Maaseudun yritystuesta voivat hyötyä niin aloittavat yritykset kuin toimintaansa laajentavat tai kehittävät yrityksetkin. Tuen saaminen ei edellytä hakijoilta maatalouden harjoittamista. Maaseudulla sijaitsevia yrityksia tuetaan, jotta maaseuduille syntyisi elivoimaa ja työpaikkoja tarjoavia yrityksiä.

Maaseudun yritystuet

Maaseudun yritystukien kriteeristön mukaisesti reilusti yli 90 % Suomen pinta-alasta katsotaan maaseuduksi, ja kaupunki-maaseutuluokituksen mukaan noin 30 % Suomen yrityksistä sijaitsee maaseudulla. Kyseiset maaseudulla sijaitsevat yritykset voivat hakea toimialueensa ELY-keskuksilta maaseudun yritystukea toimintansa kehittämiseen tai investointeihin.

Maaseudun yritystukia ovat yrityksen perustamistuki, investointituki sekä investoinnin toteutettavuustutkimus. Tässä artikkelissa perehdytään tarkemmin yrityksen perustamistukeen.

Yrityksen perustamistuki apuna yrityksen alkutaipaleella

Perustamistukea myönnetään nimensäkin mukaisesti nimenomaan yrityksen käynnistämisvaiheen kuluihin, mutta myös kokonaan uutta yritystoimintaa harjoittamaan ryhtyvälle jo olemassa olevalle yritykselle voidaan myöntää perustamistukea.

Tuen määrä vaihtelee 5 000 ja 35 000 euron välillä. Tuki maksetaan tuen suuruudesta ja tuella toteutettavista toimenpiteistä riippuen joko kahdessa tai kolmessa erässä.

Perustamistukea hakevalla yrityksellä on oltava valmis liiketoimintasuunnitelma, ja tukea voi saada yrityksen perustamissuunnitelmasta ilmeneviin toimenpiteisiin.

Tavanomaisia tukikohteita yrityksen perustamisvaiheessa ovat esimerkiksi

  • liiketoimintaan valmentavan neuvonnan ostaminen
  • tuotekehityshankkeet
  • tuotannon pilotointi
  • markkinointisuunnitelman laatiminen
  • koemarkkinointi
  • kansainvälistymisselvityksen tekemin.

Kuka voi hakea perustamistukea?

Yrityksen perustamistukea voivat hakea yli 18-vuotiaat luonnolliset henkilöt, osuuskunnat, pk-yritykset, maatilat sekä osake-, kommandiitti- ja avoimet yhtiöt.

Tuettavilla yrityksillä on oltava riittävät edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan liiketoimintaan. Yrityksen työntekijöiden tulee omata riittävä ammattitaito työtehtäviensä mallikkaaseen hoitamiseen. Yritysten tulee sijaita maaseudulla.

Paikallisilla markkinoilla toimiville yrityksille perustamistuki jää useimmiten myöntämättä, jotta tuella ei vääristetä kilpailua.

Seitsemän aihealuetta muodostavat perustan tuensaajienvalinnalle

1. Suunnitellun yrityksen sijainti15 %
2. Tuettavan toimenpiteen tuloksena syntyvät työpaikat10 %
3. Tuettavan toimenpiteen alue- ja kerrannaisvaikutukset10 %
4. Tuettavan toimenpiteen vaikutus yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkina-alueeseen10 %
5. Tuettavan toimenpiteen vaikutus yrityksen toiminnan uudistumiseen20 %
6. Suunnitellun yrityksen liiketoimintasuunnitelman realistisuus ja perusteellisuus25 %
7. Lisäpisteet tuettavasta toimenpiteestä tunnistettavissa olevista muista erityispiirteistä10 %

Perustamistoimenpiteet voivat saada jokaisesta aihealueesta 0–3 pistettä. Esimerkkinä suunnitellun yrityksen sijainti, josta harvaan asutetulle maaseudulle perustettava yritys saisi 3 pistettä, ydinmaaseudulle perustettava yritys 2 pistettä ja niin edelleen. Sulkeissa esitetyt luvut osoittavat valintaperusteiden painotuskertoimet.

Hankkeiden toteutumista valvotaan satunnaistarkastuksilla

Perustamishankkeita rahoitetaan maaseuturahastosta, jonka rahoittamiin hankkeisiin EU:n komissio edellyttää tehtävän erillisiä otantatarkastuksia. Ruokavirasto tekee tarkastuksia ennen tuen loppumaksua vähintään viiteen prosenttiin hankkeista, joille perustamistuki on myönnetty. Ruokaviraston tarkastaja tarkastaa hankkeeseen liittyvän kirjanpitomateriaalin sekä katsoo, onko tuettava toimenpide suoritettu asianmukaisesti ja hankinnat tehty sääntöjen sekä tukipäätöksen mukaisesti.

Huom! Tarkastuksesta kieltäytyvälle tai tuen sääntöjä rikkoville yritykselle ei voida maksaa tukea, ja myös jo maksettua tukea voidaan periä takaisin!

Miten ja milloin yritystukea voi hakea?

Yrityksen perustamistukea haetaan oman alueen ELY-keskukselta tai vaihtoehtoisesti paikalliselta Leader-toimintaryhmältä. Hakemuksen voi täyttää valtion Hyrrä-asiointipalvelussa, jossa haetaan varsinaisen hakemuksen jättämisen ja myönteisen tukipäätöksen saamisen jälkeen myös perustamistuen maksua. Mikäli hakijayrityksen toiminnassa tapahtuu merkittäviä muutoksia sen jälkeen, kun yrityksen perustamistuki on myönnetty, tulee kyseisistä muutoksista ilmoittaa ELY-keskukselle mahdollisimmman pian ja viimeistään maksuhakemuksen yhteydessä.

Perustamistuen maksuhakemuksessa tulee esittää hankkeesta aiheutuneet kustannukset, selvitys hankkeen toteutumisesta sekä mahdollinen hankkeen muu toteutunut rahoitus. Hakemukseen tulee liittää myös kaikki pyydettävät liitteet, jotta tuki voidaan laittaa maksuun. Kun ELY-keskus on hyväksynyt tuen maksettavaksi, Ruokavirasto maksaa tuen hakijan tilille.

Lisätietoa julkisesta rahoituksesta liittyen

Löydät meidän Materiaalit-osiostamme paljon hyödyllistä tietoa julkisesta rahoituksesta: sieltä löytyy asiantuntijaoppaita ja webinaaritallenteita eri aiheista, luonnollisesti maksuttomasti.

Materiaalit-osioon pääset klikkaamalla tätä linkkiä »


Otathan rohkeasti yhteyttä, niin autamme!

Grantsilla olemme auttaneet kymmeniä asiakkaita hakemaan positiivisia tukipäätöksiä. Mikäli siis mielessäsi on hanke, joka tähtää uuteen yritystoimintaan maaseudulla, niin keskustelu on ehdottomasti paikallaan.

Yhteystietomme ja yhteydenottopyyntölomakkeen löydät TÄÄLTÄ »

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.