Ravintoloille on kohdistettu oma väliaikainen tuki koronatilanteeseen. Tuen avulla pyritään tukemaan ravintoloita työntekijöidensä uudelleentyöllistämisessä sekä vaikeasti sopeutettavissa olevien kustannusten hyvittämisessä.

Haku on avautunut 5.6.

Ravintoloiden kaksiosainen tuki

Ravintolatukimalli koostuu kahdesta toisiaan täyydentävästä osasta: hyvityksestä toiminnan rajoittamisesta ja uudelleentyöllistämisen tuesta. Yrityksen on mahdollista saada molempia. Tuen määrä määräytyy yrityskohtaisesti sen koon ja liiketoiminnan laajuuden perusteella.

On arvioitu, että kahden kuukauden aikainen hyvitys toiminnan rajoittamisesta kustantaa valtiolle 83 miljoonaa euroa. Uudelleen työllistämisestä taas on arvioitu aiheutuvan 40 miljoonan euron kustannukset, jos tuella työllistetään 40 000 työntekijää. Kokonaisuudessaan tukien kustannusvaikutus on yhteensä 123 miljoonaa euroa. Molemmat tuet myöntää ja maksaa kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

1) Hyvitys toiminnan rajoittamisesta

Hyvitystä maksetaan 4.4.2020–31.5.2020 väliseltä ajalta, jolloin rajoitukset ovat olleet voimassa. Hyvitykseen vaikuttaa, kuinka paljon huhtikuun myynti on laskenut verrattuna tammi-helmikuun myyntiin. Tarkoituksena on hyvittää joustamattomia juoksevia kustannuksia kuten vuokrat, joita ei voi sopeuttaa rajoituksen aikana. Kohtuullinen kompensaatio myynnin laskusta on 15 %.

Hyvitys suoritetaan joukkomaksatuksena. Maksu suoritetaan yrityksen verottajalle ilmoittamalle tilille kuten esimerkiksi veronpalautukset. Yrityskohtainen hyvityksen määrä lasketaan yrityksen maksamien ALV-tietojen perusteella, jotka saadaan verohallinnolta. Hyvityksen saamiseksi ei tarvitse tehdä erillistä hakemusta pääsääntöisesti.

Esimerkki hyvityksestä:

Tammi-helmikuun kuukausimyyntiMyynnin lasku huhtikuussaHyvitysosuusHyvitys
100 000€75%15%11 250€/kk
1 000 000€50%15%75 000€/kk

Hyvityksen määrä voi olla enintään 500 000 euroa. Tukimallissa on leikkuri yrityksille, joiden keskimyynti on tammi-helmikuun aikana ollut yli miljoona euroa. Miljoonan ylittävältä osuudelta kompensoidaan 5 %. Leikkurilla pyritään varmistamaan, että suurten toimijoiden hyvitykset eivät nousisi kohtuuttoman korkeiksi. Leikkurin takia suuret yhtiöt saavat suhteessa vähemmän kuin pienet yhtiöt. Hyvityksen määrästä vähennetään ELY-keskukselta tai Business Finlandilta saadut koronaan perustuvat tuet.

2) Uudelleentyöllistämisen tuki

Uudelleentyöllistämisen tuella pyritään helpottamaan työntekijöiden työllistämistä ja toiminnan käynnistämistä epävarmassa toimintaympäristössä, jossa ei vielä tiedetä, alkavatko asiakkaat käymään ravintoloissa. Tuki myönnetään yritykselle erillisellä hakemuksella

Yrityksillä on mahdollisuus saada 1000 euroa jokaista palkattua työntekijää kohden. Yrityksen tulee kuitenkin maksaa työntekijälle vähintään 2500 euroa palkkaa seuraavan kolmen kuukauden aikana rajoituksien päättymisen jälkeen. Tukea voidaan myötää yritykselle vain sen verran kuin yrityksellä on ollut laskennallisesti kokoaikaisia työntekijöitä ennen korona kriisin alkua. Tukea myönnetään yrityksille kuitenkin enintään 800 henkilöstä.

Hakeminen

Tukea haetaan KEHA-keskuksen kautta ensisijaisesti sähköisessä asiointipalvelussa. Hakuohjeet ja lisätietoa on täällä.

Haku on avautunut 5.6. Haku on avoinna seuraavasti:

  1. Hyvitys toiminnan rajoittamisesta: 31.8.2020 saakka
  2. Tuki uudelleentyöllistämiseen: 31.10.2020 saakka

Mikäli haluat keskustella aiheesta asiantuntijamme kanssa, niin varaa maksuton keskustelutuokio TÄSTÄ »

Teksti päivitetty 8.6.2020.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.