Rahoitussuunnitelma on yrityksen taloudellisen suunnittelun peruskivi, joka kuvaa yksityiskohtaisesti, miten yritys aikoo hankkia tarvittavat varat toimintansa rahoittamiseen ja investointien toteuttamiseen. Se sisältää tiedot sekä olemassa olevista että tulevista rahoituslähteistä, kuten omasta pääomasta, lainoista, avustuksista ja sijoittajien pääomasta. Rahoitussuunnitelmaan kirjataan myös ennusteet tuloista ja menoista, kassavirrasta sekä arviot pääoman tarpeesta ja sen käytöstä.

Rahoitussuunnitelman merkitys yrityksen rahoituksessa

Rahoitussuunnitelma on olennainen osa yrityksen rahoituksen hallintaa. Se auttaa yritystä hahmottamaan taloudellisen tilanteensa, suunnittelemaan tulevaisuutta ja varautumaan mahdollisiin riskeihin. Rahoitussuunnitelman avulla yritys voi myös osoittaa sidosryhmille, kuten pankkeille, sijoittajille ja muille rahoittajille, että sillä on selkeä käsitys rahoituksen tarpeestaan, käytöstään ja takaisinmaksukyvystään. Hyvin laadittu rahoitussuunnitelma lisää luottamusta yrityksen toimintaan ja parantaa sen mahdollisuuksia saada rahoitusta.

Rahoitussuunnitelman rooli julkisen kasvurahoituksen hakemisessa

Kun yritys hakee kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta, kuten Business Finlandilta tai ELY-keskukselta, rahoitussuunnitelman merkitys korostuu. Julkiset rahoittajat edellyttävät yksityiskohtaista ja realistista suunnitelmaa siitä, miten yritys aikoo käyttää myönnettävät varat ja miten rahoitus tukee yrityksen kehityshankkeita ja kasvutavoitteita. Rahoitussuunnitelman tulee sisältää selkeät laskelmat hankkeen kustannuksista, rahoituslähteistä ja odotetuista hyödyistä.

Julkisen rahoituksen hakuprosessissa rahoitussuunnitelma toimii näyttönä yrityksen kyvystä hallita rahoitusta ja toteuttaa suunniteltu kehityshanke. Se on myös väline riskien arvioinnille ja hallinnalle, sillä julkiset rahoittajat arvioivat rahoitussuunnitelman perusteella hankkeen toteutettavuutta ja taloudellista kannattavuutta. Tarkka ja realistinen rahoitussuunnitelma voi merkittävästi lisätä mahdollisuuksia saada rahoitusta, sillä se osoittaa, että yritys on sitoutunut hankkeeseensa ja sillä on kykyä johtaa sitä taloudellisesti vastuullisesti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että rahoitussuunnitelma on keskeinen työkalu yrityksen rahoituksen hallinnassa. Se on välttämätön osa rahoituksen hakemista ja myöntämistä, erityisesti kun kyseessä on julkisen sektorin tarjoama kasvurahoitus. Laadukas rahoitussuunnitelma auttaa yritystä osoittamaan rahoittajille sen kyvyn toteuttaa kehityshankkeita ja kasvaa kestävästi.

Haluatko lisätietoa yrityksenne tukirahoitusmahdollisuuksista?  Varaa maksuton asiantuntijakonsultointi.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.