Tiivistelmä

A) ELY-keskuksen Kehittämisavustus on pk-yrityksille suunnattu tuki kehittämistoimenpiteiden ja investointien toteuttamiseen
B) Juuri auenneella rahoituskaudella (2021-2027) rahoitusta haetaan uusitun järjestelmän kautta
C) Rahoituksen myöntöperusteet ovat ottaneet askeleita kohti pisteytysperusteista arviointia – Vain minimipisteet ylittävät hankkeet voivat saada rahoitusta
D) Erot ELY-alueiden välillä ovat painotukseltaan edelleen merkittäviä
E) Osa alueista mahdollistaa ns. jatkuvan haun ja osalla hakemuksia otetaan vastaan hakuikkunoissa
F) Rahoitus on pääsääntöisesti de minimis -pohjaista, mutta avustus investointeihin myönnetään ryhmäpoikkeusasetuksen perusteella de miminiksen ulkopuolisena

Helpoiten selvität Kehittämisavustuksen soveltuvuuden yrityksellesi testaamalla Granted AI:ta maksuttomasti 7 päivää. Nappaa maksuton koekäyttöjakso TÄSTÄ »

ELY-keskuksen Kehittämisavustus on pk-yrityksille suunnattu tuki kehittämistoimenpiteiden ja investointien toteuttamiseen. Keskeistä Kehittämisavustuksen kohdalla on yrityksen halu panostaa merkittävästi toimintansa kehittämiseen, uudistamiseen, kasvuun tai kansainvälistymiseen. Tukea ei siis myönnetä operatiivisen perusliiketoiminnan kehittämiseen ja kehittämiskokonaisuudesta muotoillaankin aina erillinen hanke, jolla on selkeät toimenpiteet, tavoitteet ja resurssit. Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yrityksille, joilla on kannattavan toiminnan edellytykset ja riittävästi omia resursseja kilpailukykyä parantaviin kehittämistoimenpiteisiin.

Millaisia hankkeita rahoitetaan?

Kehittämisavustuksella voidaan kehittää jo olevaa toimintaa tai aloittaa yritykselle kokonaan uudenlaista liiketoimintaa. Tyypillisiä tavoitteita kehittämishankkeissa ovat mm. uusien tuotteiden ja palveluiden tai toimintamenetelmien kehittäminen sekä kansainvälistymisedellytysten parantaminen.

Uudella rahoituskaudella 2021-2027 on Kehittämisavustuksella toteutettavissa hankkeissa erityisenä painopisteenä EU:n ilmastotavoitteiden huomioiminen. Rahoituskaudella tullaan kohdentamaan ilmastotoimenpiteisiin liittyviin hankkeisiin vähintään 35 % käytössä olevasta rahoituksesta.

Millaisia kustannuksia hankkeeseen voi kohdistaa?

Kehittämisavustuksella tuetaan kehittämishankkeeseen liittyviä palkka- ja ostopalvelukustannuksia, sekä ulkomaan matka- ja messukuluja. Edellä mainittuja kustannuksia tuetaan enintään 50 %:lla. Myös tuotannolliset investoinnit voivat olla alueesta riippuen tukikelpoisia ja niissä tukiosuus on yrityksen sijainnista ja koosta riippuen 10 – 35 %.

Pienin myönnettävä avustus kehittämistoimenpiteille ja investoinneille on pääsääntöisesti 10 000 €. De minimis -kiintiö rajaa kehittämistoimenpiteisiin myönnettävää enimmäistukimäärää, mutta tämä ei koske investointeja, joiden tukemista de minimis ei koske.

Avustuksen piiriin voidaan hyväksyä avustusta hakevan yrityksen työntekijälleen maksamia ja hankkeen toteuttamiseen kiinteästi liittyviä palkkamenoja. Erityisesti suositaan uuden, rekrytoitavan avainhenkilön palkkakulujen tukemista. Hyväksyttävä palkkameno on hanketyypistä riippuen enintään 12-24 henkilötyökuukauden ajalta.

Alueelliset rahoituslinjaukset, käsittely ja pisteytys

Tuen myöntämisen yksityiskohtia määrittävät alueelliset rahoituslinjaukset. Kukin ELY-keskusalue on määrittänyt yrityksen Kehittämisavustukselle omat painopisteensä, jotka liittyvät mm. avustuksen hyödyntämismahdollisuuksiin kehittämistoimissa ja investoinneissa, haettavissa oleviin avustusmääriin sekä alueellisen maakuntaohjelman painopisteisiin. 

ELY-keskus ottaa saapuneet hakemukset käsittelyyn pääsääntöisesti niiden saapumisjärjestyksessä. Käsittelyn yhteydessä hakemukset pisteytetään ja asetetaan etusijajärjestykseen.

Avustusta myönnetään ainoastaan minimipisterajan ylittäneille hankkeille. Vuosittaisen myöntövaltuuden rajoissa ei kuitenkaan ole mahdollista myöntää tukea kaikille tukikelpoisille hakijoille. Etusijalla ovat ne yritykset, joiden toiminnan voidaan katsoa tehokkaimmin edistävän alueellista suunnitelmaa sekä alueellisen maakuntaohjelman tavoitteiden ja elinkeinotoiminnan painopisteitä.

Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä vaikeuksissa oleville yrityksille, eli jos yritys on menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomasta (yli 3-vuotias yritys). Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä sivutoimiseen yrittäjyyteen.

Tuen myöntämisen yksityiskohtia määrittävät alueelliset rahoituslinjaukset. Kukin ELY-keskusalue on määrittänyt yrityksen Kehittämisavustukselle omat painopisteensä. 

Helpoiten näet alueelliset rahoituslinjaukset ja Kehittämisavustuksen soveltuvuuden kokeilemalla Granted AI -palvelua maksuttomasti 7 päivää TÄSTÄ »

Avoimet hakuikkunat

(Taulukko toimii heikosti mobiililaitteella pystysuunnassa, joten suosittelemme tarkastelemaan vaakasuunnassa tai tietokoneen työpöydältä käsin)


Keskustellaan tarkemmin

Mikäli kyseinen rahoitusinstrumentti kiinnostaa tai synnyttää kysymyksiä, niin kehotan keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa mahdollisuuksistasi. Helpoiten tavoitat meidät joko lomakkeen kautta, tai perinteisin metodein soittamalla tai mailaamalla:

  • Jari Hakanen / jari.hakanen@grants.fi / 0400 555 033
  • Miikka Liimatainen / miikka.liimatainen@grants.fi / 040 508 5712
  • Reetu Tuominen / reetu.tuominen@grants.fi / 040 5555 190

Voit varata yhteisen keskusteluajankohdan lomakkeella TÄSTÄ »

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.