Tiivistelmä

A) Rahoitus kohdistetaan matkailun ja matkailuedellytysten kehittämiseksi
B) Ydinideana on pyrkiä kohti matkailijoiden pidempää viipymistä, matkailun ympärivuotisuutta ja laajenevaa asiakaspohjaa
C) Rahoituksen kustannukset ovat maksimissaan 100 000€
D) Avustusosuus maksimissaan 50 000€ (50%)
E) Yksittäisten yritysten haku käynnistyy 1.3.2022 ja hakemukset on jätettävä viimeistään 29.4.2022.
F) Yhteishankkeiden osalta haku käynnistyy 4.4.2022 ja päättyy 16.9.2022.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme »

Rahoittaja kertoo, että rahoituksen tavoitteena on nostaa pitkäjänteisesti matkailualan tki-intensiivisyyttä sekä vahvistaa matkailuyritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä. Rahoitettavien hankkeiden edellytetään olevan sopusoinnussa kestävän matkailun ja vihreän siirtymän tavoitteiden kanssa sekä edistävän matkailualan digitalisten ratkaisujen kehittämistä ja hyödyntämistä. Tavoiteltavien tulosten on tähdättävä Suomen matkailualan nykyisiin käytäntöihin nähden uusien digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja soveltamiseen.

Rahoituksella edistetään erityisesti seuraavia teemoja:

  • Matkailijoiden viipymän pidentäminen
  • Ympärivuotisuus
  • Uudet asiakasryhmät

Millaisia hankkeita rahoitetaan?

Yksittäisten yritysten hankkeet

Rahoitettavan kehityshankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset voivat olla enintään 100 000 euroa. Business Finland myöntää yritykselle avustuksena rahoitusta 50 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, joten avustuksen enimmäismäärä on 50 000 euroa. Rahoitus on de minimis -tukea.

Yhteishankkeet

Co-Innovation Light -yhteishankemalli

Business Finland voi myöntää rahoitusta yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteishankkeille. Kaikki osapuolet hakevat erikseen rahoitusta omaan osuuteensa liittyviin kustannuksiin.
Yritysten rinnakkaisten kehityshankkeiden hyväksytyt kokonaiskustannukset voivat olla enintään 100 000 euroa ja niitä rahoitetaan maksimissaan 50 000 euron de minimis -ehtoisella avustuksella.

Tutkimushankkeet

Haussa rahoitusta voidaan myöntää myös tutkimusorganisaatioiden toteuttamille tutkimushankkeille. Hakijana voi olla yksi tai useampi tutkimusorganisaatio yhdessä. Kaikki osallistuvat tahot hakevat erikseen rahoitusta omaan osuuteensa liittyviin kustannuksiin

Hakuaikataulu

1) Yksittäisten yritysten haku käynnistyy 1.3.2022 ja hakemukset on jätettävä viimeistään 29.4.2022.
2) Yhteishankkeiden osalta haku käynnistyy 4.4.2022 ja päättyy 16.9.2022.

Tarvittaessa voidaan avata toinen hakukierros keväällä 2023. Päätös asiasta ja sovellettavasta toteutusmallista tehdään vuoden 2022 loppuun mennessä. Suomen kestävän kasvun ohjelmasta (RRF) tässä haussa rahoitettavien hankkeiden tulee päättyä viimeistään joulukuussa 2024.

Rahoitushaku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n RRF elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility) ja rakentaa entistä vihreämpää ja digitaalisempaa yhteiskuntaa.

Keskustellaan tarkemmin

Mikäli kyseinen rahoitusinstrumentti kiinnostaa tai synnyttää kysymyksiä, niin kehotan keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa mahdollisuuksistasi. Helpoiten tavoitat meidät joko lomakkeen kautta, tai perinteisin metodein soittamalla:

  • Jari Hakanen / jari.hakanen@grants.fi / 0400 555 033
  • Miikka Liimatainen / miikka.liimatainen@grants.fi / 040 508 5712
  • Reetu Tuominen / reetu.tuominen@grants.fi / 040 5555 190

Voit varata yhteisen keskusteluajankohdan lomakkeella TÄSTÄ »

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.