Business Finlandin tilapäistä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolainarahoitusta voi hakea alustavien tietojemme mukaan vuoden 2021 loppuun saakka.

1. Koronahäiriötilanne on vaikeuttanut kotimarkkinoilla ja/tai kansainvälisillä markkinoilla toimivan hakijan liiketoimintaa, ja TKI-projektin avulla pyritään suoraan ratkaisemaan hakijan kohtaamaa koronan aiheuttamaa häiriötilannetta tai koronan aiheuttamaa liiketoimintauhkaa.

 • Laina on tarkoitettu sellaisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI)-projektin toteuttamiseen, jonka tuloksena rahoituksensaaja uudistaa esimerkiksi tuotteitaan, palveluitaan tai tuotantomenetelmiään ja näin parantaa liiketoimintaedellytyksiään.
 • Lainalla voidaan kattaa vain TKI-toiminnasta aiheutuvia hyväksyttäviä projektikustannuksia.
 • Kehitettävällä ratkaisulla on oltava vähintään kansallista uutuusarvoa. Hakemuksessa tulee pystyä kuvaamaan mitä omalla toimialalla tai kilpailijoihin verrattuna uusia tai parannettuja tuotteita, liiketoiminnan prosesseja, toimintatapoja tai palveluja syntyy projektin tuloksena.
 • Myönnettävän rahoituksen määrä on vähintään 100 000 ja enintään 500 000 euroa. Rahoitus voi olla enintään 70 % projektin kustannuksista. Projektin maksimikoko suhteutetaan rahoituksen saajan häiriötilannetta edeltävän liiketoiminnan volyymiin.

2. Koronahäiriötilanne on vaikeuttanut kansainväliseen kasvuun tähtäävän hakijan liiketoimintaa, mutta TKI-projektilla ei pyritä suoraan ratkaisemaan hakijan kohtaamaa koronan aiheuttamaa häiriötilannetta tai koronan aiheuttamaa liiketoimintauhkaa.

 • Laina on tarkoitettu sellaisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio (TKI)-projektin toteuttamiseen, jonka tuloksena rahoituksensaaja uudistaa esimerkiksi tuotteitaan, palveluitaan tai tuotantomenetelmiään ja näin parantaa liiketoimintaedellytyksiään
 • Lainalla voidaan kattaa vain TKI-toiminnasta aiheutuvia hyväksyttäviä projektikustannuksia.
 • Laina on tarkoitettu vain kansainväliseen kasvuun tähtääville hakijoille, joiden projektien arvioinnissa Business Finland noudattaa ns. normaaleja TKI-rahoituksen kriteerejä eli kehitettäviltä ratkaisuilta edellytetään kilpailuedun hakemista vähintään valituilla kansainvälisillä markkinoilla.
 • Rahoitettavan projektin sisällön ei tarvitse suoranaisesti liittyä koronan aiheuttaman häiriötilanteen ratkaisemiseen. Hakijan on kuitenkin kyettävä osoittamaan Business Finlandille, miten koronakriisi on vaikeuttanut sen liiketoimintaa tai millaisen uhkan kriisi muodostaa liiketoiminnalle.
 • Myönnettävän rahoituksen määrä on vähintään 100 000 euroa, mutta enimmäismäärälle ei ole euromääräistä ylärajaa vaan se arvioidaan tapauskohtaisesti mm. projektisuunnitelman perusteella. Rahoitus voi olla pääsääntöisesti enintään 50 %.

Keskeiset tiedot

 • TKI-lainan korko on lähtökohtaisesti 1%
 • Instrumentin laina-aika on normaalitilanteessa 7-10 vuotta
 • Lyhennysvapaata lainalle on mahdollista saada 3-5 vuotta
 • Lainan maksimisumma kotimarkkinaan kohdistuvassa TKI-häiriölainassa on 500 000€ (näin ollen kokonaishankkeen koko voi olla n. 700 000€)
 • Lainan maksimisummaa kansainvälisille markkinoille tähtäävässä TKI-lainassa ei varsinaisesti ole, vaan rajat syntyvät valtioneuvoston asetuksessa ilmoitetun 800 000€ tilapäisen valtiontukiohjelman kumulaatiosta (asiantuntijamme selittää kokonaisuuden tarkemmin halutessasi)

Millaisille yrityksille?

Tilapäinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolaina on tarkoitettu Suomessa toimiville pk- ja midcap-yrityksille sekä merkittävää liiketoimintaa tekeville säätiöille ja yhdistyksille. Henkilöstömäärän tulee olla vähintään 5-6 henkilöä.

Rahoitusta voivat hakea:

Millaisiin toimenpiteisiin?

Rahoituksella yritys, säätiö tai yhdistys voi esimerkiksi

 • Uudistaa nykyistä tarjoamaansa ja toimintatapojaan
 • Uudistaa toimitus- ja tuotantoketjujaan
 • Kehittää toimialalleen tai omalle toimintaympäristölleen uusia ratkaisuja
 • Pilotoida ja kokeilla ratkaisuja todellisessa toimintaympäristössä ja/tai yhdessä asiakkaiden kanssa
 • Lisätä ymmärrystä asiakkaidensa käyttäytymisestä ja tarpeista
 • Kehittää omaa muutoskykyään ja ketteryyttään voidakseen reagoida riittävän nopeasti ja joustavasti asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin.

Millaisiin kustannuksiin?

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat projektin aikana aiheutuneet ja projektiin liittyvät tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan menot, kuten

 • oman henkilöstön palkkakulut
 • palkkojen henkilösivukulut
 • yleiskustannukset
 • ostopalvelut sekä laite- ja tavarahankinnat.

Hakeminen

Tilapäistä TKI-lainaa voi hakea 15.10.2021 asti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hakemuksen on oltava sisällä määräaikaan mennessä. Varsinainen päätös rahoituksesta voi tulla myöhemmin.

Projektien toteutus voi jatkua myös hakuajan päättymisen jälkeen. Yleisesti TKI-lainaprojektin kesto on 1-2 vuotta, projekti voi olla pidempikin.


Heräsikö kiinnostus TKI-lainaa kohtaan?

Asiantuntijamme auttavat kysymyksissäsi, sekä tarpeen tullen myös hakemuksen muodostamisessa.

Mikäli olet kiinnostunut keskustelemaan aiheesta asiantuntijoidemme kanssa, niin alla listatut asiantuntijamme ovat mielellään avuksi. Tai varaa aika suoraan alla olevasta kalenterista.

Varaa aika suoraan Teams-konsultointiin asiantuntijamme kanssa

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.