Osakepääoma on yhtiön perustamisvaiheessa tai myöhemmin osakeanneissa sijoittajilta kerättyä pääomaa, joka on sijoitettu yhtiön omaksi pääomaksi. Se muodostaa yhtiön osakeyhtiölain mukaisen pääomarakenteen perustan ja on merkitty yhtiöjärjestykseen sekä kaupparekisteriin. Osakepääoma koostuu osakkeiden nimellisarvoista tai, jos osakkeilla ei ole nimellisarvoa, niin niiden lukumäärästä kerrottuna kirjanpidollisella vasta-arvolla. Osakepääoma on yhtiön velvoitteiden maksun vakuutena, ja se on palautettava osakkeenomistajille vasta yhtiön purkautuessa, ellei osakkeita lunasteta takaisin tai yhtiö tee pääoman alennusta.

Miten osakepääoma liittyy yrityksen rahoitukseen

Osakepääoma on keskeinen osa yrityksen rahoitusrakennetta, sillä se edustaa yhtiön omistajien sijoittamaa pysyvää pääomaa, joka ei yleensä vaadi säännöllisiä korkomaksuja tai takaisinmaksua tietyllä aikataululla, toisin kuin velkarahoitus. Osakepääoma on riskipääomaa, mikä tarkoittaa, että sijoittajat kantavat yhtiön liiketoiminnan riskit ja ovat oikeutettuja osuuteensa yhtiön voitoista osinkoina sekä mahdolliseen arvonnousuun osakkeiden myyntihinnassa. Osakepääoman suuruus vaikuttaa myös yrityksen kykyyn hankkia lisärahoitusta, sillä se on merkki yhtiön vakavaraisuudesta ja sijoittajien luottamuksesta yhtiön toimintaan.

Tilanne, jossa haetaan kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta

Kun yritys hakee kehityshankkeelle kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta, kuten Business Finlandilta tai ELY-keskukselta, osakepääoman suuruus voi olla merkittävä tekijä. Julkiset rahoittajat arvioivat usein yrityksen rahoitusrakennetta ja omavaraisuusastetta, johon osakepääoma vaikuttaa suoraan. Vahva osakepääoma osoittaa, että yrityksellä on riittävästi omaa pääomaa ja se on sitoutunut kehityshankkeeseen, mikä voi lisätä luottamusta yrityksen kykyyn toteuttaa hanke ja hallita siihen liittyviä riskejä.

Lisäksi, julkisen rahoituksen myöntämisessä voidaan edellyttää yksityisen rahoituksen osuutta, jolloin yrityksen tulee osoittaa kykynsä rahoittaa osa hankkeesta omalla pääomallaan. Tässä yhteydessä osakepääoma voi toimia osoituksena yrityksen rahoitusvalmiudesta. Vahva osakepääoma voi myös mahdollistaa suurempien rahoitussumpien saamisen, sillä se vähentää julkisen rahoittajan riskiä ja osoittaa, että yrityksellä on taloudellista liikkumavaraa hankkeen toteutuksessa ja mahdollisissa vastoinkäymisissä.

Haluatko lisätietoa yrityksenne tukirahoitusmahdollisuuksista?  Varaa maksuton asiantuntijakonsultointi.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.