Julkisen rahoituksen hakeminen on monimutkainen prosessi, joka vaatii yrityksiltä huolellista suunnittelua ja yksityiskohtien hallintaa. Tärkeä osa tätä prosessia on purkulausekkeen sisällyttäminen sopimuksiin.

Mikä on purkulauseke?

Yleisesti purkulauseke on ehto, joka mahdollistaa sopimuksen peruuttamisen tietyissä ennalta määritellyissä olosuhteissa. Seuraavassa käsittelemme purkulausekkeena julkisen rahoituksen hakemiseen liittyvää purkulauseketta, jossa tilaaja pidättää oikeuden purkaa tilaus mikäli haettu julkinen tuki ei toteudu.

Purkulauseke on pakollinen, kun sovitaan asioista ennen projektin alkua. Business Finlandin ohjeesta suora poiminta:

Jos tilaus on tehty ennen projektin alkua, tilauksessa pitää olla purkulauseke. Tilauksessa pitää tällöin olla maininta, että tilaajalla on halutessaan oikeus purkaa tilaus, jos projekti ei toteudukaan.

Mistä ongelmat syntyvät?

Toteutuksesta keskustellaan usein jo ennen hakemuksen jättämistä. Tämä on perusteltua, sillä rahoituksen hakemisen kannalta on hyödyllistä kartoittaa toimijat osana projektin suunnitteluprosessia Tämä osoittaa yrityksen tehneen kotiläksynsä ja valmistautuneen huolella projektiin, johon rahaa haetaan. Monessa rahoitusinstrumentissa tarjoukset täytyy myös liittää osaksi rahoitushakemusta.

Usein toimittaja on yritykselle jo ennestään tuttu ja mahdollisesti yhteistyötä on tehty jo aiemmin. Tällaisessa tilanteessa tarkka sopiminen juuri rahoituksen kohteena olevaan projektiin kohdistuvasta työstä saattaa jäädä liian epämääräiseksi. Voi olla haastavaa eritellä, mitkä toiminnot kuuluvat uuteen rahoitettavaan projektiin. On välttämätöntä, että kaikki uuden projektin sopimukset laaditaan selkeästi ja niissä eritellään tarkasti projektin sisältö. Muuten riskeerataan hakemuksen läpimeno tai voidaan joutua maksamaan jo kerran myönnettyjä tukia takaisin.

Päivämäärien kanssa voi myös sattua inhimillisiä erheitä, joita rahoittaja ei voi katsoa sormien läpi. Heillä on tarkat säännöt. Jos laskuissa tai tuntikirjauksissa on virheellisesti merkitty päivämäärä, joka sijoittuu ennen projektin virallista alkamispäivää, se voi johtaa rahoituksen takaisinperintään. Purkulausekkeella varustettu sopimus suojaa taloudelliselta vastuulta näissä tapauksissa, sillä sopimus on luonnollisesti luotu ennen laskua tai tuntikirjausta ja näin asiakkaalla on perusteltu syy pyytää oikaisua laskuun/kirjaukseen.

Joissain tapauksissa inhimillinen erhe voi syntyä, kun hakemuksen jättöpäivämäärä ja projektin alkamispäivämäärä ovat eri, ja sopimus tehdään näiden välissä. Purkulauseke sopimuksessa huolehtii, että ongelmaa kulujen maksatuksessa ei tästä syystä tule.

Miten toimia?

Suosittelemme liittämään jo tarjouspyyntöön toimittajalle vaateen purkulausekkeesta.

Seuraava esimerkki purkulausekkeesta ei ole lakineuvo tai ohjeistus siitä miten sopiminen tulee suorittaa. Jos haluatte, niin yrityksenne omalla vastuulla voitte hyödyntää seuraavaa tekstiä haluamallanne tavalla:

Sopimuksen täytäntöönpano edellyttää julkisen rahoituksen saamista tarjouspyynnön kohteelle. Mikäli rahoitusta ei myönnetä, tilaajalla on oikeus purkaa tämä sopimus ilmoittamalla siitä toimittajalle kirjallisesti. Tilaaja ei tällöin ole velvollinen suorittamaan toimittajalle mitään kustannuksia, jotka liittyvät sopimuksen purkamiseen. Toimittajalla ei tämän sopimuksen puitteissa ole missään tapauksessa oikeutta tuottaa palvelua, toimittaa tuotteita tai muutenkaan tehdä laskutettavia toimenpiteitä ennen rahoittajalle ilmoitettua projektin virallista alkamispäivämäärää.

Grantsin ratkaisu sopimiseen

Grantsin toimittajapalvelussa voi kilpailuttaa julkisen rahoituksen projekteihin liittyviä hankintoja. Osana palvelua integroimme tarjouspyyntöön purkulausekkeen ja toimitamme kilpailutusdokumentaation rahoitusta hakevan yrityksen turvaksi.

Rahoitusten hakemiseen, ketjutukseen ja raportointiin liittyy valtava määrä yksityiskohtia, joiden kanssa autamme päivittäin suomalaisia kasvuyrityksiä, jotta yritykset voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.