Tase on yrityksen taloudellisen tilan yhteenveto, joka kuvaa tiettynä ajankohtana yrityksen varojen ja velkojen määrää. Tase jakautuu kahteen osaan: taseen vastaavaa-puoleen ja taseen vastattavaa-puoleen. Vastaavaa-puoli kertoo yrityksen varat, kuten käteisen, saamiset, varastot ja pitkäaikaiset sijoitukset. Vastattavaa-puoli puolestaan esittää yrityksen omat pääomat, velat ja varaukset. Taseen perusperiaate on, että vastaavien ja vastattavien summa on aina yhtä suuri, mikä kuvaa taloudellisen tasapainon periaatetta.

Miten tase liittyy yrityksen rahoitukseen

Tase on keskeinen työkalu yrityksen rahoituksen hallinnassa ja suunnittelussa. Se antaa sidosryhmille, kuten sijoittajille, lainanantajille ja yhteistyökumppaneille, kattavan kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta ja vakavaraisuudesta. Taseen avulla voidaan arvioida yrityksen kykyä selviytyä velvoitteistaan ja investointien rahoittamisesta. Taseen tunnusluvut, kuten omavaraisuusaste, maksuvalmius ja velkaantumisaste, ovat keskeisiä mittareita, joita käytetään arvioitaessa yrityksen rahoituksellista terveyttä ja rahoituksen saatavuutta.

Taseen merkitys haettaessa kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta

Kun yritys hakee kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta, kuten Business Finlandilta tai ELY-keskukselta, taseen rooli korostuu. Julkiset rahoittajat arvioivat taseen perusteella yrityksen taloudellista kykyä toteuttaa kehityshanke ja sen jälkeiset toimenpiteet. Taseen tietojen avulla rahoittaja voi arvioida yrityksen rahoitusrakennetta, riskienhallintaa ja investointien toteuttamiskykyä. Erityisesti oma pääoma, joka kuvastaa yrityksen itsensä kerryttämiä varoja, on tärkeä indikaattori yrityksen taloudellisesta sitoutumisesta hankkeeseen. Lisäksi julkiset rahoittajat voivat vaatia tietyn omavaraisuusasteen täyttymistä ennen rahoituksen myöntämistä, mikä korostaa taseen merkitystä kasvurahoitusta haettaessa. Taseen avulla voidaan myös osoittaa, että yrityksellä on riittävästi likviditeettiä eli maksuvalmiutta kattamaan kehityshankkeen omarahoitusosuus ja muut lyhyen aikavälin sitoumukset.

Haluatko lisätietoa yrityksenne tukirahoitusmahdollisuuksista?  Varaa maksuton asiantuntijakonsultointi.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.