ELY-keskus tukee poikkeustilannerahoituksella 1–5 hlöä työllistäviä yhtiöitä 31.3. alkaen. Business Finland on jakanut häiriörahoitusta jo hieman toista viikkoa. Nyt lisäapuja varsinkin alueelliseen toimintaan ja henkilöstökooltaan kevyempiin yhtiöihin tarjoaa jatkossa ELY-keskus ja 27.3.2020 julkaistu poikkeustilannerahoitus. Pienyhtiöiden tilannetta pyritään suoran tukirahoituksen lisäksi avustamaan myös vielä aiempaakin edullisemmin hankittavilla Analyysi- ja Konsultointi-palveluilla.

Haku on sulkeutunut 8.6.2020.

Ohessa kevyt yhteenveto hakuun tulevista instrumenteista

Tuotteet on kohdistettu koronavirusepidemiasta aiheutuneisiin markkina- ja tuotantohäiriöihin. Tavoitteena on yksinkertaisesti tukea yrityksiä epidemian aiheuttamien negatiivisten vaikutusten keventämiseksi sekä kannustaa yhtiöitä työllistämään edelleen.

Avustus on kohdistettu yritysmuodosta riippuen yhtiöille, jotka työllistävät vähintään yhden ja enintään viisi (5) henkilöä, joiden toiminta kärsii tilapäisestä markkina- tai tuotantohäiriöstä ja joilla on tarkoituksena uudistaa ja vahvistaa osaamistaan. Huomionarvoista on, että yksinyrittäjille ollaan sorvaamassa omaa rahoituspakettiaan, sillä kyseinen rahoitus vaatii vähintään yhden työntekijän.

Rahoitus on kokonaisuudessaan de minimis -tukea, joten kiintiössä tulee olla tilaa, jotta hakeminen on mahdollista.

Mikäli olet kiinnostunut keskustelemaan asiantuntija-avusta rahoitusprosessiin liittyen, niin asiantuntijamme Jari Hakanen (0400 555 033) ja Niku Raatikainen (040 060 3381) palvelevat puhelimitse ja sähköpostilla.

Avustus on kaksivaiheista

Tilanneanalyysi

Tilanneanalyysi on tarkoitettu yrityksen toiminnan, uusien liiketoimintojen ja palvelutuotannon organisoimiseen. Kustannuksiksi kelpaavat henkilöstön palkkakulut sivukuluineen. Rahoituksessa yritys voi hakea tukea enintään 10 000 € (80 % avustuksen laskennallisista kustannuksista), josta ennakkona voidaan maksaa 70 %.

  • Tilanneanalyysi-tuki
  • Maks. 10 000 € (80 % avustuksen laskennallisista kustannuksista
  • Ennakko maks. 70 %
  • Pääasiassa henkilöstön palkkakuluihin

Kehittämistoimenpiteet

Kehittämistoimenpide-vaiheessa yritys toteuttaa laajempia kehittämistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on petrata yhtiön kykyä selvitä ja kukoistaa koronaepidemiasta aiheutuvista markkina- ja tuotantohäiriötilanteista huolimatta ja erityisesti epidemian päätyttyä.

Keskeisiä toimenpiteitä kehittämisvaiheessa ovat liiketoiminnan uudelleensuuntaamiseen, alihankintaverkoston kehittämiseen, tuotannon uudelleenorganisointiin, tuotekehitykseen ja osaamisen vahvistamiseen liittyvät investoinnit. Lähtökohtaisesti yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan liittyviä kustannuksia tuella ei voida subventoida.

Rahoituksessa yritys voi hakea tukea enintään 100 000 € (80 % avustuksen laskennallisista kustannuksista), josta ennakkona voidaan maksaa 70 %.

Hyväksyttäviä kustannuksia hankkeissa ovat yrittäjien ja henkilöstön tosiasialliset palkat, ulkopuoliset palvelut, tuotekehitysliitännäiset henkilöstökoulutukset sekä kehittämisliitännäiset raaka-aineet ja puolivalmisteet.

  • Kehittämistoimenpiteet-tuki
  • Maks. 100 000 € (80 % avustuksen laskennallisista kustannuksista)
  • Ennakko maks. 70 %
  • Pääasiassa henkilöstön palkkakuluihin, ostoihin, koulutukseen sekä raaka-aineisiin ja puolivalmisteisiin

Edellytykset ja haun avautuminen

Hakemuslomake avustusten hakemista varten avautuu 31.3.2020. Hakemuksen jättävillä yhtiöillä tulee olla koronaviruksesta johtuva tilapäinen haaste, jota se pyrkii uudistamisen ja vahvistamisen kautta ratkomaan. Lisäksi rahoittaja arvioi yrityksen kannattavan toiminnan edellytyksiä jatkossa.

Haku on sulkeutunut 8.6.2020.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.