REACT-EU-toimenpiteillä tuetaan alueiden elpymistä koronapandemiasta. Varoja myönnettiin lähes 255,4 miljoonaa euroa käytettäväksi käynnissä olevaan, Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020, Suomen rakennerahasto-ohjelmaan.

Rahoitus myönnetään yrityksille ELY-keskuksen Kehittämisavustuksen kautta. Alueellisesti ELY-keskuksilla voi olla lisäpainotuksia esimerkiksi kansainvälistymisen osalta. Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille.

Avustuksen haku on määräaikainen, kestäen 26.2.-31.8.2021. (alunperin hakuajan piti päättyä 31.5.2021)

Tukea suunnataan yrityksille, jotka toimivat seuraavilla toimialoilla:

 • teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut,
 • kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset,
 • hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset.

Tuettavat kehittämistoimenpiteet:

 • kehitetään vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä
 • kehitetään kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja edistetään uuden teknologian käyttöönottoa
 • kehitetään digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa
 • kehitetään liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä
 • Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

Yleisesti voi todeta, että React-Eu:ssa tuetaan normaalien rahoituslinjausten mukaan, eli painotus ostopalveluissa ja palkkakuluissa pääosin uuden henkilön palkkoja.

Muita keskeisiä asioita:

 • Hankekoot usein 150-200 000€, huom. esim. Varsinais-Suomessa maksimituki 50 000€
 • Jos käynnissä ELY:n tai BF:n hanke, on tuen saaminen erittäin epätodennäköistä. Jos aiemmin saanut ELY:n kehittämisavustusta, on tuen saaminen todennäköisesti vaikeaa
 • Edellytetään päätoimista yrittäjyyttä
 • Oma pääoma tulee olla plussalla
 • Omarahoitus pitää olla kunnossa, eli periaatteessa projekti tulee olla toteutettavissa ilman tukea
 • Verovelka ok, jos on sovittu maksuohjelma, josta on pidetty kiinni
 • Tukihakemukset menevät samassa jonossa normaalin kehittämisavustuksen kanssa; eli ELY päättää, meneekö hakemukset React EU:n vai normaalin kehittämisavustuksen jonoon
 • Yritysten kehittämishankkeissa tukitaso voi olla kehittämistoimenpiteissä enintään 50 % ja investoinneissa yrityskoosta, tukialueesta ja hankkeen sisällöstä riippuen 10-35 % hyväksyttävistä kustannuksista
 • Tuki EI ole de minimis -tukea
 • Tuki haettava 31.8.2021 mennessä
 • Kehittämishanke toteutettava 31.8.2023 mennessä

Alla vielä maakunnallinen taulukko rahanjaosta, jossa on kehystettynä EAKR, joka rahoittaa yritysten hankkeita. (Lähde: tem.fi).

Heräsikö kiinnostus tukea kohtaan?

Asiantuntijamme auttavat kysymyksissäsi sekä tarpeen tullen myös hakemuksen muodostamisessa.

Mikäli olet kiinnostunut keskustelemaan aiheesta asiantuntijoidemme kanssa, niin alla listatut asiantuntijamme ovat mielellään avuksi. Tai varaa aika suoraan alla olevasta kalenterista.

Kiitos,
Grants Funding

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.