Liikevoitto on yrityksen tuloslaskelman erä, joka kuvaa yrityksen varsinaisen liiketoiminnan tulosta ennen rahoituseriä ja veroja. Se lasketaan vähentämällä liikevaihdosta myynnin kustannukset sekä liiketoiminnan muut kulut, kuten henkilöstökulut, vuokrat ja poistot. Liikevoitto ei sisällä korkokuluja tai muita rahoituseriä, eikä se ota huomioon veroja tai satunnaisia eriä. Liikevoitto on keskeinen mittari yrityksen kannattavuuden arvioinnissa, sillä se kertoo, kuinka hyvin yritys on onnistunut luomaan arvoa tuotteillaan tai palveluillaan markkinoilla.

Miten liikevoitto liittyy yrityksen rahoitukseen yleisesti

Liikevoitto on tärkeä indikaattori yrityksen rahoituksen näkökulmasta, sillä se heijastaa yrityksen kykyä tuottaa kassavirtaa ja sitä kautta rahoittaa toimintaansa. Vahva liikevoitto viittaa siihen, että yritys pystyy kattamaan juoksevat kulunsa ja investoimaan toimintansa kehittämiseen. Lisäksi se on merkittävä tekijä, kun yritys hakee ulkopuolista rahoitusta, sillä rahoittajat käyttävät liikevoittoa yhtenä kriteerinä arvioidessaan yrityksen maksukykyä ja lainan takaisinmaksukykyä. Korkea liikevoitto voi myös mahdollistaa paremmat ehdot rahoitusta hakiessa, kuten alhaisemmat korot ja paremmat lainaehdot.


Miten liikevoitto liittyy tilanteeseen, jossa haetaan kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta

Kun yritys hakee kehityshankkeelle kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta, kuten Business Finlandilta tai ELY-keskukselta, liikevoitto on yksi keskeisistä tunnusluvuista, jota rahoittaja tarkastelee päätöksenteon yhteydessä. Julkiset rahoittajat arvioivat yrityksen taloudellista tilaa ja sen kykyä toteuttaa suunniteltu kehityshanke. Positiivinen liikevoitto osoittaa, että yrityksellä on taloudellista vakautta ja se pystyy todennäköisesti hallitsemaan hankkeen rahoitukselliset riskit. Lisäksi, julkiset rahoittajat voivat edellyttää, että yritys rahoittaa osan kehityshankkeesta omalla panoksellaan, jolloin hyvä liikevoitto antaa uskottavuutta yrityksen kyvylle kattaa oma osuutensa. Tämä voi parantaa yrityksen mahdollisuuksia saada hyväksyntä rahoitushakemukselleen ja siten edistää yrityksen kasvua ja kehitystä.

Haluatko lisätietoa yrityksenne tukirahoitusmahdollisuuksista?  Varaa maksuton asiantuntijakonsultointi.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.