fbpx

Business Finlandin tilapäistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolainarahoitusta voi hakea alustavien tietojemme mukaan vuoden 2021 loppuun saakka.

Keskeiset tiedot

 • TKI-lainan korko on lähtökohtaisesti 1%
 • Instrumentin laina-aika on normaalitilanteessa 7-10 vuotta
 • Lyhennysvapaata lainalle on mahdollista saada 3-5 vuotta
 • Lainan maksimisumma kotimarkkinaan kohdistuvassa TKI-häiriölainassa on 500 000€ (näin ollen kokonaishankkeen koko voi olla n. 700 000€)
 • Lainan maksimisummaa kansainvälisille markkinoille tähtäävässä TKI-lainassa ei varsinaisesti ole, vaan rajat syntyvät valtioneuvoston asetuksessa ilmoitetun 800 000€ tilapäisen valtiontukiohjelman kumulaatiosta (asiantuntijamme selittää kokonaisuuden tarkemmin halutessasi)

Millaisille yrityksille?

Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille. Henkilöstömäärän tulee olla vähintään 5-6 henkilöä.

Rahoitusta voivat hakea:

1) Kotimarkkinoilla ja/tai kansainvälisillä markkinoilla toimivat yritykset, säätiöt ja yhdistykset, joiden liiketoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut ja jotka ovat havainneet omassa liiketoiminnassaan selkeitä kehittämistarpeita koronan aiheuttaman poikkeustilanteen myötä.

 • TKI-rahoituksen avulla rahoituksen saajat voivat etsiä uusia keinoja liiketoiminnan häiriötilanteen ratkaisemiseen sekä parantaa liiketoimintaedellytyksiään ja uudistaa toimintaansa ollakseen kilpailukykyisiä koronakriisin jälkeen.
 • Projektilla tulee pyrkiä suoraan ratkaisemaan koronan aiheuttamaa häiriötilannetta tai koronan aiheuttamaa liiketoimintauhkaa.
 • Kehitettävällä ratkaisulla on oltava vähintään kansallista kilpailuetua.
 • Rahoitustaso on pääsääntöisesti 70 % ja myönnettävän rahoituksen määrä enintään 500 000 euroa.

2) Kansainvälistä kasvua tavoittelevat yritykset, joiden liiketoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut ja jotka haluavat panostaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -toimintaan häiriötilanteessa kansainvälisen kilpailukykynsä kehittämiseksi ja kansainvälisen kasvun edellytysten parantamiseksi.

 • Projektin sisällön ei tarvitse suoranaisesti liittyä koronan aiheuttaman häiriötilanteen ratkaisemiseen, mutta hakijan on kyettävä osoittamaan Business Finlandille, miten koronakriisi on vaikeuttanut sen liiketoimintaa tai millaisen uhkan kriisi muodostaa liiketoiminnalle.
 • Kehitettäviltä ratkaisuilta edellytetään kilpailuedun hakemista vähintään valituilla kansainvälisillä markkinoilla.
 • Rahoitustaso on pääsääntöisesti 50 %; myönnettävän rahoituksen määrälle ei ole euromääräistä ylärajaa.

Millaisiin toimenpiteisiin?

Rahoituksella yritys, säätiö tai yhdistys voi esimerkiksi

 • Uudistaa nykyistä tarjoamaansa ja toimintatapojaan
 • Uudistaa toimitus- ja tuotantoketjujaan
 • Kehittää toimialalleen tai omalle toimintaympäristölleen uusia ratkaisuja
 • Pilotoida ja kokeilla ratkaisuja todellisessa toimintaympäristössä ja/tai yhdessä asiakkaiden kanssa
 • Lisätä ymmärrystä asiakkaidensa käyttäytymisestä ja tarpeista
 • Kehittää omaa muutoskykyään ja ketteryyttään voidakseen reagoida riittävän nopeasti ja joustavasti asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin.

Millaisiin kustannuksiin?

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat projektin aikana aiheutuneet ja projektiin liittyvät tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan menot, kuten

 • oman henkilöstön palkkakulut
 • palkkojen henkilösivukulut
 • yleiskustannukset
 • ostopalvelut sekä laite- ja tavarahankinnat.

Hakeminen

Tilapäistä TKI-lainaa voi hakea 14.5.2021 asti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hakemuksen on oltava sisällä määräaikaan mennessä. Varsinainen päätös rahoituksesta voi tulla myöhemmin.

Projektien toteutus voi jatkua myös hakuajan päättymisen jälkeen. Yleisesti TKI-lainaprojektin kesto on 1-2 vuotta, projekti voi olla pidempikin.


Heräsikö kiinnostus TKI-lainaa kohtaan?

Asiantuntijamme auttavat kysymyksissäsi, sekä tarpeen tullen myös hakemuksen muodostamisessa.

Mikäli olet kiinnostunut keskustelemaan aiheesta asiantuntijoidemme kanssa, niin alla listatut asiantuntijamme ovat mielellään avuksi. Tai varaa aika suoraan alla olevasta kalenterista.

Varaa aika suoraan Teams-konsultointiin asiantuntijamme kanssa

Lataa maksuton PK-yrityksen rahoitusopas

Millaista julkisrahoitusta ja tukea PK-yrityksen kehittämiseen on olemassa? Tiesitkö, että esimerkiksi palvelumuotoiluun on mahdollista saada julkista tukirahoitusta? Kevyen tutkimuksemme mukaan 88 % yrityksistä ei tätä tiedä.