Sijoitetun pääoman tuotto, englanniksi Return on Investment eli ROI, on taloudellinen mittari, jota käytetään arvioimaan sijoituksen kannattavuutta tai vertaamaan eri sijoitusten tehokkuutta. ROI lasketaan jakamalla sijoituksen tuottama nettohyöty sijoitetulla pääomalla ja ilmaistaan yleensä prosentteina. Kaava on seuraava:

ROI (%) = (Nettohyöty / Sijoitettu pääoma) x 100

Nettohyöty tarkoittaa tässä yhteydessä sijoituksen tuottamaa voittoa, josta on vähennetty sijoituksen alkuperäinen kustannus. ROI on suosittu mittari, koska se on yksinkertainen ja joustava, ja sitä voidaan käyttää monenlaisten sijoitusten kannattavuuden arviointiin.

ROI yrityksen rahoituksessa yleisesti

ROI on keskeinen käsite yrityksen rahoituksessa, sillä se auttaa yrittäjiä ja sijoittajia arvioimaan, kuinka hyvin yrityksen käyttämä pääoma tuottaa lisäarvoa. Yrityksen näkökulmasta ROI:n avulla voidaan mitata yksittäisten projektien tai investointien tehokkuutta, ja se on tärkeä työkalu päätöksenteossa. Sijoittajat puolestaan käyttävät ROI:ta arvioidessaan yrityksen kykyä tuottaa voittoa sijoitetulle pääomalle ja päättäessään, kannattaako yritykseen sijoittaa.

ROI kehityshankkeelle kasvurahoitusta hakiessa

Kun yritys hakee kehityshankkeelle kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta, ROI:n merkitys korostuu. Julkiset rahoittajat, kuten Business Finland tai ELY-keskukset Suomessa, edellyttävät usein selkeää näkemystä siitä, kuinka hanke tuottaa taloudellista hyötyä ja edistää yrityksen kasvua. ROI:n laskeminen on osa hankkeen suunnittelua ja rahoitushakemuksen laatimista. Se auttaa osoittamaan, että kehityshanke on taloudellisesti järkevä ja että sille myönnettävät varat tuottavat odotetun tuloksen.

ROI:n avulla yritys voi esittää konkreettisia lukuja ja ennusteita hankkeen taloudellisista vaikutuista, mikä on vakuuttavaa rahoittajille. Lisäksi, kun yritys raportoi hankkeen etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, ROI:n seuranta osoittaa, onko hanke saavuttanut tavoitteensa ja miten se on vaikuttanut yrityksen taloudelliseen suorituskykyyn.

On tärkeää huomata, että julkiset rahoittajat arvostavat myös muita kuin taloudellisia hyötyjä, kuten innovaatioiden edistämistä, työllisyyden kasvua ja ympäristövaikutuksia. Siksi ROI:n rinnalla on hyvä esittää myös muita mittareita ja arvioita hankkeen laajemmista vaikutuksista.

Yhteenvetona, ROI on tärkeä mittari yrityksen rahoituksessa ja erityisen olennainen, kun haetaan julkista rahoitusta kehityshankkeille. Se auttaa yrityksiä osoittamaan hankkeen taloudellisen kannattavuuden ja on avainasemassa rahoituspäätösten saamisessa.

Haluatko lisätietoa yrityksenne tukirahoitusmahdollisuuksista?  Varaa maksuton asiantuntijakonsultointi.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.