business Finlandilta tai ELY-keskukselta, liikevaihto on yksi tärkeimmistä arviointikriteereistä. Julkiset rahoittajat käyttävät liikevaihtoa mittarina arvioidessaan yrityksen taloudellista tilaa ja sen kykyä toteuttaa kehityshankkeita. He tarkastelevat, kuinka suuri osa yrityksen liikevaihdosta investoidaan tutkimukseen ja kehitykseen, ja miten tämä suhde vaikuttaa yrityksen kasvunäkymiin.

Lisäksi, julkiset rahoittajat voivat asettaa rahoituksen myöntämisen ehdoksi tietyn liikevaihtotason saavuttamisen tai ylläpitämisen, mikä korostaa liikevaihdon merkitystä rahoituspäätöksissä. He voivat myös käyttää liikevaihtoa perusteena rahoituksen määrän määrittelyssä, sillä suuremmalla liikevaihdolla toimivat yritykset voivat olla kykenevämpiä hallinnoimaan ja rahoittamaan suurempia kehityshankkeita.

Kokonaisuudessaan liikevaihto on siis keskeinen tekijä, kun yritys hakee julkista kasvurahoitusta. Se ei ainoastaan auta rahoittajia ymmärtämään yrityksen nykytilaa, vaan myös arvioimaan sen kykyä kasvaa ja kehittyä tulevaisuudessa. Siksi yritysten on tärkeää seurata ja pyrkiä kasvattamaan liikevaihtoaan, jotta ne voivat olla houkuttelevia ja kilpailukykyisiä rahoituksen hakijoina.

Haluatko lisätietoa yrityksenne tukirahoitusmahdollisuuksista? Varaa maksuton asiantuntijakonsultointi.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.