Startupit hoi! Onko yritykselläsi uusi, lupaava, helposti skaalautuva liikeidea? Toimiiko liiketoimintakonsepti jo Suomessa tuottaen tulosta? Onko yrityksesi seuraava kansainvälinen menestystarina?

Lukemalla tämän artikkelin saat nopeasti selville, millaisesta rahoitustyypistä Business Finlandin NIY-rahoituksessa on kyse, minkälaisille yrityksille se on tarkoitettu, millä perusteella kyseinen rahoitus voidaan myöntää ja miten rahoitusta haetaan.

NIY on rahoitus kasvaville nuorille startup-yrityksille

NIY-rahoitus on tarkoitettu nuorille startup-yrityksille, jotka tavoittelevat nopeaa kansainvälistä kasvua, ja joilla on jo jonkin verran näyttöä kansainvälisestä markkinapotentiaalista.

Rahoitusta haetaan kansainvälisen liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.Tyypillisiä rahoitustarpeita tähän liittyen ovat esimerkiksi kasvustrategian ja tiimin kehittäminen sekä erilaiset vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvät toimenpiteet. Tyypillisesti NIY-rahoitusta myönnetään noin 3 vuoden ajan toimineille ja joka tapauksessa enintään viiden vuoden ikäisille yrityksille, ja on myös tavallista, että kyseiset yritykset ovat jo aikaisemmin hyödyntäneet Business Finlandin rahoituspalveluita johonkin projektiinsa liittyen.

Rahoituksen ominaisuuksista

NIY-rahoitus sopii suuruusluokkansa vuoksi juuri innovatiivisten yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. NIY-rahoitus kattaa 75 % projektin kustannuksista, ja rahoitus jakautuu seuraavasti:

  • avustuksen osuus enintään 500 000 e (kahdessa erässä, molemmat enintään 250 000 e, mikä vastaa noin 667 000 e kustannuskokonaisuutta)
  • lainan osuus enintään 750 000 e (mikä vastaa 1 000 000 e kokonaiskustannusta)
  • avustus ja laina yhteensä enintään 1 250 000 e
  • projektin suuruus kokonaisuudessaan enintään 1 667 000 e

Koska kyseessä on rahasummaltaan merkittävän kokoinen instrumentti, rahoituksen myöntäminen pilkotaan aina jaksoihin. Rahoitusjaksoja on vähintään kolme (esim. 250 000 + 250 000 + 750 000). Jokaiselle rahoitusjaksolle asetetaan omat jaksokohtaiset tavoitteet, joiden täyttymistä seurataan. Tavoitteiden täyttyminen on edellytys seuraavan rahoitusjaksoon etenemiselle. Tavoitteita asetetaan 2–5, ja ne voivat liittyä esimerkiksi uusien markkinoiden avaamiseen ja liikevaihdon kehittymiseen.

Rahoitusjaksojen lopussa pääomasijoittajista, hallitusammattilaisista ja bisnesenkeleistä koostuva asiantuntijapaneeli arvioi mm. tavoitteet täyttäneiden yrityksien kehittymistarpeita ja kelpoisuutta sijoituskohteeksi. Paneelin rooli on neuvoa antava.

Mitkä ovat tärkeimmät edellytykset NIY-rahoituksen myöntämiselle?

Koska kyse on jo rahoituksen nimenkin mukaisesti nuorille startupeille suunnatusta rahoituksesta, on yrityksen ikää rajoitettu. Hakemus rahoituksen saamiseksi on jätettävä viimeistään 2 kk ennen kuin yrityksen rekisteröinnistä kaupparekisteriin on kulunut 5 vuotta.

Yrityksen iän lisäksi rahoituksen myöntäminen edellyttää yrityksiltä myös määriteltyä kokoa. Yrityksien on oltava pieniä:

  • työntekijöitä alle 50 kpl
  • taseen loppusumma enintään 10 miljoonaa euroa

Sitoutuneet avainhekilöt ja johtotiimi ovat merkittävässä asemassa yritysten menestymisen kannalta. Jotta avainhenkilöiden sitoutuminen yritykseen voidaan varmistaa kasvun eri vaiheissa, tulee yrityksessä työskentelevien henkilöiden omistaa merkittävä osa yrityksestä. Avainhekilöiden luottoa oman yrityksensä odotettua menestystä kohtaan testataan puolestaan sillä, että hakijayritys ei ole jakanut voittovaroja/osinkoja tai listautunut.

Jotta yrityksellä on itsenäinen päätäntävalta toiminnastaan, tulee sen omistaa liiketoiminnalleen olennaisimmat IPR:t.

Koska kyseessä on innovatiisille yrityksille tarkoitettu rahoituspalvelu, on sen saamisen edellytyksenä edellä mainittujen lisäksi, että kolmen edellisen vuoden aikana, yhtenä vuotena yrityksen kaikista kustannuksista ainakin 10 % on kohdistunut t&k-toimintaan. Innovatiivisuuteen liittyy myös edellytykset, joiden mukaan hakijayritys ei saa olla jatkanut toisen yrityksen liiketoimintaa tai syntynyt sulautumisen myötä.

Mitkä ovat hyväksyttäviä kustannuksia?

Esimerkkejä hyväksyttävistä kustannuksista:Esimerkkejä ei hyväksyttävistä kustannuksista:
- Nykyisen henkilöstön palkkakulut sivukuluineen- Ostopalvelut intressiyhtiöiltä
- Uusien rekrytointien palkkakulut sivukuluineen- Vapaaehtoiset vakuutukset ja lahjat
- Hankkeen mukaiset ostopalvelut- Julkista tukea sisältävät kustannukset
- Matkakustannukset- Vientiin liittyvät juoksevat kulut

Miten NIY-rahoitusta haetaan?

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen hakeminen tapahtuu Business Finlandin asiointipalvelussa. Ennen hakemuksen täyttämistä tulisi ottaa yhteyttä Business Finlandin yhteyshenkilöön.

Hakemuksessa kuvataan hakijayrityksen nykytilaa, tulevaisuuden visiota ja kustannuksia.

Hakemukseen liitetään projektisuunnitelma, jossa kuvataan projektin tavoitteita, toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi sekä toimenpiteistä aiheutuvia kustannuksia. Hakijayrityksen tulee luoda väljempi suunnitelma koko projektin kokonaiskustannuksille ja tarkempi suunnitelma ensimmäisen vaiheen kustannusten jakautumiselle. Eli jokaiselle vaiheelle luodaan oma projektisuunnitelma.

Hakemukseen liitetään myös yrityksen taloudelliset tiedot ja tilintarkastajan raportti siitä, että yritys täyttää NIY-rahoituksen myöntämisen edellytykset.

Raportointi projektin edetessä tehdään Business Finlandin asiointipalvelussa.

Otathan rohkeasti yhteyttä, niin autamme!

Grantsilla autamme viikoittain asiakkaitamme hakemaan positiivisia rahoituspäätöksiä. Mikäli siis mielessäsi on hanke, joka tähtää merkittävään kansainväliseen kasvuun, niin keskustelu on ehdottomasti paikallaan.

Varaa maksuton konsultaatio tukirahoituksesta TÄÄLTÄ »


Lisätietoa julkisesta rahoituksesta liittyen

Löydät meidän Materiaalit-osiostamme paljon hyödyllistä tietoa julkisesta rahoituksesta: sieltä löytyy asiantuntijaoppaita ja webinaaritallenteita eri aiheista, luonnollisesti maksuttomasti.

Materiaalit-osioon pääset klikkaamalla tätä linkkiä »

Artikkeli päivitetty 14.2.2023

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.