Rahoitusinstrumentti on laaja käsite, joka kattaa erilaiset välineet ja sopimukset, joita käytetään varojen hankkimiseen tai sijoittamiseen. Rahoitusinstrumentteihin lukeutuvat esimerkiksi osakkeet, avustukset, velkakirjat, optiot, futuurit ja vaihtovelkakirjat. Ne voivat olla joko pääomamarkkinoiden instrumentteja, kuten osakkeet ja joukkovelkakirjalainat, tai rahoituslaitosten tarjoamia tuotteita, kuten lainat ja luotot.

Rahoitusinstrumentit ovat keskeisessä asemassa yrityksen rahoituksessa, sillä ne tarjoavat keinoja pääoman hankkimiseen ja yrityksen kasvun rahoittamiseen. Yritykset voivat esimerkiksi laskea liikkeelle osakkeita tai joukkovelkakirjoja hankkiakseen investointeihin tarvittavaa pääomaa. Toisaalta ne voivat käyttää johdannaisinstrumentteja, kuten optioita tai futuureja, riskienhallintaan ja kustannusten ennakoimiseen.

Julkisen rahoituksen instrumentit

Kun suomalainen pk-yritys hakee kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta kehityshankkeelle, rahoitusinstrumentit voivat näytellä merkittävää roolia. Julkiset rahoittajat, kuten Business Finland tai ELY-keskukset, tarjoavat usein rahoitusta erilaisten instrumenttien, kuten avustusten, lainojen ja takauksien muodossa. Nämä instrumentit on suunniteltu tukemaan yritysten kehityshankkeita, kuten tuotekehitystä, kansainvälistymistä tai innovaatiotoimintaa.

Esimerkiksi Business Finlandin tarjoama kehitysrahoitus voi sisältää sekä laina- että avustusosuuksia. Laina on tässä yhteydessä rahoitusinstrumentti, joka mahdollistaa yritykselle pääsyn edulliseen rahoitukseen, kun taas avustus ei vaadi takaisinmaksua, mikä vähentää yrityksen taloudellista riskiä. Julkisen rahoituksen instrumentit ovat usein suunniteltu siten, että ne houkuttelevat myös yksityistä rahoitusta, mikä voi olla tärkeää erityisesti kasvuvaiheessa oleville yrityksille.

Sopivan rahoitusinstrumentin valinta

On tärkeää, että yritykset ymmärtävät eri rahoitusinstrumenttien ominaisuudet ja ehdot, jotta ne voivat valita itselleen sopivimman rahoitusvaihtoehdon. Julkisen rahoituksen hakuprosessissa on myös tärkeää osoittaa, miten kehityshanke tukee yrityksen kasvua ja miten rahoitusinstrumentti auttaa saavuttamaan hankkeen tavoitteet. Tämä edellyttää selkeää suunnitelmaa ja kykyä arvioida hankkeen taloudellisia vaikutuksia.

Yhteenvetona voidaan todeta, että rahoitusinstrumentit ovat monipuolisia työkaluja, jotka mahdollistavat yrityksen rahoitustarpeiden täyttämisen ja kehityshankkeiden toteuttamisen. Julkiset rahoittajat tarjoavat erilaisia instrumentteja, jotka on suunnattu erityisesti pk-yritysten kasvun tukemiseen, ja niiden tehokas hyödyntäminen voi olla ratkaisevaa yrityksen menestyksen kannalta.

Haluatko lisätietoa yrityksenne tukirahoitusmahdollisuuksista?  Varaa maksuton asiantuntijakonsultointi.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.