Kuluva vuosi lähestyy loppuaan ja tänä vuonna onkin tapahtunut paljon kiinnostavia muutoksia rahoituskentässä. Uuden ELY-ohjelmakauden julkaisu ja maaseudun yritysten vihreiden investointien elpymistuki ovat esimerkkejä siitä, miten nopeasti kasvurahoituskenttä voi muuttua lyhyellä aikavälillä.

Kuulemme usein potentiaalisten asiakkaidemme kertovan meille, että kehittämis- tai investointihankkeita on suunnitteilla, mutta aikaa tukirahoituskentän mahdollisuuksien tutkimiseen ei ole kuitenkaan ole. Haluammekin nyt näyttää, kuinka kauan koko prosessissa yleensä kestää, ja millaiseen kokonaisuuteen rahoituksia selvitettäessä ja itse hakemusprosessissa kannattaa valmistautua. On hyvä muistaa, että julkisen rahoituksen organisaatioissa ja yksittäisissä rahoitusinstrumenteissa on eroja.

Rahoituskelpoisuuden selvittäminen (n. 1 tunti)

Rahoituskelpoisuuden selvittäminen on ensimmäinen askel kohti positiivista rahoituspäätöstä. Rahoituskelpoisuus tarkoittaa yksinkertaisuudessa sitä, miten kiinnostavana sijoituksena yritys nähdään eri rahoittajien, tuenmyöntäjien ja sijoittajien näkökulmasta.

Rahoituskelpoisuudelle on vaikea antaa tarkkoja kriteereitä, koska eri rahoittajat tarkastelevat yrityksen tilannetta aina tapaus- ja intrumenttikohtaisesti. Tällä hetkellä kuitenkin voidaan todeta se, että tukirahoituskentässä rahoitetaan paljon ideoita, jotka tähtäävät digitaalisiin innovaatioihin, vihreään siirtymään sekä kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Yleisesti julkisen rahoituksen kentässä pääkriteereiksi voidaan nostaa yrityksen kasvukyvyn, omarahoituksen sekä henkilöresurssien määrä. Suomennettuna: yrityksellä tulee olla tuote/palvelu/teknologia, joka mahdollistaa skaalautuvan kasvun eli kasvu ei perustu täysin esimerkiksi yrityksen henkilömäärän kasvuun. Lisäksi yrityksellä pitää olla operatiivisen perustoiminnan ohella riittävästi rahallisia resursseja sekä henkilöresursseja kasvuun ja kehittämiseen.

Me tarkastelemme rahoituskelpoisuutta yli 20 parametrin kautta, jotta voimme antaa yritykselle kattavan arvion eri rahoituslähteiden rahoituskelpoisuudesta. Rahoituskelpoisuus määrittää suurelta osin myös onnistumisen todennäköisyyttä.

Selvitä julkisen rahoituksen rahoituskelpoisuutesi maksuttomalla pikatestillämme. Pikatestin pääset täyttämään TÄSTÄ.

Rahoitusinstrumenttien oikeaoppinen suunnittelu ja valinta (n. 1 viikko)

Rahoituskentässä tapahtuu paljon muutoksia. Esimerkkejä tyypillisistä muutoksista ovat mm. uudet instrumentit, muutokset rahoitusten ehdoissa sekä tiettyihin teemoihin tai määräaikaan sidotut erikoishaut. Laajaan rahoituskenttään tutustuminen hyvissä ajoin on tärkeää, koska se selkeyttää ja nopeuttaa koko prosessia. Rahoituskentän ymmärtäminen ja hallitseminen voi osoittautua haastavaksi, mutta apua tähän on onneksi tarjolla.

Julkisen rahoituksen suunnittelussa ja rahoitusinstrumenttien valinnassa on tärkeää miettiä, mikä rahoitus sopii mihinkin tarkoitukseen. Rahoitusehdot rajaavat hyväksyttäviä kehittämiskuluja paikoin tiukasti, joten yritysten kehittämiskulut sopivat vaihtelevasti rahoitettavaksi eri instrumenteilla. On myös paljon kuluja, jotka eivät sovi mihinkään julkisen rahoituksen instrumenttiin, joihin voi olla aiheellista harkita esimerkiksi vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hyödyntämistä.

Yleisesti julkisen rahoituksen suunnittelu voidaan jakaa neljään pääkategoriaan:

  • Kasvu ja kansainvälistyminen
  • Tutkimus ja tuotekehitys
  • Aineelliset ja aineettomat investoinnit (mm. tuotannolliset investoinnit sekä investoinnit energiatehokkuuteen ja vähähiilisyyteen)
  • Organisaation kehittäminen (henkilöstö, johtaminen, työturvallisuus jne.)

Kehittämämme sovelluksen avulla voidaan tarkastella yritykselle soveltuvat rahoitusinstrumentit ja pysyä ajan tasalla rahoituskentässä tapahtuvissa muutoksista.

Selvitä yrityksellesi mahdolliset rahoitusinstrumentit aloittamalla Granted AI:n ilmainen 7 päivän kokekäyttöjakso. Ota GrantedAI:n 7 päivän koekäyttöjakso käyttöön TÄSTÄ.

Hankehakemusten valmistelu ja kirjoitustyö (2-4 viikkoa)

Hyvin tehtyjen hankehakemusten valmistelu ja kirjoitus on tarkkaa sekä usein myös aikaa vievää työtä. Kukin rahoitusinstrumentti on erilainen ja tarvittavien liitteiden määrä ja luonne vaihtelee.

Hyvissä ajoin aloitettu hakemusprosessi helpottaa kaikkien osapuolten työtä. Hakija saa rauhassa toimittaa dokumentit, joita tarvitaan hakemuksen tueksi. Täten voidaan välttää erittäin turhat negatiiviset päätökset, joita voi aiheutua kiireessä unohdettujen dokumenttien takia.

Yleisenä nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että pääsääntöisesti hanke voidaan aloittaa, kun rahoittaja on vastaanottanut hankehakemuksen. Hakemuksen jättöä edeltäviä kustannuksia ei hankkeeseen hyväksytä.

Asiantuntijamme ovat tarvittaessa apunasi ja tuottavat laadukkaan rahoitussuunnitelman yhdessä (1) viikossa, rahoitushakemusten työstämiseen menee tapauskohtaisesti noin kaksi (2) viikkoa.

Hakemusten käsittely ja rahoittajaviestintä (4-12 viikkoa)

Hakemusten käsittelyaika on aina instrumenttikohtaista ja yleisesti päätökset saadaan hakemuksiin noin 1-2 kuukauden kuluessa hakemuksen lähettämisestä. On myös rahoituksia, joissa käsittelyaika voi olla jopa 2-5 kuukautta.

Olemalla ajoissa tärkeän kehittämishankkeen kanssa voit varmistaa, että olet ensimmäisten joukossa saamassa myönteisen tukipäätöksen hankkeellesi. Uusien hakujen avautuessa haut yleensä ruuhkautuvat ja tällöin päätöksen saaminen voi venyä sekä pitkittää hankkeen aloitusta. Hyvä esimerkki tästä olivat keväällä 2020 käynnistyneet ”koronatukien” haut, joissa aikaisin liikkeellä olleet yritykset saivat tukipäätöksen päivässä, mutta verkkaisemmat saivat odotella hakemuksen käsittelyä jopa kuukausia.

Haluatko keskustella tästä aiheesta tai yleisesti julkisen rahoituksen mahdollisuuksista?

Siinä tapauksessa voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme varaamalla maksuttoman rahoituskonsultoinnnin kanssamme:

Varaa maksuton rahoituskonsultointi TÄSTÄ »

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.