Investointituki on yksi yleisimmistä yritysten käyttämistä rahoitusinstrumenteista. Investointituesta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä maaseutumaisen alueen investointitukea. Suomen pinta-alasta 95% on maaseutumaiseksi laskettavaa aluetta, eli suurtenkin kaupunkien lähialueet ovat maaseutumaista aluetta. Maaseutumaisen alueen investointituet eivät pääsääntöisesti liity lainkaan maatalouteen.

Tässä artikkelissa käsittelemme pääasiallisesti maaseutumaisen alueen investointitukea sekä investoinnin toteutettavuustutkimusta. Artikkelin lopussa käsittelemme myös kaupunkimaiselle alueelle haettavissa olevia investointitukia.

Maaseudulla sijaitsevien yritysten on mahdollista hakea ELY-keskukselta ja Leader-ryhmiltä yritysrahoitusta toimintansa kehittämiseen sekä investointeihin.

Maaseutumaisen alueen investointituki

Aloittavat tai toimintaansa laajentavat yritykset voivat saada 20 – 40 % tukea investointihankkeensa kustannuksiin, riippuen yrityksen toimialasta sekä tukivyöhykkeestä. Edellytyksenä tuen saamiselle on aina, että tuettavilla investoinneilla on olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Investointitukea on tavanomaista hyödyntää esimerkiksi tuotantotilojen rakentamisessa tai koneiden/aineettomien investointien hankinnassa.

Kuka voi hakea maaseudun yritystukea?

Tuettavilla yrityksillä on oltava riittävät edellytykset jatkuvaan ja kannattavaan liiketoimintaan.Yrityksen työntekijöillä tulee omata riittävä ammattitaito työtehtäviensä mallikkaaseen hoitamiseen. Yritysten tulee sijaita maaseudulla. Tukea voivat hakea yli 18-vuotiaat luonnolliset henkilöt, osake-, kommandiitti- sekä avoimet yhtiöt, osuuskunnat, pk-yritykset ja maatilat.

Maksimikoko maaseudun investointituille on alle 50 työntekijää ja liikevaihto tai tase alle 10 miljoonaa euroa. Myös keskisuuret yritykset (50–249 työntekijää ja liikevaihto alle 50 miljoonaa euroa tai tase alle 43 miljoonaa euroa) voivat saada investointitukea, mikä heidän toimialanaan maataloustuotteiden jalostus (jalostuksen tuloksena saatava tuote on myös maataloustuote).

Tiedätkö sijaitseeko yrityksesi/toimipisteesi maaseutumaisella alueella? Käy katsomassa investointikohteesi sijainti Maamittauslaitoksen karttapalvelusta, karttapalveluun pääset tästä. Oleellista on siis, että investointi sijaitsee maaseutumaisella alueella, vaikka muita toimintoja olisi kaupunkimaisella alueella.

Yrityksen investointituen saajien valintaperusteet jakautuvat seuraaviin aihealueisiin:

1. Tuettavan toimenpiteen/yrityksen toimipaikan sijainti5 %
2. Tuettavan toimenpiteen tuloksena syntyvät työpaikat15 %
3. Tuettavan toimenpiteen alue-ja kerrannaisvaikutukset10 %
4. Tuettavan toimenpiteen vaikutus yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkina-alueeseen10 %
5. Tuettavan toimenpiteen vaikutus yrityksen toiminnan uudistumiseen30 %
6. Tuettavan toimenpiteen vaikutus yrityksen harjoittamaan yhteistyöhön mukaan lukien kytkennät laajempiin kehittämiskokonaisuuksiin20 %
7. Lisäpisteet tuettavasta toimenpiteestä tunnistettavissa olevista muista erityispiirteistä10 %

Investointitoimenpiteet voivat saada jokaisesta aihealueesta 0-3 pistettä. Otetaan esimerkiksi suunnitellun investointitoimenpiteen tulksena syntyvät työpaikat: jos toimenpiteellä on merkittävä työllistävä vaikutus, toimepide saa kolme pistettä, jos toimenpiteellä on kohtuullinen työllistävä vaikutus, toimenpide saa kaksi pistettä ja niin edelleen. Sulkeissa esitetyt luvut osoittavat valintaperusteiden painotuskertoimet.

Selvitä julkisen rahoituksen rahoituskelpoisuutesi maksuttomalla pikatestillämme. Pikatestin pääset täyttämään TÄSTÄ.

Miten ja milloin yritystukea voi hakea?

Maaseudun yritystukia haetaan hakijayrityksen toimialueen ELY-keskukselta tai vaihtoehtoisesti paikalliselta Leader-toimintaryhmältä. Hakemuksen voi täyttää valtion Hyrrä-asiointipalvelussa, jossa haetaan varsinaisen hakemuksen jättämisenja myönteisen tukipäätöksen saamisen jälkeen myös yritystuen maksua.

Voit tarkastaa oman ELY-alueesi vuoden 2022 valintajaksot oheisesta linkistä, valintajaksoihin pääset TÄSTÄ.

Erillishaku: Maaseudun investoinnit EU:n elpymisrahoilla

Maaseutumaisella alueella toimivat mikro- ja pienyritykset voivat saada investointitukea resurssitehokkaan teknologian ja ympäristöystävällisten energiaratkaisujen hankintaan. Tuki on osa EU:n elpymisrahastoam johon on kohdistettu noin 210 miljoonaa euroa koronakriisistä selviytymiseen, ja maaseudun yritysten kehittämiseen elpymisvaroja osoitettiin 26 miljoonaa euroa. Elpymisvaroja kohdennetaan toimiin, jotka edistävät vihreää taloutta, digitaalisuutta ja sosioekonomista kestävyyttä. Tukiprosentti 30-50%.

tuettavia kohteita ovat esimerkiksi:

  • uuden biokaasuntuotantolaitoksen tai -yksikön rakentamiseen (ei maatalouskäyttöön)
  • uusiutuvaa energiaa tuottavan laitoksen uudistamiseen
  • siirtymiseen uusiutuvaan energiaan tai uusiutuvan energian käytön lisäämiseen (esim. aurinkopaneelit ja lämpöpumppuratkaisut)
  • yrityksen energia- ja materiaalitehokkuutta parantavien uusien laitteiden hankkimiseen ja tuotannon tehostamiseen parhaan käyttökelpoisen uuden tekniikan (BAT) ja digitalisaation avulla

Investoinnit voivat olla aineellisia tai aineettomia investointeja.

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Kuten edellä mainittu, investointituen saamisen edellytyksenä on, että tuettavilla investoinneilla on olennainen merkitys yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle. Aina ei välttämättä ole täysin selvää, millainen merkitys tai hyöty mistäkin investoinnista voisi olla esimerksi juuri toimintaansa aloittavalle yritykselle. Investoinnin toteutettavuustutkimus voi toimia apuna tämänkaltaisissa ongelmissa.

Maaseudun yritystukea voidaan myöntää investoinnin toteutettavuustutkimukseen eli investoinnin edellytysten ja toteuttamisen selvittämiseen asiantuntijapalveluita hyödyntäen. Toteutettavuustutkimuksella voi selvittää esimerkiksi, onko koneiden hankkiminen järkevämpää käytettynä vai uutena. Koska toteutettavuustutkimuksessa vasta selvitetään, onko tietyn investoinnin tekeminen kannattavaa, ei tuen saaminen edellytä saajaa tutkittavana olevan investoinnin toteuttamiseen. Tukiprosentti on joko 40 % tai 50 %.

Selvitä julkisen rahoituksen rahoituskelpoisuutesi maksuttomalla pikatestillämme. Pikatestin pääset täyttämään TÄSTÄ.

Muut investointituet – haettavissa myös kaupunkimaiselle alueelle

Myös kaupunkimaisella alueella toimiville yrityksille on erilaisia investointitukia haettavissa. Osa on haettavissa jatkuvasti ja osa hauista on ajallisesta rajattuja. Listasimme myös muutaman rahoituksen, joiden haku on jo sulkeutunut.

ELY-keskus: Yrityksen kehittämisavustus investointiin

Haku aukeaa EU-rakennerahastokauden auettua, haku aukeaa luultavasti kevään 2022 aikana. Avauduttuaan haettavissa useimmista ELY-keskuksista, pois lukien ainakin Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa. Tukiprosentti 15-35%.

Business Finland: Akkuteollisuuden pilotointi-, demonstraatio- ja investointihankkeet

Pilotointi-, demonstraatio- ja investointihankkeilla tavoitellaan merkittäviä vihreää siirtymää tukevia tuotannollisia avauksia Suomen akkuteollisuuden kilpailukyvyn kasvattamiseksi erityisesti akkumateriaalien, akkujen valmistuksen, uudelleen käytön ja kierrätyksen alueella. Haku sulkeutuu 31.3.2022.

Business Finland: Rakennettu vähähiilinen ympäristö

Tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa, toimintatapojen muutosta ja lisätä tuottavuutta. Vuonna 2022 myönnettävän rahoituksen osalta hakemus on jätettävä viimeistään 31.3.2022.

Business Finland / Työ- ja elinkeinoministeriö: Energiatuki

Energiatuki on tarkoitettu energiatehokkuutta ja uusien teknologioiden käyttöönottoa edistävien selvitys- ja investointihankkeiden toteuttamiseen. Hankkeiden tukiprosentti määräytyy investoitavan teknologian tason mukaan ja on investoinneissa 10-25 %. Selvityshankkeissa tukiprosentti on 40-50 %.

Innovaatiorahasto: Innovatiivisiin teknologioihin ja suurin lippulaivahankkeisiin Euroopassa

Tavoite on auttaa yrityksiä investoimaan puhtaaseen energiaan ja teollisuuteen talouskasvun lisäämiseksi ja paikallisten tulevaisuudessakin relevanttien työpaikkojen luomiseksi, sekä vahvistaa Euroopan teknologista johtoasemaa globaalissa mittakaavassa.

ELY-keskus: Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma 2020 – 2022

Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä niihin liittyviä investointeja. Aiemmin myönnettyjen tukiprosentti vaihtelee 35-75% välillä.

Työ- ja elinkeinoministeriö: Kiertotalouden investointituki

Ei haettavissa tällä hetkellä.

Business Finland: Kiertotalouden investointituki

Ei haettavissa tällä hetkellä.

Business Finland: Kierrätys- ja uudelleenkäyttöinvestoinnit

Ei haettavissa tällä hetkellä.

Kuten huomaat on erilaisia investointitukia useita (meiltäkin on voinut muutama unohtua), uusia tulee tasaisesti ja aiemmin haussa olleita hakuja päättyy. Vaikka päivitämme tätä artikkelia uusien instrumenttien ilmaantuessa, on tärkeää on pysyä kartalla haettavissa olevista rahoituksista. Työkalumme tähän on GrantedAI, josta voit lukea enemmän TÄSTÄ.


Haluatko keskustella tästä aiheesta tai yleisesti julkisen rahoituksen mahdollisuuksista?

Siinä tapauksessa voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme varaamalla maksuttoman rahoituskonsultoinnnin kanssamme:

Varaa maksuton rahoituskonsultointi TÄSTÄ »

Lataa maksuton PK-yrityksen rahoitusopas

Millaista julkisrahoitusta ja tukea PK-yrityksen kehittämiseen on olemassa? Tiesitkö, että esimerkiksi palvelumuotoiluun on mahdollista saada julkista tukirahoitusta? Kevyen tutkimuksemme mukaan 88 % yrityksistä ei tätä tiedä.