Hallituksen esitys eduskunnalle

Hallitus on tehnyt esityksen eduskunnalle, jolla pyritään tukemaan ravintoloita työllistämään ja hyvittämään kustannuksia, jotka ovat olleet vaikeasti sopeutettavissa. Ravintoloiden sulkeutumisen edellytyksenä eduskunnalla oli kustannusten kohtuullinen kompensointi, joilla voidaan lieventää rajoituksen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia.

Ravintoloiden kaksiosainen tuki

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu mallia, joka koostuu kaksiosaisesta tuesta: hyvitykseen toiminnan rajoittamisesta ja uudelleen työllistämisen tuesta. Tuen määrä määräytyy yrityskohtaisesti sen koon ja liiketoiminnan laajuuden perusteella.

On arvioitu, että kahden kuukauden aikainen hyvitys toiminnan rajoittamisesta kustantaa valtiolle 83 miljoonaa euroa. Uudelleen työllistämisestä taas on arvioitu aiheutuvan 40 miljoonan euron kustannukset, jos tuella työllistetään 40 000 työntekijää. Kokonaisuudessaan tukien kustannusvaikutus on yhteensä 123 miljoonaa euroa. Molemmat tuet myöntää ja maksaa kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

1)Hyvitys toiminnan rajoituksista?

Hyvitystä maksetaan 4.4.2020–31.5.2020 väliseltä ajalta, jolloin rajoitukset ovat olleet voimassa. Hyvitykseen vaikuttaa, kuinka paljon huhtikuun myynti on laskenut verrattuna tammi-helmikuun myyntiin. Tarkoituksena on hyvittää joustamattomia juoksevia kustannuksia kuten vuokrat, joita ei voi sopeuttaa rajoituksen aikana. Kohtuullinen kompensaatio myynnin laskusta on 15 %.

Hyvitys suoritetaan joukkomaksatuksena. Maksu suoritetaan yrityksen verottajalle ilmoittamalle tilille kuten esimerkiksi veronpalautukset. Yrityskohtainen hyvityksen määrä lasketaan yrityksen maksamien ALV-tietojen perusteella, jotka saadaan verohallinnolta. Hyvityksen saamiseksi ei tarvitse tehdä erillistä hakemusta pääsääntöisesti.

Esimerkki hyvityksestä:

Tammi-helmikuun kuukausimyyntiMyynnin lasku huhtikuussaHyvitysosuusHyvitys
100 000€75%15%11 250€/kk
1 000 000€50%15%75 000€/kk

Hyvityksen määrä voi olla enintään 500 000 euroa. Tukimallissa on leikkuri yrityksille, joiden keskimyynti on tammi-helmikuun aikana ollut yli miljoona euroa. Miljoonan ylittävältä osuudelta kompensoidaan 5 %. Leikkurilla pyritään varmistamaan, että suurten toimijoiden hyvitykset eivät nousisi kohtuuttoman korkeiksi. Leikkurin takia suuret yhtiöt saavat suhteessa vähemmän kuin pienet yhtiöt. Hyvityksen määrästä vähennetään ELY-keskukselta tai Business Finlandilta saadut koronaan perustuvat tuet.

2)Uudelleentyöllistämisen tuki

Uudelleentyöllistämisen tuella pyritään helpottamaan työntekijöiden työllistämistä ja toiminnan käynnistämistä epävarmassa toimintaympäristössä, jossa ei vielä tiedetä, alkavatko asiakkaat käymään ravintoloissa. Tuki myönnetään yritykselle erillisellä hakemuksella

Yrityksillä on mahdollisuus saada 1000 euroa jokaista palkattua työntekijää kohden. Yrityksen tulee kuitenkin maksaa työntekijälle vähintään 2500 euroa palkkaa seuraavan kolmen kuukauden aikana rajoituksien päättymisen jälkeen. Tukea voidaan myötää yritykselle vain sen verran kuin yrityksellä on ollut laskennallisesti kokoaikaisia työntekijöitä ennen korona kriisin alkua. Tukea myönnetään yrityksille kuitenkin enintään 800 henkilöstä. .

Hallituksen tiedottaminen

Hallituksella on tavoitteena saada laki voimaan mahdollisimman pian.  Lain voimaantulo edellyttää, että Euroopan komissio hyväksyy lakiehdotukseen sisältyvän valtiontuen. Lain voimaantulosta ja ohjeistuksesta tuen ja hyvityksen hakemiseksi Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa vielä erikseen.

Mikäli haluat keskustella aiheesta asiantuntijamme kanssa, niin varaa maksuton keskustelutuokio TÄSTÄ »

Lataa maksuton PK-yrityksen rahoitusopas

Millaista julkisrahoitusta ja tukea PK-yrityksen kehittämiseen on olemassa? Tiesitkö, että esimerkiksi palvelumuotoiluun on mahdollista saada julkista tukirahoitusta? Kevyen tutkimuksemme mukaan 88 % yrityksistä ei tätä tiedä.