Oma pääoma on yrityksen taloudellisen rakenteen peruskivi. Se koostuu yrityksen omistajien sijoittamasta pääomasta, yrityksen kerryttämistä voittovaroista sekä mahdollisista arvonkorotuksista tai muista omiin pääomiin kirjattavista eristä. Oma pääoma on kirjanpidollinen käsite, joka näkyy yrityksen taseessa ja edustaa yrityksen varallisuutta vähennettynä sen veloilla. Toisin sanoen, se on se osa yrityksen varoista, joka kuuluu omistajille, mikäli kaikki velat maksettaisiin pois.

Miten oma pääoma liittyy yrityksen rahoitukseen yleisesti

Oma pääoma on keskeinen mittari yrityksen rahoituksellisessa terveydessä. Se on merkittävä tekijä yrityksen rahoitusrakenteessa, joka koostuu omasta pääomasta ja vieraasta pääomasta (lainat ja muut velat). Oma pääoma toimii vakuutena lainanantajille ja sijoittajille, sillä se osoittaa, kuinka paljon yrityksen omistajat ovat itse sitoutuneet yritykseen. Vahva oma pääoma voi helpottaa lisärahoituksen saantia, koska se vähentää sijoittajien ja lainanantajien riskiä. Lisäksi, oma pääoma vaikuttaa yrityksen kykyyn kestää taloudellisia vastoinkäymisiä ja investoida toimintansa kehittämiseen.

Tilanne, jossa haetaan kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta

Kun yritys hakee kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta, kuten Business Finlandilta tai ELY-keskukselta, oma pääoma on tärkeässä roolissa. Julkiset rahoittajat arvioivat usein yrityksen rahoitusrakennetta ja taloudellista vakautta ennen rahoituspäätöksen tekemistä. Vahva oma pääoma osoittaa, että yrityksellä on kykyä ja halua investoida omaa rahaa kehityshankkeeseen, mikä voi lisätä luottamusta yrityksen kykyyn toteuttaa hanke menestyksekkäästi.

Lisäksi, monet julkiset rahoitusinstrumentit vaativat jonkinasteista omaa rahoitusosuutta yritykseltä, joka voi olla esimerkiksi tietty prosenttiosuus hankkeen kokonaiskustannuksista. Tämä oma rahoitusosuus tulee usein yrityksen omasta pääomasta. Julkisen rahoittajan myöntämä rahoitus on usein myös de minimis -tukea, joka tarkoittaa, että tuen määrä on rajoitettu EU:n kilpailulainsäädännön mukaisesti. Oma pääoma on siis keskeinen tekijä, kun yritys suunnittelee rahoituksen hakemista ja osoittaa kykynsä rahoittaa osa hankkeesta itse.

Haluatko lisätietoa yrityksenne tukirahoitusmahdollisuuksista?  Varaa maksuton asiantuntijakonsultointi.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.