Koska olen lähes vakuuttunut, että et halua käyttää aikaasi Business Finlandin ja Työ- ja elinkeinoministeriön tuottamia raportteja lueskellen, ajattelin kasata sinulle kevyesti pureksittavan paketin. Toivon, että tekstini perusteella kuvasi tukirahoituskentästä tarkentuu ja saa uutta perspektiiviä. Ehkä jopa motivaatiosi ottaa askel kohti hankehakua kasvaa. Pidetään peukkuja.

Business Finlandin vuosi 2017

Business Finland on kansainvälistymis- ja rahoituspalveluita tarjoava toimija, joka syntyi teknologiarahoittaja Tekesin ja Finpron yhdistäessä voimansa. Rahoitus keskittyy erilaisiin tuki- ja lainapohjaisiin instrumentteihin. Toimija pyrkii palvelemaan erityisesti kasvukykyisiä ja -haluisia yhtiöitä.

Innovaatiorahoituksen volyymi

 • Haettu rahoitus: 733 M€
 • Myönnetty rahoitus: 510 M€
 • Rahoitushakemuksia: 6300 kpl
 • Myönnettyjä rahoituspäätöksiä: 4485 kpl

Käytännössä tämä tarkoittaa, että keskimääräisen myönnetyn rahoituksen koko on 113 712 €, hakemusten läpimenoprosentti on 71 % ja jokaista haettua tukieuroa vastaan myönnetään 69 senttiä. Keskiarvosumman osalta on tärkeää huomioida hankkeiden kokoluokkavaihtelut, jotka ovat merkittäviä ja näin ollen hämäävät jonkin verran.

Rahoituksen kohteet

 • Yritykset: 398 M€
  • Pk-yritykset: 292 M€
  • Startup-yritykset: 142 M€
 • Tutkimus: 112 M€

Tästä on luonnollisesti helppo laskea, että yrityskenttä on kerännyt 78 % rahoituseuroista. Yrityksiin kohdistetuista euroista taas pk-yrityksiin on syydetty 73 % ja startuppeihin 35 %.

ELY-keskusten yritysrahoitus vuonna 2017

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat valtionhallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia ja ovat merkittäviä alueiden kehittäjiä ja EU-rahoituksen myöntäjiä.

Yritysrahoituksen volyymi

 • Yritysten kehittämisavustus: 88 M€ (797 kpl)
 • Toimintaympäristön kehittämisavustus: 2 M€ (19 kpl)
 • Yritysten kehittämispalvelut: 9 M€ (2305 kpl)

Kehittämisavustusta on siis myönnetty keskiarvolla noin 110 000 € / hanke, toimintaympäristön kehittämisavustusta 105 000 € / hanke ja kehittämispalveluja 3900 € / hanke.

Kehittämisavustukset yrityskoon mukaan

 • Mikroyritykset: 24,6 M€ (419 kpl)
 • Pienyritykset: 41,2 M€ (287 kpl)
 • Keskisuuret yritykset: 22,9 M€ (91 kpl)
 • Suuryritykset: 0 € (0 kpl)

Ainakin kehittämisavustusten osalta eurot ovat kohdistuneet täydellä painollaan pk-sektoriin. Mikroyritysten keskimääräinen rahoitus on ollut 58 700 € / hanke. Pienyritysten vastaava rahoitus on ollut kooltaan 143 000 € / hanke. Lopulta vielä keskisuuret yritykset ovat hyötyneet keskiarvolla 251 000 € / hanke. Hankkeiden kokoluokat luonnollisesti vaihtelevat merkittävästi, kun katsellaan, kohdistuuko kehittämisavustus investointiin vai yleiseen liiketoiminnan kehittämiseen.

Toivottavasti tonkimani luvut laajensivat käsitystäsi kokonaistilanteesta ja sen jakautumisesta erilaisille alueille. Lisätietoa löydät Business Finlandin julkaisuista ja TEM:n muodostamista raporteista.

Terkut,

Aki

P.S. Lisätietoa varsinaisista tuki-instrumenteista saat vaikkapa kirjoittamistamme oppaista, jotka löydät materiaaleista tai alta linkistä.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.