Tempo-rahoitus

Onko sinulla kansainvälisesti kilpailukykyinen innovaatio, jonka avulla haluaisit lähteä kasvattamaan liiketoimintaasi ulkomaille? Tässä artikkelissa käsittelemme suosittua Business Finlandin Tempo-rahoitusta. Artikkelin luettuasi sinulla on tieto siitä, millaiselle yritykselle Tempo-rahoitus sopii, mitä kustannuksia hankkeeseen hyväksytään ja millainen on tyypillinen hankkeen sisältö.

Tempon henki kiteytyy oivallisesti seuraavaan virkkeeseen: ”Kansainvälisty innovatiivisin keinoin.” Tempo-projektin keskeisin tavoite onkin pyrkiä vientiliiketoiminnan kasvattamiseen yrityksen omaa, innovatiivista kilpailuetua skaalaamalla. Ei siis vielä riitä, että yrityksellä on mittavia kansainvälistymistavoitteita tai pitelemätön tekninen innovaatio. Tempoa haettaessa yritykseltä tulee löytyä molemmat.

Tempo on 50 000 euron tukisummallaan maltillisen kokoinen instrumentti, mutta sen suosiota selittää epäilemättä poikkeuksellisen korkea tukiprosentti – 75 %. Toinen erityisen mukava seikka Tempossa on tukirahan maksu, sillä noin 35 000 euroa tuesta maksetaan etupainotteisesti jo rahoituspäätöksen yhteydessä.

Rahoituksen saaminen edellyttää, että yrityksellä on kansainvälisesti kilpailukykyisen innovaation lisäksi sitoutunut ja osaava tiimi sekä riittävästi taloudellisia resursseja kehittämistoiminnan läpivientiin. Tempo-projektissa edellytetään vähintään kahden henkilön työresurssia sekä vähintään 30 000 euron oman pääoman ehtoisen rahoituksen osoittamista.

Mitkä ovat sallittuja kustannuksia ja miten ne jakautuvat?

Tempo-rahoituspalvelun avulla yritys voi eri tavoin parantaa valmiuksiaan kansainväliseen kasvuun, testata konseptiaan sekä kartoittaa kysyntää vientimarkkinoilla. Tempo-rahoitusta voidaan hyödyntää yrityksen henkilökunnan palkkakuluihin, jotka aiheutuvat kehittämishankkeeseen käytetystä ajasta. Myös palkkojen henkilösivukustannukset sekä ostettavat asiantuntijapalvelut ovat hyväksyttäviä kustannuksia. Näiden lisäksi Tempo-projektissa on mahdollisuus käyttää enintään 20 % palkkakustannusten ja ostopalveluiden summasta muihin kuluihin, kuten markkinointiin, eikä näitä kustannuksia tarvitse raportoida lainkaan.

Tempo-projektista pienehkö osa eli noin kolmannes rahoituksesta voidaan kohdentaa tuote- tai palvelukehitykseen. Tämä tarkoittaa suurin mahdollinen hankekoko huomioiden n. 20 000 euroa. Tässä päästään taas kiteytykseen: ”kansainvälisty innovatiivisin keinoin”. Hankkeen tulee siis painottua kansainvälistymiseen, eikä Tempon tarkoituksena ole rahoittaa yritysten innovointia.

Tempolla ei voi rahoittaa:

- Kuluja yrityksen rutiinomaisesta toiminnasta
- Viennin tukemista / vientimarkkinoinnista aiheutuneita kuluja
- Jakelukanavan rakentamiseen tehtäviä suoria investointeja
- Ammatillista koulutusta

Tempo-rahoituksen hakeminen etenee seuraavasti:

1. Hakuedellytysten selvittäminen
2. Hakemussisällön suunnittelu
3. Kirjallisen dokumentaation muodostaminen
4. Hankkeen esittely
5. Hankepäätös
6. Rahoituksen vastaanotto
7. Hankeraportointi

Tempo-rahoituksen hakemista suunnittelevan yrityksen tulisi arvioida yrityksensä osaamiseen sekä liiketoimintaan liittyvät kehitystarpeet suhteessa yrityksen kasvuvisioon. Tempo-projektissa tullaan määrittämään 25 mittavaa tavoitetta, jotka projektin avulla pyritään saavuttamaan, ja näiden tavoitteiden toteutumista myös seurataan projektin kuluessa ja sen päätyttyä. Kehitystarpeiden riittävän tarkka arviointi edistää sopivien tavoitteiden valitsemista sekä niiden toteuttamisen onnistumista.

Yleisiä kysymyksiä Tempo-rahoitukseen liittyen

KysymysVastaus
Voiko Tempo-rahoitusta saada moneen kertaan?Lähtökohtaisesti Tempo-rahoitus myönnetään samalla yritykselle vain kerran. Poikkeus vahvistaa säännön, ja tietyissä poikkeustapauksissa, kuten kiihdyttämöohjelmaan osallistumisen yhteydessä, voidaan toista Tempo-rahoitusta harkita.
Minkä pituinen Tempo-projektin tulisi olla?Tempo-projektin suositeltu pituus on 6 kuukauden molemmilla puolin. Yli vuoden pituiset projektit alkavat olla turhan pitkiä, ja ne harvoin saavat myönteisen rahoituspäätöksen.
Tuleeko kustannuksiin sisällyttää ulkopuolisia palveluja?Ulkopuolisia palveluita ei tarvitse sisällyttää Tempo-projektiin, vaan tarkoituksena on resurssoida kukin projekti siihen sopivimmalla tavalla.

Tarvitsetko apua?

Grantsilla olemme auttaneet kymmeniä asiakkaita hakemaan positiivisia tukipäätöksiä kansainvälistymishankkeisiinsa. Mikäli siis mielessäsi on hanke, joka tähtää maailmalle, niin keskustelu on ehdottomasti paikallaan. Yhteystietomme ja yhteydenottopyyntölomakkeen löydät TÄÄLTÄ » 

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.