Nopef on Pohjoismaiden projektivientirahasto, joka edistää pohjoismaisten ympäristöratkaisujen kansainvälistämistä. 

Rahasto saa varat toimintaansa Pohjoismaiden ministerineuvoston myöntämän vuosibudjetin kautta. Rahastoa hallinnoi Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO.

Nopefin toiminnan on arvioitu vuositasolla vaikuttavan yli 30 pohjoismaisen yrityksen perustamiseen kv-markkinoille, n. 400 uuden työpaikan syntymiseen sekä n. 30 M€ ympäristöinvestointeihin.

Ympäristöasiat keskiössä

Hankkeilla tulee olla myönteisiä ympäristö- tai ilmastovaikutuksia. Ympäristövaikutukset voivat olla suoria tai epäsuoria.

Ympäristövaikutuksiksi luetaan esim. luonnonvarojen ja raaka-aineiden tehokkaampi käyttö, uusiutuvat energiaratkaisut, ilmastovaikutusten lieventäminen sekä ympäristöä säästävä asuminen, kuljetus ja infrastruktuuri.

Vaikutusta Pohjoismaihin

Hankkeiden tulee tuottaa lisäarvoa Pohjoismaissa esim. luomalla lisää työpaikkoja (Pohjoismaissa ja/tai kohdemaissa), vientimahdollisuuksia, teknologian siirtoa tai ylipäätään edistämällä pohjoismaisia arvoja.

Nopef-rahasto tukee vuosittain 60–70 pohjoismaista pk-yritystä. Tukea saadakseen yrityksen pitää olla toiminut vähintään vuoden ajan ja sillä tulee olla henkilöstöä, myyntituloja sekä riittävä kokemus, rahoitus ja resurssit kansainvälistymishankkeen toteuttamiseen.

Rahoitusta myönnetään esitutkimusten ja muiden valmistelevien liiketoimien kustannuksiin, kun kansainvälistyminen kohdistuu EU/EFTA-alueen ulkopuolisiin maihin. Lähtökohtaisesti kyseessä tulee olla yritykselle täysin uusi kohdealue. 

Mitä Nopef-rahoituksella tuetaan?

Myönnettävä rahoitus voi kattaa enintään 40 % kansainvälistymiseen liittyvien esitutkimusten kustannuksista ja tukisumma voi olla maks. 50 000 e. Rahoitus myönnetään korottomana ehdollisena lainana, joka muunnetaan kokonaan tai osin (50 %) de minimis -ehtoiseksi tueksi hankkeen valmistuttua.

Mikäli hankkeen tavoite toteutuu (esim. hanke johtaa yritystoiminnan aloittamiseen kohdemaassa), koko rahoitus muutetaan tueksi. Mikäli hanke ei johda suunnitelman mukaiseen kansainvälistymiseen, ainoastaan puolet rahoituksesta muutetaan tueksi. Hankkeen tavoitteiden toteutumisesta päättää Nopef loppuraportin ja muun dokumentaation perusteella.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat:

  • Hankkeeseen liittyvät henkilöstön palkkakustannukset (sis. sosiaalikulut ja päivärahat)
  • Matka- ja majoituskustannukset
  • Konsultti- ja asiantuntijakustannukset (esim. lainopillinen ja taloudellinen neuvonta, riski- ja kannattavuusanalyysit, käännös- ja tulkkauspalvelut, markkina-analyysit, paikallisten kumppanien selvittäminen, liiketoimintasuunnitelmien laatiminen)

Käsittely hakujaksoissa

Nopef-rahaston rahoitusta haetaan hakujaksoissa. Hakemuksen käsittelyaika on n. 5–6 viikkoa hakujakson päätyttyä.

Seuraava hakujakso päättyy 13.3.2020. Kuluvana vuonna on jäljellä yhteensä kuusi hakujaksoa. Yrityksellä voi olla kerrallaan vain yksi hakemus käsiteltävänä, eikä samanaikaisia hankkeita voi olla kuin yksi kerrallaan.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.