Velkarahoitus tarkoittaa rahoitusmuotoa, jossa yritys saa käyttöönsä varoja lainan muodossa. Tämä laina voi tulla perinteisistä pankeista, erikoistuneista rahoituslaitoksista tai muista rahoitusinstrumenteista, kuten joukkovelkakirjalainoista. Velkarahoituksen keskeinen piirre on, että lainanantaja ei saa osuutta yrityksen omistuksesta, vaan laina maksetaan takaisin sovitun aikataulun mukaisesti korkoineen. Velkarahoituksen etuna on, että se ei laimenna nykyisten omistajien osuutta yrityksestä, ja korkokulut ovat yleensä verotuksessa vähennyskelpoisia.

Velkarahoituksen rooli yrityksen rahoituksessa

Yrityksen rahoituksessa velkarahoitus on keskeinen työkalu, joka mahdollistaa investointien ja kasvun ilman omistusosuuksien luovuttamista. Se on suosittu vaihtoehto erityisesti silloin, kun yrityksellä on vakaat kassavirrat ja kyky palvella lainaa. Velkarahoitus voi olla joustavaa; lainaehdot, kuten takaisinmaksuaika, korko ja vakuudet, neuvotellaan tapauskohtaisesti. Yrityksen rahoitusrakenteessa velkarahoitus voi toimia myös vipuvaikutuksena (leverage), joka voi parantaa oman pääoman tuottoa, kunhan yrityksen toiminta tuottaa lainan kustannuksia korkeampaa tuottoa.

Velkarahoitus ja julkisen rahoittajan myöntämä kasvurahoitus

Kun yritys hakee kasvurahoitusta julkiselta rahoittajalta, kuten Business Finlandilta tai ELY-keskukselta, velkarahoitus voi olla osa rahoituspakettia. Julkiset rahoittajat tarjoavat usein lainapohjaista rahoitusta kehityshankkeille, jotka tähtäävät innovaatioiden kaupallistamiseen tai kansainväliseen kasvuun. Julkisen rahoittajan myöntämä velkarahoitus voi olla edullisempaa ja vähemmän riskialtista kuin yksityinen velkarahoitus, ja se voi sisältää myös takaisinmaksuvapaita kausia.

Julkisen rahoittajan myöntämässä velkarahoituksessa on kuitenkin omat ehtonsa ja kriteerinsä, jotka liittyvät esimerkiksi rahoitettavan hankkeen innovatiivisuuteen, toteutettavuuteen ja potentiaaliseen vaikutukseen talouteen. Lisäksi julkisen rahoittajan velkarahoitus voi vaatia yhteisrahoitusta, jolloin yrityksen on kyettävä osoittamaan myös omaa tai muuta yksityistä rahoitusta hankkeelle. Tämä osoittaa rahoittajalle yrityksen sitoutumista hankkeeseen ja vähentää rahoittajan riskiä.

Yrityksen on tärkeää valmistautua huolellisesti velkarahoituksen hakemiseen julkiselta rahoittajalta. Hakuprosessi vaatii yleensä tarkan liiketoimintasuunnitelman, rahoitussuunnitelman ja selvityksen hankkeen vaikutuksista. On myös olennaista ymmärtää, että julkisen rahoittajan myöntämä velkarahoitus on usein korvamerkitty tietylle kehityshankkeelle, eikä sitä voi käyttää yrityksen muihin menoihin.

Haluatko lisätietoa yrityksenne tukirahoitusmahdollisuuksista?  Varaa maksuton asiantuntijakonsultointi.

Suomen parasta osaamista julkiseen rahoitukseen

Eniten onnistuneita hakemuksia, edistynein softa ja happotestatut prosessit. Näillä eväillä autamme useampia kasvuyrityksiä onnistuneelle rahoituspolulle, kuin kukaan muu.