Tukirahoitus tarkoittaa taloudellista tukea, jota julkinen sektori, kuten valtio tai Euroopan unioni, myöntää yrityksille erilaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä tuki voi olla esimerkiksi suoria avustuksia, lainoja edullisin ehdoin tai takauksia. Tukirahoituksen tavoitteena on usein edistää taloudellista kehitystä, innovaatioita, työllisyyttä tai ympäristönsuojelua. Tukirahoitus voi olla kohdennettua tietyille toimialoille tai yrityksen kehitysvaiheille, ja se on usein sidottu tiettyihin ehtoihin ja kriteereihin, jotka yrityksen on täytettävä saadakseen tukea.

Tukirahoitus yrityksen rahoituksen osana

Yrityksen rahoitus koostuu monista eri lähteistä, ja tukirahoitus on yksi niistä. Se on erityisen tärkeä pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille), jotka saattavat kohdata haasteita perinteisen pankkirahoituksen saamisessa. Tukirahoitus voi tarjota näille yrityksille mahdollisuuden saada rahoitusta, jota ne eivät muuten saisi, ja se voi olla ratkaiseva tekijä yrityksen kasvun ja kehityksen kannalta. Tukirahoitus voi myös vähentää yrityksen rahoitusriskiä, koska se voi olla osittain tai kokonaan palauttamaton tuki, joka ei lisää yrityksen velkataakkaa.

Tukirahoituksen avulla PK-yritykset voivat toteuttaa kriittisiä kehityshankkeita

Kun yritys hakee kehityshankkeelleen kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta, tukirahoitus on usein keskeinen osa rahoituspakettia. Julkiset rahoittajat, kuten Business Finland tai ELY-keskukset Suomessa, tarjoavat tukirahoitusta yritysten kehityshankkeisiin, jotka tähtäävät esimerkiksi tuotekehitykseen, kansainvälistymiseen tai uusien markkinoiden valloittamiseen. Tällainen tukirahoitus voi kattaa osan hankkeen kustannuksista, mikä madaltaa yrityksen kynnystä investoida uusiin innovaatioihin ja kasvustrategioihin.

Hakuprosessissa yrityksen on esitettävä selkeä suunnitelma kehityshankkeelleen ja osoitettava, miten hanke tukee rahoittajan tavoitteita. Lisäksi yrityksen on usein kyettävä rahoittamaan osa hankkeesta omilla varoillaan tai muulla rahoituksella. Tukirahoituksen saaminen voi olla kilpailtua, ja hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomiota hankkeen innovatiivisuuteen, toteutettavuuteen ja potentiaaliseen vaikutukseen yrityksen kasvuun ja kilpailukykyyn.

Tukirahoituksen avulla yritykset voivat siis toteuttaa kehityshankkeita, jotka voivat olla kriittisiä niiden pitkän aikavälin menestyksen kannalta, mutta jotka ilman tukirahoitusta jäisivät ehkä toteuttamatta. On tärkeää, että yritykset ymmärtävät tukirahoituksen ehdot ja raportointivelvoitteet, sillä nämä ovat olennainen osa rahoituksen myöntämisen ja käytön valvontaa.

Haluatko lisätietoa yrityksenne tukirahoitusmahdollisuuksista?  Varaa maksuton asiantuntijakonsultointi.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.